Peaminister Jüri Ratase avaldus valitsuse ametisse nimetamisel, 24.04.2019

Jüri Ratas Riigikogus Foto: Sander Ilvest/Scanpix

Lugupeetud Vabariigi President!
Head erakondade esimehed!
Austatud ajakirjanikud!

Alustan siira tänuga Vabariigi Presidendile Kersti Kaljulaidile ettepaneku eest moodustada Vabariigi Valitsus ja otsuse eest uus valitsus ametisse kinnitada. Valitsuskoalitsioonile langeb suur vastutus Eesti ja meie rahva ees, mida oleme kahtlemata valmis hoidma ja austama.

Eesti Keskerakond, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ja Isamaa Erakond on rõhutanud, et uus valitsus seisab tugeva, demokraatliku ja kaitstud Eesti ning kõigi inimeste eest. Soovime ehitada jõukamat, tervemat ja sidusamat riiki, kus meie ühiskonnale olulised väärtused ja vabadused oleksid hoitud; kus iga inimene, sõltumata tema soost, vanusest ja rahvusest tunneb end turvaliselt, vajalikuna ja hoituna. Tänan kõiki, kes meid nende eesmärkide täitmisel usaldavad.

Samuti tean, et meil tuleb pingutada selle nimel, et neid inimesi oleks veelgi rohkem. Tõestame oma tegudega, et peame valitsedes silmas tõepoolest Eesti ja kõigi siin elavate inimeste parimaid huvisid. Me pole valitsus vaid kolme erakonna valijatele, vaid kõigile, sõltumata poliitilistest eelistustest ja valikutest.

Meie väikese riigi jaoks on igaüks tähtis. Peame mõistma, et edasi viib meid just koostöö; arendamine, mitte lammutamine; mõistmine, mitte vihkamine. Meil kõigil on võimalik selle nimel enam teha ja selleks rohkem panustada.

Valitsuskoalitsioon on leppinud kokku väga olulistes põhimõtetes ja otsustes, mis eespool nimetatut toetavad. Panustame heaolu ja turvatunde kasvu ning konkurentsivõimelisse majandusse. Tahame vähendada sotsiaalset ebavõrdsust ja panustada tasakaalukasse regionaalarengusse, et kõikjal, olgu maal või linnas, oleks hea elada. Otsuste langetamisel soovime kaasata senisest tunduvalt enam Eesti inimesi.

Loodame konstruktiivsele koostööle valitsuse ja opositsiooni vahel, ekspertide ja erinevate ühendustega. Arendame demokraatlikku õigusriiki, kus on tagatud meedia-, sõna- ja loomevabadus, võimalus ennast teostada ja arendada. Loome õiglast Eestit, kuhu pöörduksid tagasi kõik need, kes ühel või teisel põhjusel on pidanud paremaks siit lahkuda.

Jätkame kindlalt senisel välispoliitilisel kursil. Räägime kaasa maailmale olulistes küsimustes Euroopa Liidu, NATO ja ÜRO liikmena. Samuti kandideerime ÜRO julgeolekunõukogu mittealaliseks liikmeks, et tuua julgeolekuküsimustesse enam väikeriikide vaatenurka.

Aitame seal, kus see on võimalik, ning neid, keda vajalik. Oleme eeskujuks suurele osale maailmast meie kultuuri, stabiilsuse ja majandusarenguga ning IT-lahendustega. Nii saab see olema ka edaspidi.

Tänan Eesti rahvast ja kõiki riigikogu ning valitsuse koosseise, kes on meid täna siia toonud. Soovin siinkohal eraldi tänada lahkuvat valitsust – Keskerakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ning Isamaa saadikuid ja ministreid. Saavutasime väga olulisi eesmärke, tegime otsuseid ja reforme, mis Eesti inimeste elu parandasid. Aitäh, et sain selles valitsuses kanda peaministri vastutusrikast ametit.

Samamoodi kuuluvad tänusõnad minu kõrval olevatele Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ja Isamaa Erakonna esimeestele ja erakonnaliikmetele. Mitme nädala jooksul tehtud töö ja ka kõige keerulisemate hetkede ületamine näitas, et ühisosa leidmine ja laiapõhjaline kestev valitsuskoalitsioon on võimalik. See annab tunnustust ja kindlust, et kõik kolm erakonda soovivad ja on valmis elu Eestis edasi viima. Uus valitsus teeb selle nimel kindlasti tööd.

Jõudu Eestile!

1 Kommentaar
  1. Vaagija 2 aastat ago
    Reply

    Jõudu ja edu, Jüri Ratase valitsuskoalitsioon!

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.