Eve East: Keskerakonna programm võimaldab seista kogukonna ideede eest

Eve East

Põline idavirumaalane Eve East tuli omavalitsuspoliitikasse riigiaparaadist, kus ta pidi poliitiliselt erapooletu olema. Pärast pikaajalist töötamist Ida-Viru maavalitsuses maasekretärina kutsus valimisliit ta 2017. aasta sügisel haldusreformi-järgse Toila valla vallavanemaks. Aasta hiljem sai Eve Eastist Keskerakonna liige ning selle erakonna nimekirjas kandideerib ta ka Riigikogusse.

Iga Riigikogusse kandideerija tunneb end valimiskampaania diskussioonides erinevalt. Mida tähendab see riigi poliitikaelu üks huvitavamaid protsesse teile?

Ühelt poolt tunnen end väga kindlalt, olles suurte kogemuste ja teadmistega omavalitsusjuht, kes teab, mis suunas liikuda ja millised on kogukonna vajadused. Teisalt teen noore poliitikuna algust poliitilises protsessis. Omavalitsustes ja riigisüsteemis olnuna võin kinnitada, et poliitiline maailm pakub üllatusi, väljakutseid, paneb proovile vastupidavuse, arendab oskust ennast kehtestada ja oskust enda väärtusi reklaamida, ja loomulikult annavad osalemised debattidel kindlustunde eneseväljenduses. Mul on, mida õppida, ja arenemiseks olengi valinud tee riigipoliitikasse.

Millest sai poliitikahuvi üldse alguse? Olete selles valdkonnas üsna uustulnuk. Toila vallavanemaks valiti teid 2017. aastal pärast haldusreformi.

Tõepoolest, erakondlik kuuluvus mul varasemalt puudus. Olles Ida-Viru maavalitsuses maasekretär ja maakonna valimiskomisjoni esimees, oli poliitiline määratletus välistatud. Samas vajadus olla teadlik erinevate erakondade platvormidest ja poliitilistest suundadest on olnud kogu aeg. Mind valiti, ja vallavanemana asusin ametisse 1. detsembril 2017, siis veel mittepoliitikuna.

Praegu kuulute Keskerakonda. Kui keeruline oli erakondlikku valikut teha?

Maavalitsuste tegevuse lõpetamine ja haldusreform  langesid ühele ajaperioodile, mis andis seetõttu ka mulle laiemad valikuvõimalused. Minule tegi ettepaneku valimisliit  Ühtne Vald asuda nende kandidaadina Toila vallavanemaks, mille ma ka vastu võtsin. Erakonda astusin oktoobris 2018. Erakonna valimine toimus väga lühikese aja jooksul, läbimõeldult ja kindlat eesmärki silmas pidades. Esiteks, erakonnaga jõuab rohkem ära teha, sest väljas ollakse ühiste eesmärkide eest ning nende täitumise nimel tegutsetakse koos. Keskerakonna programm on minu jaoks sobilikum. Näen erakonnas kõige suuremat võimalust kogukonna ideede eest seista ja kaasa rääkida Ida-Virumaa arengus. Ma hindan kõrgelt erakonna esimehe ja peaministri Jüri Ratase sihikindlust.

Teie juured on Ida-Virumaalt Iisakust. Millised arusaamad ja tõekspidamised olete kodukandist kaasa saanud?

Lapsepõlv möödus looduslikult kaunis Iisakus. Mitmekülgsete huvide kujunemisele ja tööharjumusele on Iisaku eluperiood aluse rajanud. Sellel ajaperioodil tegelesin kodu-uurimise, käsitöö, laulmise ja tantsimisega, lõin kaasa näiteringis, tegelesin erinevate spordialadega. Oma vanematelt olen pärinud maa- ja looduslähedase mõtlemise ning töökuse, milleta ei ole võimalik saavutada head tulemust ja rahulolu. Vanematelt olen saanud kaasa põhimõtte, et tuleb teha tööd, ja seda ausalt.

Kõrghariduselt olete nii pedagoog ja jurist kui ka riigiteadlane. Kuidas vastava ala teadmised on mõjutanud teie tööd vallavanemana ja hakkavad mõjutama Riigikogu liikmena, kui osutute valituks?

Iga omandatud haridus on andnud teadmised, mida  tuleb kasutada parema tulemuse saavutamiseks. Hariduste mõju on lisaväärtus ametialases tegevuses, annab enesekindluse, väljendusoskuse, analüüsivõime ja palju muudki. Hariduste omamine ja omandamine on edasiviiv arenguline protsess. Omandatud teadmised ja varasemad töökogemused on väga olulised igas ametis, ka Riigikogu liikmena.

Pikaajalise lasteaias töötamisega seonduvalt peaksite teadma, mis on kõige olulisem lastele?

Lastega on seotud peaaegu kõik eluvaldkonnad. Heaolu ja majanduslik kindlustatus enne lapse sündi, lasteaias ja koolieas. Samuti heaolu ja keskkond neile, kes lastega seotud. See on väga lai spekter. Keskerakond on oma programmis seadnud eesmärgid tagada igale lapsele lasteaiakoht, tagada tasuta kooli- ja lasteaiatoit ning õppevahendid lasteaiast gümnaasiumi või kutsekooli lõpuni. Nii et kui lastevanematel on vääriline elukeskkond, töökohad ja piisav sissetulek, on tagatud ka laste jaoks oluline.

Mis teile Keskerakonna valimisprogrammis meeldib?

Kui analüüsida kõikide erakondade valimisplatvorme, siis Keskerakonnal on kõige põhjalikum ning hiljem elluviimiseks ka kõige reaalsem platvorm. Minule kui Ida-Virumaa põlisele inimesele ja ka aastaid turvalisuse valdkonna eestvedajale on ülioluline viia kiiresti ellu Tallinna–Narva 2+2-realise tee valmimine ja aktiivsemalt tegelda Ida-Virumaa programmi elluviimiseks veel täiendavate rahaliste vahendite panustamisega.

Mida tähendab Toila vallale Toila SPA olemasolu? Milline on selle asutuse koostöö omavalitusega?

Toila SPA on Toila valla suurim tööandja ja on see väärtus, mille läbi valda ka lisaks sadamale ja rannale tunti ning tuntakse. Nüüd uues vallas on lisaks Toila SPA-le tuntumateks Kukruse mõis, Saka mõis, Eesti Kaevandusmuuseum ja muidugi Oru park oma traditsiooniliste promenaadidega. Toila SPA on vallale väga hea koostööpartner, olgu siis arendusküsimustes, turismiteemadel kui ka turvalisuse valdkonnas.

Toila vallas paiknes ka ajalooline Oru loss – Konstantin Pätsi suveresidents. Kui reaalne oleks selle taastamine?

Õigem väljend on ehk – taasehitamine? Olen öelnud, et Oru loss tuleb üles ehitada ja see mõte ei ole minu algatatud, aga olen selle nimel valmis tegutsema. Väga hästi on lossi teemal öelnud Konstantin Pätsi muuseumi üks asutaja ja hing Elle Lees: „See, et lossi taastamise mõte on olnud läbi aegade, näitab, et ta tuleb ära teha.” Iseasi, millal see teostuseni jõuab. Aga kindlasti tahan selles suunas liikuda, et Oru pargis meie enda ajalooline presidendiinstitutsioon taaselustada. Arvestades, kui palju on meie arusaamised, võimalused ja vajadused muutunud, siis selle lossi puhul  peamegi vaatama tema ajaloolisust ja vajadusepõhist kasutusotstarvet. Palju reaalsemad ja lähiajal teostatavad on Pätsi elusuuruses kuju ja talveaed lossiplatsil.

Teie pere, kodu ja hobid?

Olen abielus ja juba täiskasvanud poja ja tütre ema ning väga rahul laste arenguga. Poeg tegeleb ettevõtluses, tütar alustas TalTech’is avalikku haldust ja riigiteadusi õppimist. Meil on oma maja ja aed, mis pakuvad võimalusi mitmekülgseteks tegevusteks.

Olen ikka öelnud, et mida rohkem teed, seda rohkem jõuad, ja minul tegemisi jätkub. Nii nagu kõiki tegevusi, teen ka aiatöid suure pühendumisega. Ka hobideks jätkub aega – tegelen purjetamisega, laulmisega, mäesuusatamisega ja luuletamisega. Väga meeldib küpsetamine ja huvitavate toitude valmistamine.

Usutles Jaan Lukas

2 kommentaari
  1. Veel 2 aastat ago
    Reply

    üks, kes ahnusest müüd end maha. Järelikult on ta tüüpiline estoonets.

    • Täpsustan 2 aastat ago

      Ikka estonka.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.