Nordea pääses mitteresidentide skandaalist

Foto: REUTERS/Ints Kalnins/

Virgo Kruve

Venemaalt, Aserbaidžanist ja Moldovast pärinevad ülekanded läbisid Danske Bank’i Eesti filiaali ning teisi Eestis tegutsenud panku, aga avalikult toodi ohvriks hoopis kõige väiksem – Versobank.

Taani Danske Bank avaldas raporti mitteresidentide tehingutest Eesti filiaalis 19. septembril 2018. Eestit läbinud kahtlase raha hulk oli märtsis 2017 ajakirjanduse andmetel 1,6 miljardit dollarit (ajakirjanduslik OCCRP uurimus) ja Danske Bank’i Eesti filiaalil 1,18 miljardit. Nüüd nimetas Danske Bank’i enda uuring aastatel 2007–2015 kahtlaste mitteresidentide tehingute summaks 200 miljardit eurot. Mida rohkem kunagise Sampo panga ja hilisema Danske Bank’i Eesti filiaali rahasid uuriti, seda suuremaks kasvas kahtlase raha hulk. Eesti järgmise aasta riigieelarve on vaid 11 miljardit eurot. Veel juulis 2015 teati ainult Sergei Magnitski avastatud Venemaa maksupettuse skeemist 230 miljoni dollariga, millest 13,9 miljonit olid liikunud Eesti pankadest.

Nordea pääsemine

Eesti meedias sai mitteresidentide ülekannete ja rahapesu pärast süüdistuse endale Danske Bank, mis oli teinud suurema osa ülekannetest. Varju jäi Rootsi päritolu Nordea – teine mitteresidentide lemmik. Eestis tegutsesid mõlemad filiaalina ja järelevalve nende üle allus Taani või Rootsi ametiasutusele.

Kummagi pangafiliaali erinevus on selles, et Nordea tehingute kohta ei lekkinud pangast dokumente, mille põhjal järelevalve oleks saanud uurimist alustada. (Samuti on Rootsist teised Eestis tegutsevad suurpangad Swedbank ja SEB Pank, mille uurimine oleks klientides ärevust tekitanud.)

Eesti ja Taani finantsjärelevalve viisid Danske Bank’i Eesti filiaali tegevuse järkjärgulise lõpetamiseni – pank sulges esmalt eraklientide ja seejärel äriklientide arvelduskontod ning detsembris suleb viimased pangakontorid Jõhvis, Tartus ja Pärnus; jõuludeks jääb alles vaid Tallinna peakontor.

Nordea Bank valis Eestist ja muudest Balti riikidest väljumiseks teise strateegia. Aasta tagasi, 4. oktoobril 2017 registreeriti Luminor Bank AS, mis oli moodustatud Nordea Eesti filiaali ja Taani Bank DNB filiaali liitumisel. Ühinenud pangale oli litsents väljastatud juba 1.12.2012. Kõik selle aktsiad kuuluvad Rootsi Luminor Group AB-le.

Nädal enne Danske Bank’i raportit avalikustas Luminor Bank 13. septembril 60% aktsiate müümise USA investeerimisfondile Blackstone Group L.P.  „Nordea ja DNB jätkavad omanikena endiselt ettevõtte nõukogus ning pakuvad ekspertteadmisi ja pikaajalist rahastust,” seisis pressiteates. Täiendavalt käivad läbirääkimised Nordea 20-protsendise osaluse müügiks Blackstone‘ile. See tehing on viimase aastakümne suurim erakapitalifondi investeering ja iseseisvuse taastamise järgse perioodi suuruselt teine finantssektori ostutehing Baltikumis.

Luminori suurinvestor Blackstone Group L.P. ei tegele pangandusega ning tehing leiab aset mitteresidentide-skandaali vaibumise ja süüdistuste aegumise pärast. Nad tegelevad osaluste lühiajalise hoidmise ja edasimüümisega. Meedias levis väiteid, et sellel ostul on mõju dollarimaksete säilimisele ja et USA kapitali tulek tugevdab Eesti mainet, kuid arvamusavaldused on alusetud spekulatsioonid. Koos mitteresidentide pangakontode kinnipanekuga kahanesid ka edastatud dollarimaksete mahud. Näiteks Aserbaidžani ja Eesti vahel tehti dollarimakseid 2013. aastal 1697 miljonit, 2014. aastal 1643 miljonit, 2015. aastal 841 miljonit, ja 2016. aastal 70 miljonit – nelja aastaga toimus 24-kordne vähenemine.

Väikese ohverdamine

Danske Bank ja Nordea Bank olid Taani ja Rootsi pankade filiaalid, mis olid Finantsinspektsiooni poolt karistamiseks liiga suured. Rahapesu eest sai määrata trahvi kuni 32 tuhat eurot, mis oli üks väiksemaid Euroopas, või ära võtta tegevuslitsentsi.

Mitteresidentide arvelduste pärast sai ainsana karistuse Versobank AS, mille tegevuslitsents tühistati 26.03.2018. See Ukrainast pärit omanikega pank omas hoiustest vaid 1% (2017. aasta lõpul). Danske Bank’i Eesti filiaalil oli hoiuseid 3% ja Luminor Bank’il 10%. Suurimad on Swedbank (47%) ja SEB Pank (22%). Versobank’i hoiustajatele piisas tagatisfondi kogunenud vahenditest.

Kuigi praeguseks on mitteresidentidele kahtlasi dollarimakseid võimaldanud pangad turult lahkunud (Danske), nime muutnud (Nordea) või litsentsi kaotanud (Versobank), jääb Eesti pangandus veel aastateks sellest skandaalist määrituks.

Pankade järelevalve

Eesti suurimad – Swedbank AS, AS SEB Pank ja Luminor Bank AS – alluvad Euroopa Keskpanga järelevalvele. Finantsinspektsiooni järelevalvel on viis Eesti krediidiasutust: AS Inbank, AS LHV Pank, Bigbank AS, Coop Pank AS, Tallinna Äripanga AS.

Välisriikide järelevalvele alluvaid krediidiasutuste filiaale on Eestis kaheksa: Citadele Banka Eesti filiaal, Danske Bank Eesti filiaal, Folkefinans Eesti filiaal, OP Corporate Bank Eesti filiaal, Nordea Bank Eesti filiaal, Scania Finans Eesti filiaal, Svenska Handelsbanken Eesti filiaal, TF Bank Eesti filiaal. Neist neli viimast on Rootsist.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.