Juhtkiri: Toome riigi inimesele lähemale

Janek Mäggi, Riigihalduse minister

Keskerakonna põhilubadused riigihalduses näevad ette bürokraatia vähendamist, mugavamat suhtlemist riigiga ja teenuste kättesaadavuse parandamist. Lisaks sellele regionaaltoetuste suurendamist ning riigipalgaliste töökohtade viimist pealinnast välja. Riigireformiga jätkates muudame riigi tõhusamaks, liidame ametkondi ja arendame e-riiki ning jõustame maakonnakeskusi.

Riigihalduse ministrina luban, et täidame Keskerakonna eesmärki – tuua riik kodanikule võimalikult lähedale. Selleks oleme käivitanud suuremates maakonnakeskustes riigimajade projekti, kuhu koondatakse mitmed riigiasutused ja kodanikele vajalikud teenused. Et enam poleks vaja ametnikke taga otsida mööda erinevaid maju ja teha avaldusi, milles andmed aina korduvad. Soovin, et kodanik saaks suhelda riigiga nii, et kui kord on andmed antud, siis edasi toimetavad ametid juba omavahel. Et ei tüütaks inimest asjata ega tekitaks liigset bürokraatiat ja ajakulu.

Oleme aastateks 2018–2022 eraldanud 27 miljonit eurot, et valmiksid uue sisulahendusega riigimajad. Esimene uue kontseptsiooniga riigimaja tuleb Viljandisse, projekteerimist ootavad riigimajad Pärnus, Tartus, Valgas, Raplas ja Jõgeval. Nii saame vähendada avaliku sektori sisest bürokraatiat ja kokku hoida kulusid. Kaasates omavalitsusi ja tõstes nende tulubaasi paari aastaga 185 miljoni euro võrra, peaks inimeste ja ettevõtete halduskoormus oluliselt vähenema.

Keskmõte: Riigihalduse ministrina luban, et täidame Keskerakonna eesmärki – tuua riik kodanikule võimalikult lähedale.

Keskerakonna juhitud valitsus on otsustanud Tallinnast välja viia üle 1000 riigipalgalise töökoha, millest 2018. aasta lõpuks viime välja üle 700. Näen võimalust tulevikus maakonnakeskustesse liigutada terveid riiklikke allasutusi ja ameteid. Maakonnavisiitide käigus olen näinud, et väikelinnades on haritud inimesi, noori, kes jääksid kodukanti, kui oleks piisavalt tööalaseid väljakutseid. Riik teeb analüüsi, kuidas regionaalne areng saaks tuge just riigiasutuste hajutamisest ning kas see aitaks vähemalt osa noori peresid tagasi Eestisse. Meie riigi jaoks on eriti oluline, et tagasi pöörduksid tööeas inimesed, kelle panusest sõltub Eesti tulevik. Meie poolt pakutav noore pere eluasemelaenu sissemakse riigipoolne garantii võiks olla lisaboonuseks.

Lisaks regionaaltoetuste kasvule on Keskerakonna eestvõttel käivitatud Kagu-Eesti ja Ida-Virumaa programmid, mida rahastatakse vähemalt aastani 2022. Esimene taotlusvoor tööstusinvesteeringutele on juba avatud; sõlmimisel on lepingud ettevõtjate nõustamiseks arengu, ekspordi ja tehnoloogia alal. Kaasrahastatakse spordi- ja kultuuriüritusi. Mina usun, et valitsus saab luua ettevõtluseks sobivat keskkonda ja sellega soovi suurendada ettevõtteid luua ning tööhõivet tagada. Kuid ettevõtlik vaim ja sellest lähtuv tahtmine paremale elujärjele jõuda peab ikka olema kohapealsetes inimestes endis.

Olen ise kogenud perekonna pärand-talu taastades, et see tegevus pigem innustab ja annab jõudu juurde. Kultuuriline side ja verekutse on võimsad argumendid, millega eestlane end kodukohta tagasi toob. Meie toetusprogrammides leidub raha nii kultuuri kui ka pärandi hoidmiseks.

Keskerakond toetab ettevõtlikke inimesi, kuid ei jäta hätta ka nõrgemaid. Rekonstrueerime lasteaedu ja hooldekodusid, kuulame rahva arvamust ja toetame häid algatusi. Kohalikele omavalitsustele annab riik rohkem võimu, raha ja vastutust. Omavalitsuste liidud ja kohalikud arenduskeskused on teie teenistuses. Keskvalitsus  reformib end tõhusaks ja tulemuslikuks, kohalik võim asjatundlikuks ja kaasavaks –  see on Keskerakonna riigihalduse idee.

 

2 kommentaari
  1. Kuule 3 aastat ago
    Reply

    seltsimees Mäki, mida sa valetad kogu aeg? Anna võim rahvale ja ongi meil demokraatia. Muidugi on siis kahtlane, kas sa üldse oma bandega porist tõuseks, sest sinu ja rahva tahe ei lähe kuidagimoodi kokku.

  2. Kas 3 aastat ago
    Reply

    siis inimesed ja riik on erinevad asjad?

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.