Keskvalitsus vähenes sama palju kui töötab ministeeriumites inimesi

Janek Mäggi Foto: Konstantin Sednev/Scanpix

Valitsus sai tänasel kabinetiistungil ülevaate keskvalitsuse töötajate arvu muutuste ning riigipalgaliste töökohtade maakondadesse viimise kohta.

„Kolme aastaga on keskvalitsuse sektori töötajate arv vähenenud ligi 2450 võrra. Seda on sama palju kui töötab inimesi ministeeriumites kokku ehk 2544 töötajat,“ ütles riigihalduse ministerJanek Mäggi.

Valitsus on võtnud eesmärgiks hoida valitsussektori töötajate arvu proportsioonis tööealise elanikkonnaga ehk alla 12% tööealistest vanuses 15-74. aastat. „Jätkame suunda, et vähendada riigipalgaliste töötajate arvu ka edaspidi. Kahtlemata on see väljakutse, sest kodanike ootused riigile on rohkem teenuseid vähema arvu riigitöötajatega. Samas töötajate arvnäitajasse kinni jäämise asemel tuleb keskenduda riigi ülesannete ja teenuste üle vaatamisele ning jätkuvalt efektiivsemalt riigitööd korraldada. Läbi selle saame ka töötajate arvu vähendada,“ lisas Mäggi.

Riigipalgalisi töökohti on pealinnast välja viidud augusti lõpu seisuga 581, millele lisanduvad kaitseväe töökohad. Valitsuses kinnitatud eesmärk on viia pealinnast maakondadesse üle 1000 riigipalgalise töökoha 2019. aastaks.

„Eesmärk on luua võimalus, et igas Eesti maakonnas saaks töötada riigi töökohal kui töö iseloom seda võimaldab,“ sõnas Mäggi. „Töökohtade väljaviimisega  on toimunud mõtteviisi muutus. Riik kui tööandja on viimastel aastatel avanud tööturu kogu Eestile senise Tallinna asemel ehk riigiasutused otsivad töötajaid nüüd üle Eesti kui töö iseloom seda võimaldab. Paljud asutused käituvad juba täna nii, näiteks Keskkonnaamet ning Maksu- ja Tolliamet.“

Asutused on töökohtade väljaviimisel maakonnakeskustesse erinevates etappides ja maakondade järgi on juba välja viidud riigipalgaliste töökohtade seis erinev. Arvuliselt on enim töökohti viidud Tartumaale (169), Ida-Virumaale (96), Pärnumaale (78) ja Lääne-Virumaale (75).

Valitsussektoris töötab 116 626 töötajat, neist ligi 62 000 töötab kohalikes omavalitsustes ja ligi 54 000 keskvalitsuses. Keskvalitsuse ametiasutustes töötab 22 568 inimest sh ministeeriumites 2544 ja KOV ametiasutustes 5796 inimest. Valitsussektor hõlmab avaliku sektori üksusi, keda ei loeta turutootjateks ja keda finantseeritakse peamiselt kohustuslike maksete abil, mida teevad teistesse sektoritesse kuuluvad üksused. Eestis jagatakse valitsussektor kolmeks allsektoriks: keskvalitsus, kohalikud omavalitsused ja sotsiaalkindlustusfondid. Keskvalitsuse asutused on ministeeriumid, ameti- ja hallatavad asutused, sihtasutused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud ja keskvalitsuse äriühingud ning sotsiaalkindlustusfondid.  

Keskvalitsuse töötajate arvu muutuse ja riigipalgaliste töökohtade maakondadesse viimise vahekokkuvõtet saab lugeda rahandusministeeriumi kodulehel.

Kesknädal.ee

1 Kommentaar
  1. Juba 2 aastat ago
    Reply

    praegu on enamik neist “töötajatest” arvutitagused ning võivad oma soppa toota kus iganes. Seepärast ei saa nende arvude üle uhkustamisest üldse aru.
    Samuti tuleks töötajate värbamisel kasutada võistlust. Kes teeb selle või tolle valdkonna töö kiiremini ja paremini ära, seeb saabki püünele. Mitte mõni tuttav vahtre, aaviksoo või randjärv.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.