Keskerakond kujundaks ümber ministriameti ning tõstaks lapsetoetust

FOTO: MIHKEL MARIPUU/SCANPIX

Keskerakonna eesmärgid perepoliitika valdkonnas eelseisvateks Riigikogu valimisteks näevad  ette aidata noortel eluaset soetada ning tõsta esimese ja teise lapse toetus 100 eurole.

„Selleks, et perre sünniksid lapsed, vajavad noored turvatunnet oma kodu näol,“ ütles Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liige Siret Kotka-Repinski. Tema sõnul on just seetõttu erakonna üks põhilubadustest aidata noori peresid eluaseme soetamisel riigi käendusel ja omafinantseeringuta. Kotka-Repinski tõdes, et tihtipeale on eluaseme suurus ja võimetus uut soetada põhjuseks, miks kolmas laps perre ei sünni.

Rahvastikukriisi probleemkomisjoni juht sõnas, et peaminister Jüri Ratase valitsemise ajal on lapsetoetused tõusnud märkimisväärselt ning vanemapuhkus muutunud paindlikumaks. Keskerakonna eesmärk on tõsta esimese ja teise lapse toetus 55-lt eurot 100 euroni nii, nagu on see praegu kolmanda ja järgmiste laste puhul. „Seejuures on meie eesmärk tõsta ka lasterikka pere toetust kolme ja enama laste peredele,“ tõi Kotka-Repinski välja, et eesmärk on rahvaarvu tõus.

Riigikogulase sõnul tuleb kindlasti suurendada ja luua täiendavaid toetusi vähekindlustatud peredele, puudega lapsi kasvatavatele peredele, üksikvanematele ning paljulapselistele peredele. „Riik peab senisest veel rohkem märkama ka paljulapselisi peresid,“ ütles Kotka-Repinski ning sõnas, et tihti on suurte perede murekohaks piiratud liikumisvabadus. „Selle lahenduseks võiks olla pereautode soetamise toetamine,“ leidis probleemkomisjoni juht.

Enam tuleb Kotka-Repinski sõnul ühiskonnas esile tõsta ka ettevõtteid, mis avavad oma töötajate laste tarbeks hoiutubasid, võimaldavad emadel ja isadel teha kaugtööd ning hoolitsevad selle eest, et väikelaste vanemad saaksid võrdselt teistega oma kutsetööle pühenduda ja ametiredelil edeneda. „Välismaalt kodumaale naasta soovivaid peresid tuleb vajadusel nõustada, aidata neil kohaneda Eesti elukorraldusega ja olla abiks lastele koolikoha leidmisel ning muude praktiliste küsimuste lahendamisel,“ tõi riigikogulane veel välja.

Keskerakondlase sõnul tuleb riigihalduse ministri ametikoht kujundada ümber rahvastiku- ja regionaalministriks. „Praegu on rahvastikupoliitika killustunud eri ministeeriumite vahel. Leiame, et rahvastiku- ja regionaalminister peab olema ühendav lüli, kes kaasaks teadlasi ja eksperte vajalike poliitikate loomisel ning juhiks protsesse, mis aitavad kaasa Eesti rahvaarvu tõusule,“ selgitas Kotka-Repinski. Keskerakonna terviklik valimisplatvorm valmib uue aasta alguses.

Kesknädal.ee

2 kommentaari
  1. Kui 2 aastat ago
    Reply

    Siret ei pööraks niipalju vahtu altkäemaksudele, jääks ehk ka mõni ettepanek silma.

  2. Miks 2 aastat ago
    Reply

    nii ebakindlalt, et tingivas kõneviisis?

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.