Ametiühingud: koalitsioonilepingus on meie jaoks olulisi punkte

Jaak Aab

Loodava valitsuskoalitsiooni poliitikud kohtusid ametiühingute esindajatega, et konstruktiivne koostöö valitsuse ning ametiühingute vahel jätkuks ja koalitsioonilepingu punktid, mis puudutavad töötajate huve, saaksid ellu viidud.

Keskerakonna esindaja, regionaalministri kandidaat Jaak Aab sõnas, et täna ametis olev peaminister Jüri Ratase valitsus on taastanud kolmepoolsed kohtumised valitsuse, tööandjate ja ametiühingute vahel ning mitmed ettepanekud töötajaid esindavatelt organisatsioonidelt on jõudnud nii erakondade valimisplatvormidesse kui ka koalitsioonileppesse. „Konstruktiivse koostöö jätkumine ametiühingutega on tulevase valitsuse jaoks oluline. Mitmed punktid  koalitsioonilepingus on sellised, millega ametiühingud on päri, sealhulgas tervishoiu valdkonna ettepanekud või renditööjõudu puudutav seadusandlus, mis tuleb ka meie hinnangul üle vaadata,“ selgitas Aab.

Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees Peep Peterson ütles, et muljed koalitsioonilepingust on pigem positiivsed ning ametiühingud usaldavad, et loodav koalitsioon kirja pandud põhimõtted ka ellu viib. „Kolme erakonna poolt kokku lepitus paistsid välja meie põhimõtted tervishoius, kus on eriti oluline just esmatasandi arstiabi tugevdamine, aga ka soov kaitsta enam töötajaid ja nende õigusi,“ sõnas Peterson.

Ta sõnas, et koalitsioonilepingus on ametiühingute jaoks olulisi punkte ning nad on valmis tegema valitsusega tihedat koostööd, et lahendada ametiühingute jaoks olulised murekohad. „Tööinspektsioon vajab rohkem ressurssi oma tööülesannete täitmiseks, taotleme muu hulgas töösuhete reformi ja töötajate usaldusisikute suuremat kaitset, aga ka streigiõiguse läbivaatamist,“ tõi Peterson välja. Koalitsioonilepingu üks punkt toobki välja, et täpsustada soovitakse streigi ja läbirääkimiste korraldust eesmärgiga reguleerida paremini töötajate ja tööandjate õigusi ning kohustusi.

„Oluline on kolmepoolse dialoogi jätkamine valitsuse, ametiühingute ja tööandjate keskliitude  tasemel. See võimaldab leida sobivad lahendused ka koalitsioonilepingus täna mainimata muredele. Ametiühingud jälgivad ka pensioniküsimusi, et inimeste vanaduspõlv oleks tulevikus paremini kindlustatud,“ ütles Peterson.

Loodava valitsuskoalitsiooni esindajad kohtusid täna päeval juba tervishoiu valdkonna esindusorganisatsioonidega. Lähinädalatel jätkuvad kohtumised ka teiste valdkondade organisatsioonidega.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.