Eesmärgiks on hooliv, õiglane ja edasipürgiv riik

Tanel Kiik. Foto: Scanpix

Tanel Kiik, sotsiaalminister

Pole saladus, et koalitsioonikõnelusi ja uue valitsuse esimesi tööpäevi saatis pinev õhkkond, ning meie algus oleks kahtlemata võinud olla sujuvam. Vastandusi otsiva ja võimendava retoorika varju on aga jäänud valitsuse sisuline töö.

Keskerakonna, EKRE ja Isamaa valitsus soovib, et inimesed saaksid tunda end igas mõttes turvaliselt ja kindlalt, ühiskonnaellu kaasatuna. Toetame riiki, kus kõikide inimeste põhiõigused ja -vabadused on tagatud ning abivajajad saavad vajalikku tuge. Arendame tarka majandust, mille vundamendiks on teadus- ja arendustegevus ning innovatsioon. Samuti peab inimestel ja ettevõtetel olema lihtne ja sujuv suhelda riigiga, ilma liigse bürokraatia ning halduskoormuseta.

Nende ja mitmete muude eesmärkide saavutamiseks oleme alustanud valitsuse nelja aasta tegevusprogrammi ja riigi eelarvestrateegia 2020–2023 koostamisega, milles lähtume viiest peamisest prioriteedist – peresõbralik Eesti, sidus ühiskond, teadmistepõhine majandus, tõhus valitsemine ning vaba ja kaitstud riik. Seatud sihte toetavad konkreetsed tegevused, tööülesanded ja rahanumbrid, mis aitavad meil üheskoos edasi liikuda. Nimetatud detailset valitsuse tegevusprogrammi koos riigi eelarvestrateegiaga planeerime käsitleda valitsuse istungil juba maikuu lõpul.

Selleks, et uuel valitsusel oleks tõhus ja läbimõeldud stardipakk, koostasime ka saja päeva plaani, mis samuti lähtub eelmainitud viiest prioriteedist. Jaotasime ära selged ülesanded, mis tuleb valmis saada hiljemalt 8. augustiks ehk ajaks, mil valitsusel mööduvad esimesed sada tööpäeva.

Sotsiaalministri vastutusala

Kirjeldan siinkohal põgusalt sotsiaalministri vastutusala. Teatavasti on valitsuses taas liidetud sotsiaalkaitse- ning tervise- ja tööministri portfellid – nii nagu see Eesti Vabariigi ajal on ka enamasti olnud. Selline juhtimismudel on tõhusam, sest vahel on üsna raske tõmmata piiri, kust algab üks ja lõpeb teine valdkond. Toon näitena pikaajalise hooldusega seotud temaatika, kus paratamatult põimuvad mitmed seadused, küsimused-vastused ning erinevad rahastusmudelid. Samuti nii sotsiaalkaitse kui ka tervishoiu ja tööturuga seonduv, sest soovime, et võimalikult paljud inimesed saaksid end tööalaselt teostada, olla seejuures terved ja ka vajalike oskustega.

Tervishoid on igatahes igale inimesele tähtis. Usun, et Eesti tervishoiusüsteem ja -poliitika on põhiosas liikunud õigel kursil, kuigi ometi jagub arenguruumi. Üheks probleemiks võib esile tõsta, et ooteajad arsti juurde on liialt pikad. Põhjusi on siin aga mitmeid, alustades sellest, et Eesti inimesed on rohkem eriarsti-usku, lõpetades sellega, et tervishoiu rahastus on kahjuks pigem tagasihoidlik, võrreldes paljude Euroopa riikidega. Peamised probleemkohad on teada ja koostöös erinevate osapooltega on nende lahendamisega viimastel aastatel ka tegeldud. Üks olulistest ülesannetest, mis valitsuse saja päeva plaanis ravijärjekordi käsitleb, on piirkondlikes kesk- ja üldhaiglates digiregistratuuri kasutuselevõtt.

Tervishoiutehnoloogia areneb jõudsalt ja erinevad digitaliseerimisega seotud nutikad lahendused aitavad teatud protsesse automatiseerida ja efektiivsemaks muuta. Lisaks võib esile tõsta erinevaid IT-lahendusi geeniinfo integreerimiseks igapäevameditsiini, mis aitavad arstil pakkuda kõige sobivamaid ravimeid, patsienti paremini ravida või anda talle soovitusi, kuidas haigusi ennetada.

Tervisesõbralik valik

Kindlasti keskendub uus valitsus ka tervisekäitumise parandamisele, tervise-edendusele ja ennetustööle, millega toetame suunda, et meie inimestel oleks tervena elatud aastaid rohkem. Selles on suur roll aga kõigil osapooltel – tervishoiusektor ja -poliitika peavad olema inimese tervisele ja heaolule orienteeritud, kuid palju sõltub ka meie enda igapäevastest valikutest ja sellest, kuivõrd toetab tervise hoidmist ümbritsev keskkond. Me kõik saame kaasa aidata, et luua elukeskkond, kus tervisesõbralik valik on kõige lihtsam valik.

Samuti käsitleb valitsuse saja päeva plaan erakorralise pensionitõusu analüüsi ja ettepanekute väljatöötamist. Kinnitan siinkohal, et Keskerakonna eesmärk pole kuskile kadunud. Vastupidi – me seisame endiselt tugevalt selle eest, et tõsta eakate toimetulekut ja heaolu.

Veel käsitleb saja päeva plaan näiteks erivajadustega inimeste poliitika rahastamise ettepanekuid, lähisuhtevägivalla ennetamise tegevuskava koostamist, patsiendikindlustuse eelnõu väljatöötamist, e-residentsuse 2.0 tegevuskava ning palju-palju muud, millega soovime ehitada hoolivat, õiglast ja edasipürgivat riiki.

10 kommentaari
 1. Kulla 4 aastat ago
  Reply

  Tanel, riigist saab rääkida siis, kui see on ISESEISEV. Kui aga tema põhiseadus peab taluma mingite välisametnike omavoli, siis on tegemist vasalliga, meie puhul siis euroliiduvabariigiga ning see pole enam RIIK. Või äkki avaldasid sa ridade vahelt oma unistust EL-ist lahkuda ning taas iseseisvaks tõesti riigiks saada?

 2. to Tanel 4 aastat ago
  Reply

  SISSE SEADES TÄIENISTI AINULT DIGIREGISTREERIMISE TÄHENDAB SEDA, ET VANEMAEALISED EI PÄÄSE
  ÜLDSE ENAM ARSTI JUURDE.
  PEALEGI OLI ALLES HILJUTI JUHTUM, KUS OSADE ID KAARTIDEL ESINES PRAAKI JA MITU KUUD TEGELETI NENDE UUENDAMISEGA.
  PALJUDEL EAKATEL POLE KA ARVUTIT /sest raha pole/ JA PALJUD EI OSKA SELLEGA MIDAGI TEHA – PUUDUB LIHTSALT NUPUNDUSLOOGIKA.
  PALJUD EI PÄÄSE ENAM KA RAAMATUKOGUDESSE, KUS PEAKS ARVUTID OLEMA JA ABI KA -KAS AGA IGAL POOL ON? POLE VAJA ASJU KEERULISEKS AJADA. LAS NEMAD HELISTAVAD TELEFONIGA JA OLGU SEE VÕIMALIK JA ODAV. MITTE EI PEA MUUSIKAT KUULAMA .
  ERIARSTI USK ON ÜKS VÄGA ÕIGE USK . MEDITS. ON NII PALJU EDASI ARENENUD, ET SELLE HARUSID SAABKI VALLATA VAID ERIARST. RAHA PÄRAST POLE MÕTET SUNDIDA INIMESTELE PEALE PEREARSTE.
  SEE KOKKUHOID MAKSAB HAIGEKASSALE KÄTTE. JA KES ÜLDSE MÕTLES VÄLJA SELLISE HULLU SÜST.
  ERIARSTI KÜLASTAMINE /ka sellest ei pruugi veel kasu olla, oleneb arstist -sestap parem kui saab neid külastada mitut / MAKSAB KORDADES ROHKEM JA PERARSTI VÄHEM jne. ÕEVISIIT HOOPIS ODAV.
  ESIALGU. TULEM ON AGA VÄGA NUTUNE JA TASUB IKKA HAIGEKASSA.
  ET PÄÄSEDA PAREMINI ERIARSTI JUURDE TULEB NEID TARTUS ÕPETADA ARSTIKS + RESIDENTUUR+ INTUITSIOONI KUJUNEMISE AEG /selleta õiget arsti ei tule/ VÕTAB KÕIK AEGA OMA 20 a. VÄHEMALT.

 3. to Kulla 4 aastat ago
  Reply

  MEIE POLNUD SIIS VEEL MITTE EUROLIIDUS KUI VÕTSIME VASTU /väliseestlaste õhutusel ja oma rahva hulgast esilekerkinud tegelased -teate küll kes/ OTSUSE VÄHENDADA TUNDUVALT TARTUS ÕPETATAVATE ARSTIDE ARVU JA MINNA ÜLE PEREARSTINDUSE SÜST. SEE OLI KOLETU VIGA!!!
  SEE OLI MEDITSIINI HÄDADE ALGUS.
  AGA ME POLNUD EUROLIIDUS – TULETAN MEELDE .
  TEKIB KÜSIMUS SELLEST ISE SEISMISEST – ET SEDA PEAB OSKAMA.

 4. Jane 4 aastat ago
  Reply

  Kujutan ette kui hea oleks me elu praegu kui oleks veel üks samasugune erakond nagu Keskerakond. Aga pole ja tuleb leppida sellega mis on. Reformierakond on nii palju halba teinud meie riigile ja rahvale et pole kerge nende vigu parandada. Ansipi ja Rõivase valitsemiste ajal vaesus aina kasvas kuni olime jõudnud elatustaseme poolest viimaste hulka, majandus seiskus, arstiabi saamine kohapeal nulliti ära. Tekkisid suured järjekorrad Tallinnas ja Tartus jne.Raha läks mujale. Reformierakonnal tekkis tagatuba kus oldi väljaspool õigusmõistmist Sinna võisid varjuda kurikaelad, sela koostati valestsenaariume ausate inimeste kohta et neid kõrvaldada segamast reformistide teelt võimule. Terve seltskond saab seal raha laimu, vassimise ja vihavaenu õhutamise eest. Kuidagi peab ju inimesi mõjutama neile hääli andma kui töötulemusi pole. Need kes loevad peavoolumeedia väljaandeid ei teagi mis tegelikult toimub sest peavoolumeedia on reformistide käsutuses. Isamaa tegeleb palju sõjaküsimustega ehkki keegi ei kavatse meid rünnata aga etemad on nad ikka kui reformierakondlased. Ka EKRE on parem ehkki tegi kisa ja õhutas vihavaenu on ta muudes küsimustes tubli. Osa meie inimesi ei hooligi elatustasemest ja neil on tähtsam venevastane laim ning nad annavad hääli selle põhjal.Arusaamatu on vaid see mida halba on teinud meile praegune Venemaa. Ei ole ju teinud midagi halba vaid tahab meiega hästi läbi saada. Keskerakondlased seevastu ei laima kedagi vaid püüavad teha kõik mis võimalk meie rahva heaolu kasvuks. Aga neid segatakse kogu aeg ja seda teevad reformierakondlased. Ise nad ei tee midagi head ja ei lase ka teistel teha. Peale selle kui Isamaast lahkus meie kõige suurem kurikael E.N.Kross on isamaalased jätnud laimu ja eab ütlema et neil on praegu tubli esimees. Edu sellele koalitsioonile mis on etem ilma Reformierakonnata.

 5. Juhan Smuul uuest ministrist 4 aastat ago
  Reply

  Tol korral ringi jooksin alles särgis,
  täis lapsemõtteid oli kahupea,
  või vänderdasin hanekarja järel,
  vits peos, sest mine isahane tea.

 6. Suured piiirid suured müürid ... 4 aastat ago
  Reply

  Venemaad ei taha ,vaenlane? Nu siis tuleb Hiinaga leppida. SIIDITEE on mitmeharuline siug.Tänasest Postimehest loe. Euroopa on juba käpa all. Aafrika ammugi. Kesk-AAsia järele himu.
  Sai selgemaks ka lõpuks Rayl-Balticu missioon – Siiditee otsanublu.
  Inglane tõmbub kõrvale.USA püüab ka kõrvale. Muhameedlane märatseb . ,kui märatseb. Aafriklane…

 7. maali maalt 4 aastat ago
  Reply

  Soovitus sotsiaalministrile midagi ette võtta väikeste pensionidega. Täna lugesin, et ELiidus on Eesti esikohal, kus 47% pesionäre elab allapoole vaesust, Leedus on 43%, Lätis 36% …Prantsusmaal ainult 7%. See on ju kohutav!

  • Ära loodagi, Maali... 4 aastat ago

   See käharpäine ministrilaadne toode ei võta midagi ette, vaid alles õpib ametit, harjutab, haigutab ja tiksub niisama. Muidugi võiks noormees minna Hundisilmale puid lõhkuma või tiiki puhastama, aga eks kahupea teab ju isegi, et enam ei ole kasulik.

  • to ära loodagi 4 aastat ago

   eksid, see käharpäine noormees, kes sai õigustatult ka ministriporfelli (üks raskemaid ja keerulisemaid ministeeriume) on tark noor inimene ja ta saab suurepäraselt aru, kuidas peab poliitikat tegema. Praegu läheb opositsioonierakondadel veel aega, et aru saada, et teerullipoliitika ajad poliitikas on möödas ja ilma ühisosa otsimiseta poliitikas püsida pole võimalik. Küll näete, et ka Euroopa seisab kohe silmitsi sellesama teemaga. Ei saa nii, et lükkad ühe osa riigi/EL kodanikest lihtsalt kõrvale ja ütled, te pole vastuvõetavad, meie teiega ei mängi, sest meile ei meeldi mida te räägite.
   Jõudu T.Kiigele ja loodetavasti pensionite erakorraline tõus tuleb, seda Keskerakonna valijad teilt kindlasti ka kõige rohkem ootavad. Raha selleks tuleb leida riigi õhemaks lihvimisest ja refi toiduahel vajab ka lammutamist. Ise arvan et selle ERR-iga peaks ka midagi ette võtma, kas on ikka õige maksumaksjate raha eest pidada ülal suurt monstrumi, mis valimiste-eelsetel aegadel kipub olema propaganda masin teatud erakondadele. Pange müüki ja vaatame, kas need Ringvaated ja muud saated ikka jäävad sellisel kujul püsima. Kanal2-s toimuv on ilmekas näide sellest, mis juhtub siis kui lähevad asjad väga kaldu ja vaatajaskond kaob. ERR vajaks ka uuenduskuuri ja vanad peerud ei peaks seal ennast nii kindlana tundma ja oma propagandat levitama. Konkurentsi on vaja. Müüge maha ja vaadaku ise kuidas hakkama saavad, küll turg asjad paika paneb.

  • Eelmisele 4 aastat ago

   Kirjutate, et sm Kiik on tark noor inimene ja ta saab suurepäraselt aru, kuidas peab poliitikat tegema.
   Elukogemust peaks rohkem olema. Paha ei teeks ka kogemus sotsiaaltöötaja, sanitari, arsti või apteekrina. Sm Kiik aga on puhtalt poliitbroiler, kes teie arvates peaks riiki “õhemaks lihvima”. Reformikad lihvisid riiki ja tekitasid n-ö süvariigi selle kõrvale. Sama liini jätkab uus valitsus – ikka omad joped nõunikeks jne. Pensionäridele mõeldakse küll viimases järjekorras. Peaasi, et valimistel hääled kätte saadakse – hiljem laiutatakse käsi, et tahtsime küll parimat, aga välja kukkus nagu alati, sest raha põle.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.