Ratas ELi tulevikust: Meie inimeste jaoks on kõige tähtsam julgeolek ja majandus

Foto: Riigikantselei

Sibiu, Rumeenia, 9. mai 2019 – Peaminister Jüri Ratas arutas Euroopa Liidu riigipeade ja valitsusjuhtide kohtumisel Euroopa tulevikku. Ratas rõhutas vajadust muuta Euroopat kriisidele vastupidavamaks, parendada meie inimeste ja ettevõtete majanduslikke võimalusi ning tegeleda keskkonnasõbralikuma elukeskkonna loomisega.

Euroopa julgeolekust kõneldes rõhutas Ratas, et probleeme tuleb käsitleda laiapindselt. „Meie ees seistvate väljakutsete hulka kuuluvad muu hulgas väärinfo levitamise kampaaniad, küberohud, rahapesu ja ka energia- ning majandusjulgeolekuga seotud riskid. Tehnoloogia ja elutähtsa taristuga seotud ohud tuleb vähendada miinimumini,“ lausus peaminister. Euroopa kaitsekoostöö osas tõstis Ratas esile tugeva transatlantilise sideme olulisust ning koostööd NATOga.

Euroopa heaolust rääkides pidas Ratas tähtsaks tõhusat ja järjest arenevat siseturgu. „Meie ettevõtjatel peab olema Euroopa turul lihtne ja mugav tegutseda. Energiaturg ja transpordisüsteem on majanduskasvu peamised mõjutajad. Soovin, et tulevane strateegiline tegevuskava keskenduks toimivatele ja integreeritud ühendustele riikide vahel,” tõi peaminister esile. „Peame pöörama rohkem tähelepanu teenuste ja andmemajanduse arendamisele, sest need on suurima kasvupotentsiaaliga valdkonnad. Seepärast on vaja edendada ka andmete vaba liikumist,“ märkis Ratas.

Ratase sõnul mõjutab Euroopa majandust ja julgeolekut otseselt ka meie naabruses toimuv. „Seetõttu peame toetama idapartnereid ja tugevdama nendega koostööd,“ lausus Ratas.

Samuti märkis peaminister, et järgmistel aastatel tuleb liikuda edasi euroala ja Schengeni laienemisega, kui vastavad liikmesriigid on selleks ettenähtud nõuded täitnud.

Keskkonnaküsimustest ja kliimamuutustest rääkides tõi Ratas esile vajadust tegutseda arukalt ning toetada seeläbi majandust, uuenduslikkust ning ühiskonna arengut. „Samuti võib see positiivselt mõjutada meie julgeolekut, energiasõltumatust ja kaubanduse tasakaalu,“ lausus Ratas.

ELi riigipead ja valitsusjuhid võtsid kohtumisel vastu deklaratsiooni, milles kinnitavad tahet Euroopa tuleviku nimel ühtselt tegutseda.

Sibiu deklaratsioon: https://www.consilium.europa.eu/et/press/press-releases/2019/05/09/the-s…

4 kommentaari
 1. Mida 2 aastat ago
  Reply

  Jurka ei tea, on tõik, et Eesti tulevik on ISESEISVUS! Kuid see ongi viimane, mis reeturitele pähe tuleb.

 2. ÜHINEGE SOTS.HARTAGA TÄIELIKULT SIIS HAKKAN EHK USKUMA 2 aastat ago
  Reply

  SISETURIU JAOKS PEAB OSTJATEL RAHA OLEMA – EELKÕIGE PENSIONÄRIL JA NEID ON 1/4 RAHVAST:
  ÜHINEGE SIIS SOTSIAALHARTAGA TÄIENISTI – SAAVAD PENSIONID NORMAALSEMAKS JA SISETURG KÄIMA.
  KUI MUIDUGI KOHALIKUD TOOTJAD TOOTEID VÄLJAMAALE EI VII, SEST SEAL EHK JAKSATAKSE OSTA. POETAVAD SIIS PENNI MAKSUDE NÄOL SIIAGI, KUI POETAVAD JA KUI NAD VAHELE VÕETAKSE.
  TOODETU ON AGA MEIE MAADE,METSADE, VETE, ENERGIA JA INIMESTE KUI LOOMADE ELUJÕU ARVELT.

 3. maali maalt 2 aastat ago
  Reply

  Mis julgeolekust te jahute. Kes meid kavatseb kaitsta ja kelle eest. Väikeriikidesse suhtutakse täpselt nii, kuidas suurriigid omavahel kokku lepivad. Ehk mäletate, kuidas oli ATLANDI HARTAGA lood 1941 aastal. Kõik 26 riiki Londonis ütlesid, et Balti riigid, kui endised Tsaari-Venemaa lahutamatud osad peavad kuuluma NSVLiitu, pealegi veel Lauristin käis meid sisse möllimas Moskvas. Jaltas Roosvelt ja Churchill surusid meid NSVLiitu. Mis siis praegu muutunud on? NATO ja USA, kelle peale me loodame, ei hakka eluilmas oma sõdureid ja ressursse raiskama ühe väikese vaese riigi peale, kus on ainult 1 miljon inimest ja rikkuma oma suhteid Venemaaga. See oleks neile võrdne surmaga. Venelane ütles kohe, kui USA neid või Hiinat ründab, siis nad tekitavad üheaegselt tsunaami mõlema ookeani poolt. Sellega nad hävitavad terve riigi.

 4. ??? 2 aastat ago
  Reply

  Mitte ei saa aru mis sest Venemaast nii hirmsasti kardetakse ja mitte Hiinat ???

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.