Siim Kallas tahab saada presidendiks

Siim Kallas. FOTO: EERO VABAMÄGI/SCANPIX

Arvati, et 3. märtsil toimuvad Riigikogu valimised võidab kas Reformierakond või  Keskerakond. Kolmandaks jääb kindlalt Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Nii ka läks. Ka allakirjutanu oli seda meelt, et valimised võidab Reformierakond.

Reformierakond sai kindla võidu just „tänu“ e-häältele (28,8% häältest ja 34 kohta Riigikogus), kuna nende käes on arvatavasti pisikene ja seejuures kontrollimatu „must kast“, mida teistel ei ole. Selle „musta kasti“ abil sai tõenäoliselt Reformierakond valitseda oma seitseteist aastat. EV Põhiseadus ei tunne e-hääletuskunsti.

Kuid nüüd ma küsin Kaja Kallase käest: Miks siis Eesti Vabariigi presidendi ja Riigikogu esimehe valimisel ei kasutata e-valimist? Aga just seepärast, et see ei ole usaldusväärne! Keskerakond sai teise tulemuse.

Nüüd on „pall“ presidendi käes, kes peab nimetama peaministri kandidaadi. Ja ta ütles USA-st, et teeb selle ettepaneku Kaja Kallasele kui valimiste võitjale. Eks ta teeb Kaja Kallasele nüüd ka ametlikult valitsuse moodustamise ettepaneku, kui lõplikult on kinnitatud saadud häälte arv. Meil ei ole ka varasemalt president valimised võitnud erakonna esimeest esitanud peaministri kandidaadiks. Nii et ka selline casus on olemas.

Allakirjutanu arvates Reformierakonna eesmärk on olnud selles, et võita valimised ja moodustada valitsus. Kuid Reformierakonna juhtpoliitikute põhieesmärk on olnud arvatavasti selles, et erakonna esimehe isa, tuntud poliitik Siim Kallas, keda vaevab aeg-ajalt „10 milj. dollari saaga“ ja teatud juhtudel ka mälukaotused, saaks EV järgmiseks presidendiks.

Ei ole mingi muinasjutt, et Siim Kallase elu unistus on saada 2021. aastal Eesti Vabariigi Presidendiks (selleks on Reformierakonnal tingimata vaja koalitsioonipartneriks Keskerakonda). Ja sellest ka kibestumine, kui Keskerakond lükkas Kaja Kallase ettepaneku tagasi.

Ei ole lõplikult selge, millist ametit hakkab pidama Jüri Ratas, aga suure tõenäosusega saab temast taas peaminister. Seni isetegevuslik „tulevane“ valitsuskooslus Keskerakond, EKRE ja Isamaajõudsalt pürgib valitsevaks koalitsiooniks. Teadaolevalt on Keskerakonna sees lahkhelid seetõttu, et tahetakse teha koalitsiooni EKRE-ga, mis on aga vene rahvusest Keskerakonna liikmetele nagu punane rätik härjale. Seda fakti kinnitab kujukalt suure häältesaagi Tallinnas saanud Raimond Kaljulaidi casus. Küsimus seisneb selles, et Riigikokku valitud vene rahvusest saadik ei taha kaotada oma valijaskonda ja kui see nii peaks juhtuma, siis nad ei ole enam mitte keegi.

Ando Leps, õigusteaduste doktor 

 

 

20 kommentaari
 1. Aina 3 aastat ago
  Reply

  kaasused ehk asjad. Siimu soov Katariinentali kolida on ammuteada. Kavandas ta ju Reilpeldikugi selleks, et Brüsselist otse orulossi tsuhh-tsuhhitada. Aga on toimunud mitu ettenägematut isesüttimist. Viga küll põhiliselt Siimukeses endas. Ta elab vaimselt ikka ENSV ajas, et endal pole vaja midagi teha, küll neegrid sahkerdavad, tema on käilakuju. Kuid pikk eemalolek paksul palgal võõrutas ta noorematest asemeletulnutest ning neil on teistmoodi mõtteviis. See küll on sama kiskjalik, kuid vahendid ja eesmärgid teised. Nii et tegelikult seisavad Siimukesel jalus tema enda bande noored ja julmad asemikud.
  Kui aga Ando mõttega kaasa minna, siis liit keskbandega oleks Siimukesele suur tugi, sest valimist vallale lasta kasuks ei tule. Seega tuleb kord majja saada mäeotsas. Ning et see juhtuks, tuleb ka keskmisest suuremat altkäemaksu pakkuda. Õigus on Andol, et alla peaministri Jurka nõus pole sellist alatut tehingut sõlmima. Toapoisi roll teda ei rahulda ja siis ei saa valitsusse kajake ega orgu tema kallis papake Siimuke.
  Nii et tulemus on tead – liidu sõlmivad ikkagi Jurka ja Kajake, kusjuures peaministriks saab Jurkake. Vastutasuks lubadus, et jaanad, kimmid, raimondod ja muu … hääletavad kuulekalt Siimu poolt. Sest “meie aeg seisab veel ees”.
  Konservante ei maksa tõsiselt võtta, oma ülbitsemisega nad hakkavad üha enam võtma Kaja kuju, kuid erinevalt Kajast pole neil midagi ahvatlevat vastu pakkuda. Ja eks konservandidki tea, et see kolmikliit on ilma vabasurmata võimatu. Kohe kukuks 2/3 toetajaskonnast ära, kui kaabud ütleks lahti oma põhimõtetest. Ja ükski ümbersõnastamine seda ümber ei muuda.
  Seega:
  1) Tuleb liit Jurka+Kaja, peaministriks Jurka.
  2) 2021.a hääletavad Jurka, Kaja ja Ženka banded Siimukese poolt ja saame uue põhiseaduse vastaselt sokutatud võltspresidendi.

 2. Aivar 3 aastat ago
  Reply

  Kui selle artikli oleks kirjutanud keegi teine, oleks mõtteainet küll ja veel. Aga kui alt loed Ando Leps, siis tuleb ikka selline sitamaja tunne peale küll.

 3. u. 3 aastat ago
  Reply

  KE ja EKRE, IRL kombinatsioon on parim võimalikest. Palvetan, et see koalitsioon teoks saaks, võimulatriinide puhastus teostataks ja REF võimust eemal hoitaks.

 4. no 3 aastat ago
  Reply

  siin on neid eesmärke ikka veel, mille nimel võitlus käib ja kindlasti on üks väga tähtis moment ka kodanik Ansipi edasine töökoha säilimine, mis pole sugugi vähetähtsam. Ennustan et EP valimisteaktiivsus tuleb aegade väikseim. Ja selle nimel on reform nõus ka peaministriporfellist loobuma. Aga pange vaim valmis, selles koalitsioonis on teile koht ainult niikauaks kui seda on reformile vaja ja 4 aastat te seal vastu ei pea ja valijaid kaotate rohkem kui arvatagi oskate.

 5. Arvo Adelbert 3 aastat ago
  Reply

  Lugupeetud Ando Leps meenutab taas läbi “musta kasti” e-hääletust. Julgen siinkohal veel sellele teemale läheneda teisest, avalikkuse ees peaaegu üldse mitte käsitletud lingvistilisest küljest. Ja seda “Võõrsõnastiku” toel.
  e-hääletuse usaldus on l i n g v i s t i l i n e probleem palju enam, kui tehniline, millest on ülefetiseeritult [fetišism – religioosne kummardamine; millegi liialdatud, pimesi kummardamine] jahutud arvutiasjanduse/netinduse tehniliste üksikasjade tüütu korrutamise korras.
  Võltsing on lingvistiline. Mitte tehniliselt tarkvarasse puutuv, ainult millest on ülearuseltki palju räägitud. Kui ma lähen sedeliga valimisotsust tegema, siis jälgib kõik see valimiskomisjon kiivalt, et minu otsuse kirjalikku vormistamist keegi teine ei jälgiks ega ka juhendaks minu valimisotsuse vormistamist. Aga e-hääletus just selle läbi ongi m a n i p u l e e r i t a v , sest keegi ei näe ega tea kes ja mil viisil e-hääletamise toimingu otsust võib-olla isegi ehk relva ä h v a r d u s e l tegema s u n d i s .
  P õ h i s e a d u s e järgi peavad Riigikogu valimised toimuma ü h e t a o l i s e l t . Raske uskuda, et ükski jurist, ajakirjanik ja muu asjamees ei tea, mida need sõna eesti keeles tähendavad.
  P õ h i s e a d u s e § 6 0 ei ole m u u d e t u d ja see k e h t i b :
  „Riigikogu liikmed valitakse v a b a d e l valimistel p r o p o r t s i o n a a l s u s e põhimõtte alusel. Valimised on ü l d i s e d , ü h e t a o l i s e d ja o t s e s e d . Hääletamine on s a l a j a n e . ”
  e-hääletamise korral ei ole täidetud ükski neist nimetatud § 60 seatud tingimustest.
  Me jumaldame [ka pimesi] ameerika demokraatiat! Abraham Lincoln on öelnud:
  „Üht osa rahvast võidakse pette kogu aeg ja kogu rahvast mõnda aega. Kuid on täiesti võimatu petta kogu rahvast kogu aeg.”

  • Ühetaolisus 3 aastat ago

   pole sama mis valimisviis. Veebihääletus aga ongi eri valimisviis. üldse on need mõisted ebamäärased ja tõlgendatavad, välja arvata ülemaailmselt üheseltmõistetav VÕRDELISUSE nõue. See on ka AINUS, mis üksi teeb senised valimised alates 1992.a-st põhiseaduse vastasteks ning senised riigikogud on olnud ebaseaduslikud.
   Kuid muud ebamäärased mõisted pole nii selge sisuga. Soovitan lugeda eri keeltes selgitusi, siis saad aru, et neile ei saa panustada. Kuid võrdelisus – jah!

 6. Arvo Adelbert 3 aastat ago
  Reply

  järg:

  Võõrsõnastik annab järgnevad seletused:
  lingvistika – keeleteadus, VS, lk 428
  semantika – lgv keeleüksuse (sõna, lause vm) tähendus(ed); keeleteaduse haru, mis uurib keeleüksuste tähendusi ning keele ja mõtlemise suhteid, tähendusõpetus; loog mõistete ja otsustuste tähendust ja mõtet käsitlev loogika loogika uurimissuund; märkide ja nendega tähistatavate objektide vahekordi uuriv semiootika haru, VS, lk 641
  semiootika – teadus mis tegeleb inimese mõistuse ja teda ümbritseva väliskeskkonna vahelise kommunikatsiooni uurimisega, kusjuures kommunikatsiooni käsitletakse märgilisena VS, lk 642
  Nagu eelnevas toodud, ei ole meie Põhiseaduse § 60 teksti muudetud.
  Seega – mil viisil e-valimise viis on lingvistiliselt leidnud põhjendamist, sest argiarusaamade kohaselt valitseb selles karjuv semiootiline vastuolu.
  Jään lootma, et Kesknädal tellib semiootika asjatundjatelt adekvaatse, teaduspõhise põhjenduse.

 7. Kui Varro Vooglaid ja ta naine,ning tütred vägistatakse siis ehk tal ajud liiguvad pers sest pähe. Kui Igor Gräzin vägistatakse siis ehk tal ajud liiguvad per ssest pähe.
  Kui Eestis eksisteeriks politsei organisatsioon siis korgijooki ei kasutataks ja naisi ei vägistataks.
  Vägistamine on s6jategevuse tunnus,allutatud maade naisi vägistati.
  WiFi looga lauljad taovad kabeli kella,vajutasid alarmi nupule,kutsuvad lahendama probleeme,nad soovivad maailma parandada…
  Laul ju algab sellest,et Eestis vägistatud naised ja paljud teised kuriteo ohvrid ei saa politseist abi !!!!!! Eestis puudub politsei organisatsioon !
  Varro Vooglaid on egoist ja teda ei huvita halastus ja ligimese armastus, teiste heaolu.
  Kui Varro Vooglaiu naine ja tytred vägistatakse siis ehk tal ajud liiguvad per ssest pähe.

 8. Dusja 3 aastat ago
  Reply

  Asjad veerevad, just veerevad , ikka reffide ja keski suunas.

 9. ??? 3 aastat ago
  Reply

  Miks mitte korstnapühkijals näiteks?
  Korralik,vajalik t,aus ,kui sedagi ausalt teha -töö.
  Miks teised peavad tegema sellist tööd, tema aga kohe presidendiks ?
  Ise kasutab küll korstnapühkija teenust -kui mitte siin siis kusagil Sveitsi kotedzis ikka ju.

 10. Tamara 3 aastat ago
  Reply

  Ilmselt oleks õige, kui Euroopa langetaks mingisuguse otsuse, et ka kommentaarid oleks korrektsed, ilma solvanguteta.

 11. Aleksandra 3 aastat ago
  Reply

  Võib-olla just kommentaatorid oma tekstida “vägistavad” üldsust?

 12. maamees 3 aastat ago
  Reply

  Pange jah fašist presidendiks- Teie Ando Leps tundsite avalikult muret põhiseaduse toimimise pärast.
  See Reformi roti närakas on üks neist ,kes topib suud kinni -KONKREETNE PÕÕRDUMINE ANTUD PUNASE MINEVIKUGA IRVITAJA POOLE JA KONKREETNE VASTUS. LISAKS NÄIDE
  10 ooo ooo LÄKS LENDU -EI MIDAGI , TEINE MEES päästis tühise summa kaduvatest pankadest , Vello Otsing ( Endine Räpina linnapea sisuliselt tapeti justiits terroristide poolt) käivitas kohaliku infrastruktuuri arenduse, raha laekus Räpina linnale 100 % tagasi lisaks laenult teenitud intressid !!!
  Mees hävitati EEsti kohtusüsteemis- saatuslikuks sai peaministrile saadetud kiri, kus lubati maarahva jõud koondada Maapangas kaotsi läinud raha tagasi saamiseks:
  Eilses telepildis esines Eiki Nestor – Ikka silitab kohtunikke- FAŠISTID ISTUVAD KOHTUSÜSTEEMIS- PÕHISEADUS TOIMIB AINULT SIIS KUI SEE OHUSTAB NENDE PALGANUMBRIT- Lugege toimikuid ,aga ärge toppige suid kinni
  Suu kinni toppimine on Fašistliku diktatuuri toetamine. MH. Ajakirjandus on püüdnud EKRE-t fašistlikuks nimetada-
  Uurige parem Reformi rottide tegevust- uurige toimikuid -mis küsitud ja mida vastatakse !!!

 13. maamees 3 aastat ago
  Reply

  Lisa : eelmisele kommentaarile- Justiits terroristide poolt hauda aetud Vello Otsingu tegevuse seaduslikkust tõendas ka rahandusministeeriumi vastava sisuline kiri. Aga ega EV- ei tunnistada omi kuritegusid.
  Sina punane presidendiks soovija roni – aga ma hakkan sind kummitama -sest sõnad mis sinu kohta välja öeldud ei tule tühjast !!!

 14. Jah 3 aastat ago
  Reply

  Mis puutub e-hääletusse siis on see hukka mõistetud paljudes riikides mitte ainult meie riigis. Ei ole ju võimalik et Reformierakond saab nii palju hääli olles viinud meie elatustaseme viimaste hulka. S.Kallas on kahtlemata tark mees aga viimasel ajal olen temas pettunud.. Varem ma arvasin et Reformierakonnal on ka parem pool ja need on S.Kallas ja tema pooldajad. Meenub kui peale rasket meie rahva jaoksM.Laari valitsemisaega sai peaministriks S,Kallas ja kutsus valitsusse E.Savisaare ning elu läks paremaks igas valdkonnas kuni sai võimule Ansip ja elu hakkas veerema kuristiku poole, vaesus aina kasvas. Seati sisse Reformi tagatuba kus tegeleti laimukampaaniaga tublide inimeste suhtes et neid teelt kõrvaldada. S.Kallas vaatas seda kõike rahulikultpealt ja ei astunud isegi E.Savisaare kaitseks välja. Aga ega seda oligi raske teha sest siis võis ise löögi alla sattuda. See mis E.Savisaarele tehti meenutab stalinistlikke kuritegusid. Keegi kaebas, leiti tunnistajad ja oligi süüdalane ehkki tegelik süü jutumärkides oli suur häältesaak ja tahe pealinn üle võtta. Oli näha et S.Kallas austas E.Savisaart sest olles tark mees oskab hinnata teist tarka inimest. Mingeid süüdistusi S.Kallase suhtes ma ei usu. Oli aeg kus halvem pool Reformierakonnast tahtis võimu oma erakonnas haarata hakkasid nad ise S.Kallast laimama. Selge see, et S.Kallas ei saanud midagi ette võtta kui oles tahtnudki nende reformierakondlaste vastu kes tegelesid vaid inimeste mõjutamisega laimu, vihavaenu õhutamise ja vassimise teel. Aga seekord mulle ei meeldinud tema valimiseelne tegevus, mis kõlas nii nemad ei teinud meie teeme. OOleks S.Kallas Eestimaa parimas erakonnas Keskerakonnas näeksin ma meelsasti S.Kallast presidendina. Mul on tunne et ta surub alla oma õiglustunde oma erakonnakaaslaste mõjul.

 15. Jah 3 aastat ago
  Reply

  Parandan vead nagu on teisedki teinud–peab olema jaoks M.Laari, rahulikult pealt, oleks.

 16. Rein Mark 3 aastat ago
  Reply

  Siiski tuleks arvestada ka lihtsate vene inimestest eestimaalaste suhtumisega , kel on võrdselt eestlastega tunda saanud Reformi 17 aastase valitsemise tagajärgi.Pigem pannakse panus uustulnukale EKRE-le, kellest loodetakse koos Keskerakonna ja Isamaaga paremaid aegu.Seepärast ei kiideta suurema osa vene kogukonna poolt heaks Raimond Kaljulaidi rünnakuid EKRE-le ja ka Pervõi Baltiiski Kanal keeldus tema soperdise avalikustamist isegi raha eest.Üha rohkem saadakse aru ka selles kogukonnas, et EKRE rahvusriigi motiiv on seotud massimmigratsiooni takistamisega mitte venelaste ja teiste rahvuste eemale tõukamisega, kes oma tööga loovad riigile lisaväärtusi -vastukaaluks siia sissetungivatele parasiitidele ja terroristidele. Pigem on venelane nõus elama hästi valitsetud rahvusriigis kui mõne partei poolt Moskvat ja EKRE-t mõnitavas ühiskonnas.

 17. Juhul kui 3 aastat ago
  Reply

  läheb löömaks, kas siis keegi ka vastutab, või kuidas? Nii pisike ongi minu küsimus…

 18. to jah 3 aastat ago
  Reply

  Vaenekene, pahad poisid need erakondlased, sunnivad ja siimukene kohe teebki .
  traditsiooni asi – Päts ja Laidoner ja üks veel,olen unustanud nime, lasknud ka 2 või kogunisti 3 panka põhja ?
  Oli nii?

 19. Juhan 3 aastat ago
  Reply

  Mu daamid ja härrad. Mõelge ikka tõsiste asjade üle väga tõsiselt järele!

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.