Panustame piirkondlikku arendamisse

Jaak Aab

Jaak Aab, riigihalduse minister

Riiklikul regionaalpoliitikal on täita väga oluline roll piirkondliku arengu edendamisel ja piirkondlike arenguerinevuste vähendamisel. Valdkonnad, kus riik saab oma abikäe ulatada, on kohalike omavalitsuste tugevdamine, kohaliku ettevõtluskeskkonna toetamine, teede korrashoid, kiire internetiühenduse ja avalike teenuste kättesaadavuse tagamine.

Keskerakonna juhitud eelmine valitsus pööras selgelt pilgu maapiirkondade poole ja astus olulisi samme, mis pikemas perspektiivis peaksid kaasa aitama terviklikule arengule ühtlaselt üle Eesti. Näiteks riigipalgaliste töökohtade Tallinnast välja viimine, kohalike omavalitsuste tulubaasi suurendamine, riigimajade projektiga alustamine, kohaliku ettevõtluse arendamine, regionaalprogrammide elluviimine ja tasuta ühistranspordi rakendamine. Need on mõned näited tegevustest, mille eelmine valitsus käima lükkas, ja nende tegevustega tuleb kindlasti jätkata.

Praeguseks on haldusreformi tulemusena saanud 213 omavalitsusest 79. Arvust olulisem on aga sisu – milline on piirkondade elu- ja ettevõtluskeskkond, kas vajalikud teenused on elanikele kättesaadavad, kas inimestel on võimalik liikuda ja kas nad näevad oma kodukohas piisavalt eneseteostusvõimalusi? Minu jaoks on kõige tähtsam parandada inimeste elukeskkonda ja tugevdada kohalikke omavalitsusi, andes neile suurema otsustusõiguse oma piirkonna arengu üle. Millised tegevused on kohaliku elu edendamiseks käimas ja kuidas plaanime regionaalvaldkonna väljakutsetega toime tulla?

Töökohad Tallinnast välja

Inimese jaoks on elukoha valiku juures üks olulisemaid tegureid töökoha olemasolu. Seepärast tahame motiveerida kohalikke omavalitsusi arendama ettevõtluskeskkonda ja jätkame ka riigipalgaliste töökohtade väljaviimist Tallinnast. Eesmärgiks on, et hea palgaga töökohad oleksid kättesaadavad üle Eesti ja inimesed näeksid võimalust eneseteostuseks ka väljaspool Tallinna. Jätkame Ida-Virumaa ja Kagu-Eesti regionaalprogrammidega, et toetada kohapealse elu- ja ettevõtluskeskkonna arengut. Kindlasti jätkame riigimajade projekti elluviimist, et muuta maakondades paindlikuks riigiga suhtlemist nii kodaniku kui ka ettevõtja jaoks. Oluline on, et riigi ja omavalitsuse teenuste saamine oleks selge, lihtne ja igaühele arusaadav.

Kohalik tasand on inimesele kõige lähemal ning minu hinnangul on õige suund suurendada selle tasandi rolli piirkonna elu juhtimisel ja arendamisel. Tahame anda kohalikule tasandile rohkem otsustusõigust, sealhulgas suurema otsustusõiguse ka oma tulude ja kulude kujundamisel. Samuti võiks riik osa oma praegusi funktsioone kohalikele omavalitsustele koos rahalise kattega üle anda. Kuna kohalik tasand teab, millised on kõige teravamad probleemid nende piirkonnas ja millised on lahendused, siis suurem otsustusõigus võimaldab neil teha elanike huvidest lähtuvalt parimaid otsuseid.

Toetus omavalitsustele

Haldusreformiga anti omavalitsustele ülesandeks ühiselt kavandada ja suunata maakonna arengut. Et omavalitsused saaksid arengustrateegiaid ühiselt ellu viia, anname neile toetust. 2019. aasta taotlusvooru eelarve on 6,15 miljonit eurot ja see raha jaguneb maakondade vahel. Toetuse andmisega tahame kaasa aidata maakondade majanduskasvule ja heaks elukvaliteediks vajalike teenuste kättesaadavusele, mida omavalitsused saavad tagada läbimõeldud ja hästi planeeritud arengustrateegiatega.

Et Eesti riik oleks jätkusuutlik, peab elu arenema kõikjal Eestis; me ei saa ühtki piirkonda maha jätta. Tahame, et inimesed näeksid võimalust töötamiseks, eneseteostuseks ja pere loomiseks ka väljaspool Tallinna või Harjumaad. Seepärast on riigi ülesanne panustada piirkondliku ebavõrdsuse vähendamisse ja inimeste elukeskkonna parandamisse. Usun, et liigume oma tegevustega õiges suunas.

5 kommentaari
 1. Mina 2 aastat ago
  Reply

  tean, mida teha. Jaagul tuleb kinni siduda käed, jalad ja suu. Siis ta ei saaks oma lollusi PANUSTADA!

 2. to Mina 2 aastat ago
  Reply

  Sul on vist õigus.
  Omav. raha andes = SUNNITUD ÄRA KULUTAMA, SEST MUIDU ENAM EI ANTA JU!
  Tulemina tehakse LOLLUSI,mitte seda MIDA TARVIS. MÕISTUST EGA EMPAATIAT, EHK KA KULTUURI JA ILUMEELT EI JAGU – VISONÄÄRE EI JAGU EGA VÕETA NEID KUULDA – ISEENESE “TARKUSEST”Ja keegi ei küsi nende käest, KELLEGA TEHAKSE, KAS NAD NII TAHAVAD, VAJAVAD, SOOVIVAD, või tunnevad end VÄGITATU-KÄGISTATUNA.
  Näituseks PUUDE MEELETU SANDISTAMINE, MAHAVÕTMINE ALLEEDELT jms. järele jäävad KÖNDID = ilu ???
  VÕI MÕTTETU NIITMINE. et anda tööd kuulekatele või/ja tuttavatele.KESKONNAAMET VÕI HEAKORRA SAAB RAHA JA PEAB SELLE ÄRA KULUTAMA. Nüüd on põllumaj.jõudnud lõpuks niikaugele,et teab,et vissid söövad võilille heameelega /see ei pea tingimata õitsema/ ja annavad seega rohkem piima. Tellitakse ja külvatakse isegi seemet. Aga MIKS NIIDETAKSE TEDA HALJASALADEWLT MEELETULT ja JUBA ÕITSEMISE AAL.ONS SEE ILUS KOLLANE VÄIKE PÄIKENE NII KOLE??? MIS SIIS ET LEVIB. LAS LEVIB. ÄRANÄRITUD IGAVAD ROHUMAAD POLE ILUSAMAD EGA TEE RÕÕMU EGA VARJA KOLEDAT ÜKSLUIST ARHITEKTUURI.

 3. Kõige 2 aastat ago
  Reply

  vastikum selle valdade hävitamise juures on see, et mitte keegi ei võtnud endale vastutust, polnud mingit kindlat päevapealset kava ning kes minema lüiakse ja miks rahva raha uutele asemikele laiali jagatakse. Samuti jagati pakse rahapakke ka neile, kel “uus” ümbernimetatud soe koht juba soolas. Mis muutus aga vallaelanikule? Vallakeskus kadus kaugemale, enam ei saa asja pärast jutulegi. Varem teadis vallavanem kõiki oma elanikke, nüüd vaevalt paarikümmet oma joomakaaslast oma bandest. Kisma käib omadele kohtade ja tööotsade sokutamise pärast. Teeremonti tehakse ka seal, kus seda pole vajagi, sest kõik on korras. Samas mujal teeääred murenevad aga kalender ei näe mingit remonti ette. Selline on võikjuhtide tase, sest nad ise pole elus lillegi liigutanud. Pole teed ehitanud, metsa teinud, kraavi kaevanud, ehitanud. Nii nad lips ees jalutavadki 100m kaugusel, muidu määriks end ära. Ja aina õiendavad ja lõikavad linte läbi, enne remonti.

 4. harry 2 aastat ago
  Reply

  Tarkuse hüved
  41 Kuulge, pojad, isa manitsust, ja pange tähele, et õpiksite arukust! 2 Sest ma annan teile hea õpetuse, ärge hüljake mu juhatust! 3 Kui ma alles olin oma isa poeg, õrn ja ainus oma ema hoole all, 4 siis õpetas mind mu isa ja ütles mulle: Su süda hoidku minu sõnu, pea mu käske, siis sa jääd elama! 5 Taotle tarkust, taotle arukust – ära seda unusta – ära kaldu kõrvale mu suu sõnadest! 6 Ära seda hülga, siis see hoiab sind; armasta seda, siis see kaitseb sind! 7 Tarkuse algus on see: taotle tarkust ja taotle arukust kogu oma varanduse hinnaga. 8 Pea seda kõrgeks, siis see ülendab sind, kui sa seda süleled, siis see austab sind! 9 See paneb sulle pähe ilupärja, kingib sulle kauni krooni. 10
  Kuula, mu poeg, ja võta vastu mu sõnad, siis saab sulle palju eluaastaid! 11 Ma õpetan sulle tarkuseteed, ma juhin sind õigeisse rööpaisse. 12 Kui sa seal käid, siis on su samm vaba, ja kui sa jooksed, siis sa ei komista. 13 Haara kinni õpetusest, ära lase lahti, hoia seda, sest see on su elu! 14 Ära mine õelate rajale ja ära astu kurjade teele! 15 Jäta see, ära käi seal, hoidu sellest ja mine mööda! 16 Sest nad ei saa magada, enne kui nad kurja on teinud; neilt võetakse uni, kui nad kedagi ei ole saanud panna komistama. 17 Sest nad söövad õeluse leiba ja joovad vägivalla veini. 18 Aga õigete rada on otsekui valgusepaistus, mis muutub üha selgemaks, kuni päev on saabunud. 19 Õelate tee on nagu pilkane pimedus: nad ei tea, mille peale nad komistavad. 20
  Mu poeg, pane tähele mu sõnu, pööra oma kõrv mu kõnede poole! 21 Ära kaota neid enesel silmist, hoia need oma südames; 22 sest need on eluks sellele, kes need leiab, ja terviseks kogu ta ihule! 23 Hoia oma südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu! 24 Saada enesest ära valelik suu ja hoidu huulte väärusest! 25 Su silmad vaadaku otse ja su pilk olgu suunatud ettepoole! 26 Pane tähele oma jala suunda, siis on kõik su teed kindlad! 27 Ära kaldu paremale ega vasakule, hoia oma jalga kurjast!

 5. to visa Harry 2 aastat ago
  Reply

  TUBLI HARRY. JUTT JUMALA ÕIGE. AGA KELLEL ON SISU NIIPALJU? VÕI HEAD ISA ÕPETAMAS.
  NÄED ISE KUHU OLEME JÕUDNUD.
  TÜHISUS JA VÄIKLUS VAHIB IGAST NURGAST. EKS OLE NEED JU KURJUSE TEENRID.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.