Õiguskomisjon saatis peaministrile ettepanekud rahapesu tõkestamiseks

Foto:Meelis Meilbaum/Scanpix

Riigikogu õiguskomisjon otsustas saata peaministrile kuus ettepanekut rahapesu tõkestamise parandamiseks Eestis; ettepanekud tuginevad viimase poole aasta jooksul õiguskomisjonis toimunud ärakuulamistele, kus käsitleti rahapesuprobleemi Danske Banki juhtumi põhjal.

Õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid ütles pressiteate vahendusel, et juba 2006. aastal loodi valitsuse juurde rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega tegelev komisjon, mida juhtis rahandusminister. “Danske Bankis toimuv paraku selle komisjoni fookusesse ei jõudnud, millest võib järeldada, et riiklikul tasandil ei teadvustatud probleemi õigeaegselt,” rääkis Karilaid.

“Poliitilise tasandini ei jõudnud Danske Banki juhtumi näitel teave rahapesukahtlusest õigel ajal. Komisjoni ettepanekute eesmärk on sellise info liikumise parandamine ja rahapesuküsimustega tegelevate asutuste vastutuse täpsustamine,” lisas õiguskomisjoni aseesimees Uno Kaskpeit.

Õiguskomisjon teeb peaministrile ettepaneku analüüsida ning parandada rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega tegeleva valitsuskomisjoni tööd. Samuti soovitab komisjon tugevdada valitsuskomisjoni tegevuse poliitilist tasandit ja kohustada istungeid juhtima rahandusministri või tema puudumisel teise valitsuse liikme.

Muuhulgas soovitab komisjon luua ka kontrollmehhanismi finantsinspektsiooni ja rahapesu andmebüroo tegevuse üle. Lisaks teeb komisjon ettepaneku töötada välja eelnõu, mis lubaks kõigi rahapesualaste kuritegude ennetamiseks ja avastamiseks kasutada jälitustegevust.

Õiguskomisjonis toimus alates juulikuu lõpust rahvusvahelise rahapesu tõkestamise küsimuses kümme ärakuulamist Eesti Panga, riigiprokuratuuri, finantsinspektsiooni, keskkriminaalpolitsei juures tegutseva rahapesu andmebüroo ja teiste asjassepuutuvate isikute osavõtul.

1 Kommentaar
  1. Niipalju 3 aastat ago
    Reply

    kui senisest olen aru saanud, jääb see pinnapealseks. Vaja on kogu rahavoo liikumine avalikustada. Siis oleks kohe näha milline Ivanov kannab 5 miljardit üle Ivanoffile.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.