Jätkub Tallinna Sadama eksjuhtide Kiili ja Kaljuranna kohtuprotsess

Tallinna Sadama eksjuhid vasakult: nõukogu esimees Remo Holsmer, juhatuse liige Allan Kiil, ja juhatuse esimees Ain Kaljurand. FOTO: MIHKEL MARIPUU/SCANPIX

7. mail jätkus Harju maakohtus riigifirma AS Tallinna Sadam endiste juhatuseliikmete Ain Kaljuranna ja Allan Kiili kohtuprotsess altkäemaksu ja rahapesu süüdistuses. Määratud on 141 istungit, lõpukuupäevaks 5.11.2020.

Altkäemaksu või pistise võtmine riigifirma AS Tallinna Sadam juhatuse liikmete Allan Kiili ja Ain Kaljuranna poolt sai lõpetatud nende kinnipidamisega 26. augustil 2015. Järgmisel päeval esitas Allan Kiil firma nõukogule avalduse teenistuslepingu lõpetamiseks, sest töökohustusi ei oleks ta saanud täita vahistamise tõttu, mis kestis kuni 5.01.2016. Ta lahkus 4.09.2015 Reformierakonnast, mille liikmeks oli saanud mõned kuud enne riigifirma juhatuse liikmeks saamist 1.03.2004.

Riigiprokuratuuril kulus kaks aastat süütegude uurimisele ja süüdistuse koostamisele. Esimene kohtuistung toimus 13. veebruaril 2018 ja seal vaieldi just süüdistusakti täpsuse üle ning altkäemaksu või pistise erinevustest. 26. veebruari määrusega saatis Harju maakohus süüdistusakti prokuratuurile tagasi, ette heites selle laialivalguvust, puudulikku ülesehitust ja segasust kuriteo toimepaneku aja ning koha suhtes.

Kohtuistungeid 1,5 aastat

Muudetud süüdistusega kohtuprotsess jätkus uuesti aasta hiljem, 7. mail 2019. Süüdistuse said 9 eraisikut ja 2 juriidilist isikut. Riigifirma juhatuse liikmed Allan Kiil ja Ain Kaljurand ning Toivo Promm süüdistatuna altkäemaksu võtmises vähemalt teist korda, grupi poolt ja suures ulatuses (üle 40 000 euro). Kiil lisaks veel rahapesus grupi poolt ja suures ulatuses ning kaasaaitajaks olemises. Altkäemaksu võtmises suures ulatuses sai süüdistuse Martin Paide ja altkäemaksu küsimises Valdo Õunap (lisaks kaasaaitamises).

Altkäemaksu andmises grupi poolt ja suures ulatuses said süüdistuse Tõnis Pohla, Üllar Raad, Eno Saar. Suures ulatuses altkäemaksu andmises Poola Gdanski Remontowa laevatehase direktor Jan Paszkowski. Lisaks on altkäemaksu andmise süüdistus Keskkonnahoolduse OÜ-l ja AS HTG Investil, mis kustutati 26.01.2018 pärast jagunemist firmadeks TLG Agent OÜ ja TLG Stividor OÜ.

Kohtuistungi esimene päev kulus Poola kodaniku Jan Paszkowski süüdistuse võimalikule eraldamisele ja jätkamisele Poolas. Prokuratuuril oli andmeid seal altkäemaksu andmise menetlemisest, mille kohta kaitsjad väitsid, et Paszkowskit ei ole üle kuulatudki ja võimalik menetlus algaks seal algusest. Toetasid 4 aastat kestnud menetluse jätkumist Eestis, sest siin on küsija Allan Kiil ja vahendaja Toivo Promm.

Kolmapäeval esitasid kaitsjad kohtule taotlusi. Pärast lõunapausi luges prokurör Laura Feldmanis ette süüdistuskokkuvõtte. Altkäemaksu andmises on kohtus Poola laevaehitajate direktor Paszkowski, aga mitte Türgi laevaehitajad, sest selle riigi prokuratuuriga puudub koostöö. Mõlemast riigist maksti maaklerlepinguga tasu Toivo Prommi Hongkongi firmale R.I.C.H. Group Trading Limited, milles prokuratuur näeb üle 3 miljoni euro suurust altkäemaksu Allan Kiilile parvlaevade hanke eest. Süüdistuse kohaselt laekus 1 526 670,56 eurot, millest 274 961 eurot kanti erinevate lepingute alusel Eestisse Toivo Prommi OÜ Bone Invest arvelduskontole.

Neljapäeval said sõna süüdistatavate kaitsjad, kes leidsid, et Ain Kaljurand ja Allan Kiil ei olnud ametiisikud ning et neid ei saa süüdistada altkäemaksuvõtu. Tallinna Sadamas toimunud tehingud on sarnasemad erasektori tehingutele äritegevuse korraldamisel kui ametnike tehtud altkäemaksu saamise järgsetele otsustele. Sadam ei olnud ametiasutus, vaid äriühing. Ain Kaljurand ja Allan Kiil olid eraisikud, kelle kinnitas ametisse riigifirma nõukogu, mitte ministeerium.

Maadevahetus 2.0

Kohtunik Kristina Väliste on saanud lahendamiseks sama keerulise ja mahuka juhtumi, kui oli maadevahetuseprotsess. Seadus lubas looduskaitse eesmärgil riigile kuuluvate maade vahetamist teiste maade vastu, aga selles protsessis osalenud ja otsuseid langetanud ametnike tõttu tuli ka lõpuks süüdimõistev kohtuotsus teiste hulgas Villu Reiljanile ja Ester Tuiksoole.

Prokurör Laura Feldmanis teist korda süüdimõistvat kohtuotsust tõenäoliselt ei saavuta, sest Tallinna Sadam on äriühing, mis sõlmis teenistuslepingud juhatuse liikmetega ning Kiil ja Kaljurand ei olnud ametnikud.

Virgo Kruve

1 Kommentaar
  1. Ma 4 aastat ago
    Reply

    saaks aru, kui need pätid oleks seniajani istunud eelavangistuses kongis kinni. Aga meil on nii, mida suurem petis, seda suurem vabadus ja õigus teiste üle irvitada.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.