Riigikogu pitsitab elatisraha võlglasi

Riigikogus läbis esimese lugemisele eelnõu, mis näeb ette täiendavate meetmete rakendamise laste elatisraha maksmisest kõrvalehoidjatele.

„Eelnõu võimaldab täiendavalt tunnistada kehtetuks elatise võlgniku reisidokumendid- näiteks Eesti kodaniku pass, ajutine reisidokument, meremehe teenistusraamat, meresõidutunnistus ning keelata ka nende väljaandmine,“ ütles Riigikogu õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid.

Karilaid ütles, et kuna ID-kaardi omamine on Eestis kohustuslik alates 15. eluaastast, ei saa seda elatise võlgnikul kehtetuks tunnistada ning piirata tema vaba liikumise õigust Euroopa Liidus.

„Küll aga piiraks meede elatise võlgniku õigust reisida Euroopa Liidust väljapoole,“ selgitas Karilaid. „Kui kohtutäituril ei ole õnnestunud elatise võlgnikult kahe kuu jooksul elatist välja nõuda, saab kohtutäitur reisidokumendi kehtetuks tunnistamiseks ja uue andmise keelamiseks pöörduda kohtusse.“

Karilaidi sõnul näeb eelnõu ette võimaluse ühe meetmena rakendada elatisvõlgniku sõiduki loovutamist.

„Selleks soovitakse luua liiklusregistrisse lisamärge, mille alusel saab politsei võlgniku sõiduki kohtutäiturile üle anda,“ märkis Karilaid. „Eelnõu kohaselt kohustatakse kolmandaid isikuid (nt pangad, kasiinod, pandimajad jms), kellel on kohustus isikut tuvastada, keelduda elatise võlgnikule üle 5000 euro suurusest rahalise kohustuse täitmisest sularahas.“

Eelnõu seadusena jõustumine on kavandatud 1. jaanuaril 2021.

Kehtiva õiguse järgi on võimalik peatada elatise võlgnike õigusi ja lubasid (nt mootorsõiduki juhtimisõigus, relvaluba, kalastuskaart), keelduda võlgnikule toetuse maksmisest (nt erametsaomanike toetus), nõuda kolmandalt isikult võlgniku eest tasutud raha arestimist või avalikustada võlgnike nimed. Need meetmed jõustusid 1. märtsil 2016.

3 kommentaari
 1. Need 2 aastat ago
  Reply

  2 vihast ja julma nägu pildil küll head ei kuuluta.

 2. Mart 2 aastat ago
  Reply

  Ja pitsitavad ka elatiste maksjaid. Kuidas muidu mõista riigikogu kui seaduseandja soovimatust isegi mõelda Perekonnaseaduse vastavast muutmisest ja elatiste alampalgast lahtisidumisest, vaatamata sellele, et Riigikohus on juba mitu aastat seda soovitanud. Elatised on viimase viie aastaga kasvanud 52%, samal ajal keskmine palk on kasvanud vaid 29%. Palju kiidetud “kolmas laps on tasuta” kah lahuselavale vanemale ei kehti. Elatist maksev vanem ei tohi perehüvitiste seaduse järgi oma lahuselavaid lapsi enda pereliikmeteks lugeda, ega nendele tehtavate kulude hüvitamiseks toetusi küsida. Pitsitage kurikaelu, aga ärge sellega hoogu minnes ometi kõiki ära kägistage.

 3. Mitte 2 aastat ago
  Reply

  vastavalt seisusele ei tule lastele elatist maksta, vaid kõikidele ühepalju. Igale lapsele vastavalt earühmalenii:
  0…5 – 55% täiselatisrahast
  6…11 – 70%
  12…17 – 85%
  18…23 – 100%
  Viimase earühma esindajatele ainult siis, kui nad õpivad edasi. Ning et nad õpivad ühes õppeasutises, mitte ei vaheta silmakirjalikult ahnitsedes 1 aasta siin, teine seal jne.
  Praegu saaks vabalt täiselatisrahaks tagada 660€ kuus. See oleks ka vanurite täiselatisraha, seda saaks kõik võrdselt, sest nende tööpanust on niigi palgaga erinevalt tasutud.
  Praegune nõiajaht on jaburuse tipp.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.