Peaminister: riigid vajavad tehisintellekti kasutuselevõtuks ühtset lähenemist ja kohanemisvõimet

Tallinn, 16. oktoober 2018 – Peaminister Jüri Ratas rõhutas digikohtumise Tallinn Digital Summit 2018 avasõnavõtus, et tehisintellekti laialdasemaks kasutuselevõtuks ja ka uute väljakutsetega toimetulekuks on riikidel vaja ühtset lähenemist.

Peaminister Ratase sõnul on digikohtumise eesmärgiks suunata ühiselt digimeelsete riikide inspireeritud ja vastutustundlikku tehnoloogilist arengut. „Eesti kogemus digitaalse ühiskonna ülesehitamisel õpetas meile seda, et see ei seisne ainult tehnoloogias, vaid ka mõtteviisis ning kultuuris. Samuti on meie inimeste ja ettevõtjate jaoks olulised usaldus ning lihtsad ja arusaadavad seadused. Sellisel viisil saab meie riikidel olla paindlikkust ja tarkust, mida on vaja tehnoloogilisteks muudatusteks,“ sõnas peaminister.

Samuti tuleb peaminister Ratase sõnul tehisintellekti praktiliseks kasutuselevõtuks luua nii õiguslik raamistik kui ka eetika ja tehnoloogia standardid. „Tänased arutelud aitavad meil sõnastada lahendusi nii Eestile kui Euroopale, mis on koostamas oma tegevuskava. Eesti on tehisintellektiga seotud õiguslike küsimuste lahendamiseks välja töötamas nn krati seaduseelnõud, mis annab piisava õigusliku selguse ja õiguskindluse algoritmide kasutamiseks rakenduste jaoks transpordis, meditsiinis, avalikus sektoris ja majanduses laiemalt,“ lausus peaminister. Samuti töötab Eesti välja tehisintellekti plaani, mis kirjeldab, kus ja millistest krattidest võib enim kasu olla nii avalikus kui erasektoris.

Ratas tõi sõnavõtus esile, et riikidel tuleb tehisintellekti rakendamisel olla ka kohanemisvõimelisem. „Valitsustel ja valitsemisel tuleb muutuda koos ülejäänud ühiskonnaga ning võtta arvesse kasutajakesksust,“ lisas ta.

Tehisintellekti laialdasema kasutamise tulemusena tuleb peaminister Ratase sõnul riikidel tulevikus kaasajastada ka haridussüsteeme, mis tagaksid edaspidi töötajatele vajalikud oskused.

Peaminister märkis, et rohkem tähelepanu tuleks pöörata ka andmete vaba liikumisele ning piiriülesele kaubandusele. „Vabalt liikuvad andmevood on üleilmse majanduse vereringe. Andmete töötlemisel on oluline tagada turvalisus, aga ka eraelu puutumatus,“ lisas Ratas.

Täna toimuva digikohtumise fookuses on tehisintellekt ja üleilmne andmekaubandus ning nende kasutusvõimalused ja väljakutsed riigivalitsemises, ettevõtluses ning terves ühiskonnas. Arutletakse tehisintellektil põhineva tehnoloogia võimaluste, valitsemise, ohutuse ning turvalisuse üle. Samuti käsitletakse tehisintellekti mõju tööturule. Eraldi toimub delegatsioonide juhtide kohtumine tehisintellekti, andmete ja kaubanduse teemal.

 

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.