Riigikogu soodustab mitteresidentide majandustegevust

Erki Savisaar

Riigikogu võttis täna vastu seaduseelnõu, mille eesmärgiks on mitteresidentide majandustegevuse soodustamine.

„Kehtiva seadusandluse kohaselt on Eesti mitteresidentidel raskusi Eestis äriühingu nimel pangakonto avamisega, mis on aga kehtiva õiguse kohaselt osaühingu tavamenetluses asutamise eelduseks,“ ütles Riigikogu majanduskomisjoni liige Erki Savisaar. „Seaduse muudatuse kohaselt on osaühingu asutamisel võimalik kasutada ükskõik millises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis asutatud pangas või makseasutuses asuvat kontot. Kehtiva õiguse kohaselt võib kasutada vaid Eestis asutatud pangas olevat arvelduskontot.“

Savisaare sõnul on konto vajalik selleks, et osaühingu asutamisel tuleb sinna kanda osakapitali rahaline sissemakse.

„Seaduse muudatus ei oma mõju aktsiaseltsi asutamisele, mille asutamisel on jätkuvalt vaja avada ka väärtpaberikonto Eesti pangas,“ selgitas Savisaar. „Muudatusega kaasneb võimalus teha ka osa- või aktsiakapitali suurendamiseks sissemakseid äriühingu eelmainitud pankades ja makseasutustes asuvale kontole.“

Samuti näeb seaduse muudatus ette vabastada riigilõivust ettevõtja e-posti aadressi äriregistrisse kandmine ja muutmine. Kehtiva korra järgi on vaja kande muutmisel tasuda 18 eurot riigilõivu.

Riigikogu võttis täna vastu äriseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu.

1 Kommentaar
  1. Tundub 2 aastat ago
    Reply

    et sellega soodustatakse riiulisahkerdajate teket, raha väljavoolu ja vastutamatust. Võimalik, et ka Erki ise huvitatud oma raketiäri ajamisest salastatult mingi Ohmoonia riigi kaudu. Taolised tobedused tekivad tavaliselt siis, kui ei mängita mustalt olukordi läbi, mis võib tekkida ja kuidas siis tühja küna ees ollakse. Kuna Mailis hävitab üha enam meie koolide taset, siis mandumine aina süveneb ja varsti lokkab kuritegevus juba seaduslikult.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.