Keskerakonna valimisplatvormi viis olulist eesmärki

Tanel Kiik

Tanel Kiik, Keskerakonna Riigikogu 2019 valimisplatvormi töörühma esimees, Peaministri büroo juhataja

Keskerakonna platvorm Riigikogu valimisteks valmib koostöös erakonnaliikmete, ekspertide ja kodanikuühendustega, rahvaga laiemalt. Nimelt korraldab erakond juba mitmeid kuid nii valdkondlikke nõupidamisi kui ka rahvakohtumisi üle riigi, et kuulda võimalikult laialdaselt Eestimaa inimeste mõtteid, soove ja tulevikunägemusi. Oleme kaasanud aruteludesse noori, pereinimesi, eakaid, ettevõtjaid, riigiteenistujaid ja kohaliku elu eestvedajaid – kõiki, kes soovivad kaasa mõelda.

Ühiste mõttevahetuste käigus oleme kogunud palju häid ideid ning pannud meie peamised sihid paika valimisplatvormi töörühma ja Keskerakonna juhatuse koosolekutel. Laiapõhjalisema pildi saamiseks oleme testinud mitmeid oma ettepanekuid ka igakuiselt Ühiskonnauuringute Instituudi eestvedamisel teostatavates valimislubaduste küsitlustes, mida viib tehniliselt läbi Turu-uuringute AS.

Järgnevalt toon välja viis olulist eesmärki, mis on leidnud tugeva toetuse nii valimisplatvormi töörühmas ja rahvakohtumistel kui ka konkreetsetes arvamusuuringutes.

1) Erakorraline pensionitõus 2020. aastal. Riigil tuleb väärikalt toetada tänaseid ja tulevasi pensionäre, kes on aastakümneid panustanud Eesti riigi ülesehitamisse. Meie plaani kohaselt kasvaks 2020. aastal keskmine vanaduspension koos indekseerimisega kokku 100 euro võrra. Erakorraline pensionitõus on õiglane samm, et parandada eakate inimeste igakuist toimetulekut ja heaolu. Keskerakonna valimislubadust toetas 85% juunikuus küsitletud inimestest, mis näitab, et tegemist on meie ühiskonnas väga olulise murekohaga. Samamoodi peame vajalikuks tagada igale eakale vajadusel koht hooldekodus või koduhooldusteenus.

2) Kütuse- ja elektriaktsiisi langetamine. Aktsiisipoliitika ülevaatamine on vajalik, et pidurdada hinnatõusu ning hoida kütuse- ja elektrihind inimestele jõukohane. Tühistasime juba eelmise valitsuse seadustatud diislikütuse aktsiisitõusu 2018. aastaks. Samuti oleme langetanud elektriaktsiisi energiamahukatele ettevõtetele, et tõsta nende konkurentsivõimet. Peame õigeks langetada elektriaktsiis ka eratarbijatele Euroopa Liidus lubatud minimaalse määrani. Palusime neid mõtteid testida novembrikuus toimunud küsitlusvoorus, kus 93% vastajatest toetas kütuse- ja elektriaktsiisi langetamist.

3) Esimese ja teise lapse toetuse 100 euroni tõstmine. Meil tuleb märksa enam toetada noori iseseisva elu alustamisel ning perekonna loomisel. Esimese ja teise lapse toetuse 100 euroni tõstmine on üks konkreetne samm näitamaks, et riik väärtustab iga Eestimaal sündivat last. Augustis läbi viidud küsitluses toetas meie ideed suisa 94% vastanutest – ses osas valitseb peaaegu konsensuslik üksmeel. Keskerakond pakub Riigikogu valimistel välja terviklikku noorte perede programmi, mis hõlmab nii riigipoolset tuge oma eluaseme soetamisel ning lasteaiakohtade ja hariduse korraldust kui ka vajalikke peretoetusi.

4) Eesti põhimaanteed laenuraha toel neljarealiseks. Suurte maanteede väljaehitamisest on räägitud aastakümneid, kuid senine ehitustempo on olnud ilmselgelt ebapiisav. Keskerakond on seisukohal, et lähiajal tuleb laenuraha toel välja ehitada 2+2 sõidurajaga tee nii Tallinn–Tartu, Tallinn–Narva kui ka Tallinn–Pärnu suunal. Juulikuu küsitlusvoorus toetas seda ettepanekut 59%. See on küll selge enamus, kuid peame rohkem selgitama, miks peame mõistlikuks investeeringud laenuraha kaasates reaalselt ellu viia, mitte jätkata senises aeglases tempos ehitustöödega. Meie eesmärk on tõsta liiklusohutust, muuta suuremate linnade vahel liiklemine mugavamaks ning säästa inimeste ja ettevõtete aega ning kütusekulu. Ühtlasi panustavad suured taristuinvesteeringud nii lühi- kui ka pikaajaliselt majanduskasvu.

5) Presidendi otsevalimine rahva poolt. Keskerakonna selge siht on suurendada inimeste kaasatust riigielu puudutavate otsuste langetamisel ning riigijuhtide valimisel. Oktoobrikuine küsitlus näitas, et presidendi otsevalimisi toetab 74% kodanikest. Rahva kõrge toetus meie pikaaegsele lubadusele näitab, et seisame inimeste jaoks olulise põhimõtte eest. Lisaks peame vajalikuks rahvahääletuste ja rahvaküsitluste aktiivsemat korraldamist ning kaasava riigieelarve printsiibi rakendamist.

Tõin välja viis konkreetset ja olulist valdkonda, kuid Keskerakonna valimisplatvorm hõlmab veel sadu suuremaid ja väiksemaid algatusi, kuidas Eesti elu edasi viia. Rahvalt, ekspertidelt ja erakonnaliikmetelt kogutud mõtete põhjal tuleme 2019. aasta alguses välja tervikliku platvormiga, mis sisaldab nii meie peamisi eesmärke valimistel kui ka nende maksumust ja katteallikaid. Just sellest strateegilisest dokumendist lähtume ka tulevastel koalitsiooni läbirääkimistel.

3 kommentaari
 1. Juba 3 aastat ago
  Reply

  tuttav lõuapoolik, kelle juttu ei usu ta isegi.

 2. Mari 3 aastat ago
  Reply

  5.12.2018 ütles Urmi Reinde Meedia Keskpunktis tähelepanu vääriva mõtte – Eesti elab minevikus. Pole ka ime paljud meie tippjuhtidest taasiseseisvumise algusest peale kuni viimase ajani on olnud ja on ajaloolased. Mälestussammaste poolvägisi püstitamine ilma rahvaga läbi arutamata , laskumine eesti ajaloo võltsimiseni ja ümberkirjutamiseni – on jätnud oma jälje. Samal ajal praktiliselt kõigil erakondadel puudub selge sisuline tuleviku nägemus, nägemus eesti riigi prioriteetsetest arengusuundadest. Tulevik on hirmutav – Euroopa harta, ränderaamistik, rahvuste hävitamine, Eesti ajaloo võltsimine jne – keegi ei oska, ei taha või ei söanda sinna sügavamat pilku heita. Me räägime suure suuga oma IT edust , mitmes osas olemegi bürokraatia vähendamise osas paljudest Euroopa riikidest ees. Aga samas selline riik nagu Valgevene ja tema palju kirutud juht Lukasenka on suutnud luua ühe tugevama ja kaasaegsema IT keskuse, mis oma 4000 kõrgelt kvalifitseeritud IT töötajaga on arenduste poolest Euroopas esirinnas . Lukasenka suutis alles hoida ja moderniseerida ka oma tööstusettevõtted nii et rahval on tööd ka oma riigis.

  • heh 3 aastat ago

   Pole sellel elul siin maarjamaal häda midagi. Olete kinni minevikus teie ise. Pole harjunud et elu muutub tohutu kiirusega ja ei oska sellega sammu pidada. Sellepärast tekivadki hirmud ja kui neid veel võimendatakse teatud äärmusrühmituste poolt, siis polegi muud öelda kui et kasutage kõrvatroppe. Elu on ikka samasugune nagu varemgi ja sõltub paljuski sellest milliseks te ise selle elate. Päike tõuseb ikka idast ja mina usun et kui riigitüüri juurde valime õiged ja arukad inimesed, siis läheb meil kõigil paremini. Oravad jäid liiga kauaks võimule ja see viis riigi tasakaalust välja ja tekitas vaesust juurde. Loodetavasti valijad on nüüd targemad ja mõtlevad senisest rohkem keda nad võimul näha tahavad. Nüüd on nähtud et valitseda saab ka ilma reformariteta. Kogu maailm muutub ja meie koos sellega. Ärge rippuge küünte ja hammastega minevikus, sest seda tagasi enam ei tule. On olevik ja on tulevik ja kes paremini kohaneb see ka paremini elus hakkama saab. Kolhoose ja sovhoose ei tule enam.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.