Minister Kert Kingo loob e-valimiste töörühma

EKRE ministrid ei jäta e-valimiste uurimist isegi mitte pärast väliskaubanduse ja infotehnoloogia ministri Marti Kuusiku vastast meediasõda. Tema järglane Kert Kingo teatas 7. juunil ametkondadevahelise töörühma moodustamisest.

Töörühma eesmärk on pressiteate järgi „hinnata elektroonilise valimissüsteemi ja elektroonilise hääletamise infosüsteemi protsesside ja turvameetmete vastavust kehtivale küberturbe regulatsioonile ja valimisseadustele”. Seda juhib majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning osalevad Riigi Infosüsteemi Amet, Riigi Valimisteenistus, teadusasutused ning eksperdid. Töörühm esitab ministrile e-hääletamise süsteemi analüüsi järel „ettepanekuid selle sõltumatuks rahvusvaheliseks testimiseks rahvusvahelisel platvormil ning vajadusel valimissüsteemi ja vastava seadusandluse täiendamiseks ja muutmiseks”. Valitsuse tegevusprogramm näeb ette e-hääletamise säilitamise, kuid kontrollitava, turvalise ja läbipaistva süsteemi loomise.

Riigikogu töörühm 2011

Elektroonilise hääletuse tehnilise ja seadusandliku poolega tegeles viimati 2011. aastal Riigikogu põhiseaduskomisjoni moodustatud töörühm, mida juhtis reformierakondlane Valdo Randpere ja aruande koostas Priit Vinkel, kes siis oli Riigikogu Kantselei valimiste osakonna nõunik ja praegu on Riigi Valimisteenistuse juht. Nende aruanne valmis 23.11.2011, aga avalikkusele seda ei näidata.

Töörühm esitas 13 ettepanekut, millest realiseerusid: e-häälte avalikustamine jaoskonna täpsusega; tuua seadusse e-hääletamist korraldav komisjon; detailsemalt reguleerida e-häälte tühistamise ning e-hääletamise peatamine; võimalus kehtetu elektroonilise hääle tekkimiseks, kui valija antud hääl ei sisalda valija ringkonnajärgse kandidaadi numbrit; valija võimalus kontrollida elektroonilise hääle õigsust (verifitseerimine). Tegemata jäeti: elektroonilised valijate nimekirjad (2013); võrdsustada eelhääletuse ajad 6. kuni 3. päevani enne valimispäeva(seadustati 10. kuni 4. päev), kaotada piirangud valimisagitatsioonile (valimispäeval), valijate tähelepanu pööramine viiruste ja pahavara vastaste meetmete kasutamisele. Lõpuks olid ettepanekud, mis puudutasid seniste tegevuste täpsustamist (auditeerimine, valimisandmete hävitamine).

Töörühm ei toetanud 5 ettepanekut: elektrooniline hääletamine otse veebibrauseris (sarnaselt pangale või maksuametile); e-hääle muutmine valimispäeval; e-hääletamise toimumine ainult valimiskomisjoni kontrollitud arvutites; e-hääletamise laiendamine nutitelefonile; e-hääletamise valijarakenduse lähtekoodi täielik avalikkus.

EKRE ministri Kert Kingo töörühm saab jätkata varasema komisjoni tööd ja veenda kahtlejaid e-valimiste aususes, kuid sellega kaasnevad meediarünnakud tema ja erakonna vastu. Kes ja miks seda korraldab, pole veel selge.

Virgo Kruve

1 Kommentaar
  1. Selline 2 aastat ago
    Reply

    nikerdamine ei vii kuskile. vaja on valimise avalikuks muutmist. Et Assinovski hääletas helme poolt ja vastupidi. Pole vaja mingit tehislikku salastatust, miks me peame oma valikuid häbenema?
    Ainult siis saab kõik korda, kui igaüks näeb kes kelle poolt on hääletanud.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.