Riigikogu arutab rahvastikupoliitika põhialuseid

Riigikogus läbis esimese lugemise otsuse „Rahvastikupoliitika põhialused aastani 2035“ eelnõu, mis määratleb Eesti rahvastikupoliitika üldise eesmärgi ja põhimõtted.

„Eesti rahvastikupoliitika eesmärk on kindlustada Eesti rahvastiku kestlikkus ja tagada eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade,“ ütles probleemkomisjoni rahvastikukriisi lahendamiseks esimees Siret Kotka-Repinski. „Selleks on tähtis tagada laste sündimiseks ja kasvamiseks toetav keskkond, et väheneks soovitud laste ja tegeliku laste arvu vaheline lõhe; aidata ühiskonnal, kogukondadel ja üksikisikutel kohaneda eluea pikenemise ja vanemaealiste osatähtsuse suurenemisega; vähendada majanduslikest põhjustest tingitud väljarännet, soodustada tagasirännet ja toetada tagasirännanute kohanemist Eestis; suurendada inimeste heaolu luues tingimused nende võimete täielikumaks arendamiseks ning rakendamiseks.“

Kotka-Repinski sõnul on Riigikogu käesolev koosseis võtnud rahvastikuprobleemide suhtes varasemast aktiivsema hoiaku, mis väljendub nii Riigikogu probleemkomisjoni loomises rahvastikukriisi lahendamiseks kui ka Riigikogu rahvastiku toetusrühma töös.

Kotka-Repinski sõnul iseloomustab võrreldes aastatel 2009–2013 kehtinud rahvastikupoliitika alustega praegust dokumenti pikem toimeperiood ja laiem valdkondlik ulatus.

„Käsitletud teemadest on teistest olulisemad sündimuse, perede ning rändega seonduv, millel on otsene ja tugev mõju Eesti rahvaarvule ja rahvastiku koostisele,“ sõnas Kotka-Repinski. „Lisaks on käsitletud rahvastiku tervist, ühiskonna vananemist, hargmaisust, lõimumist ning heaolu.“

Kotka-Repinski ütles, et rahvastikukriisist väljapääsu leidmise jaoks on rahvastikupoliitika põhialustest siiski palju olulisem nende tegevuse sisukus, mis dokumendi Riigikogus vastuvõtmisele peavad eelseisvate aastate vältel järgnema.

2 kommentaari
  1. ah, et...... 2 aastat ago
    Reply

    …”rahvastiku KOOSLUS” on teile tähtis. Muidugi—-seda kooslust aitab täiendada teie oma kallis parteikaaslane Yana Toom, kes läbi oma isikliku korteri (ei erine IRL, i—samataolisest tegevusest) “aitas” Eestisse üle 3000 (tema enda sõnad) Donetski separatisti ja nende pereliikme. (Kas ta seda tegevust jätkab ei tea, vähemalt ei suurusta ta enam sellega, te pole teda ka selle tegevuse eest avalikult hukka mõistnud, mida te IRL,i puhul muidugi tegite). Jätkub venelaste sissetrügimine (isegi suurenenud) Venemaalt siia. Jätkub vene keele vohamise soodustamine (selle taga on teie partei 3.s number—Kõlvart, kes teeb koostööd Vene Saatkonnaga kui käib väljaõppel Selingeris). Eesti keele hoidmine on teie erakonna puhul välistatud—seega ka “Põhiseaduse” täitmine– (Tallinnas ei saa eesti noor tööd kui vene keelt ei oska, seega on eelistatud meie pealinnas vaevu “tere” öelda oskajad, eesti noored tõrjutakse tööturult välja. (Oma tuttava noormehe läbitud kadalipp).

  2. Rahva 2 aastat ago
    Reply

    saab maale tagasi, kui tuua maakohtadesse tootmis- ja töötlemisüksused. Siis oleks maal ka muud tööd kui soojas traktoris nupule vajutada. Viimase jaoks on aga vaja väga vähe inimesi. Samuti tuleb vabastada naised tööst, et nad jääksid koduperenaisteks ja kasvataks lapsi. Kas see on mingi uudis? Aga ka tänane klikk selleks midagi ei tee, ainult võtab vastu mingeid haigeid loosunglikke otsuseid TEHTUD!

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.