Ratas: riik jätkab Ida-Virumaa abistamist majanduse mitmekesistamisel ja energeetika ümberkorraldamisel

Narva, 9. juuli 2019 – Peaminister Jüri Ratas ning majandus- ja taristuminister Taavi Aas külastasid täna Ida-Virumaad, et tutvuda tööturu olukorraga. Ministrid külastasid mitmeid kohalikke ettevõtteid, sealhulgas Eesti suurimaid tööandjaid Eesti Energia ja Enefit Energiatootmine AS. Ratas ja Aas tunnustasid kohtumisel ettevõtete juhtidega neid oma tegevuse kaasajastamise ning kõigi osapooltega tiheda koostöö tegemise eest ning arutasid  lahendusi, mis aitaksid piirkonna elanikel muudatustega paremini kohaneda.

„Kliimamuutuste leevendamise vajadus mõjutab energeetikat terves maailmas. Loomulikult tuleb ka meil Eestis neile muutustele vastutustundlikult ja piisavalt kiiresti reageerida,“ sõnas Ratas. „Uus lähenemine põlevkivi kasutamisele ei sünni üleöö, kuid me peame võtma selgelt suuna suurema keskkonnahoiu ja põlevkivi parema väärindamise poole. Ülemineku juures peame säilitama tasakaalu sotsiaal-, majandus- ja keskkonnahuvide vahel ning hoidma sektoris hõivatud inimeste unikaalseid oskusi ja kogemusi,“ toonitas peaminister.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas lubas Narva elektrijaamadele taastuvenergia tootmiseks riigisisest toetusskeemi. „See tõstab elektriturul Narva jaamade konkurentsivõimet ning aitab Eesti Energial omanikuna kiirendada üleminekut põlevkivielektritootmisest õli tootmisele,“ ütles Aas, lisades et viimane on oluliselt kõrgema lisandväärtusega ja konkurentsivõimelisem ärisuund. „Samuti aitab selline lähenemine leevendada põlevkivi kaevandamise mahu järsku vähenemist. Kindlasti peame kiirete ja lühiajaliste lahenduste kõrval silmas pidama ka pikka vaadet ning energia- ja kliimaeesmärke,“ kinnitas Aas.

Kohtumisel ametiühingutega ja töötukassa esindajaga rõhutas Ratas, et riik jätkab Ida-Virumaa abistamist. „Peame koostöös ametiühingute ja tööandjatega panema paika järkjärgulise mudeli, millega toetaksime energeetikavaldkonnas tööta jäävaid inimesi uute töökohtade leidmisel ning ümberõppel. Samuti peame silmas pidama Eesti põlevkivisektori tulevikku, mõeldes selle maavara suuremale väärindamisele ja keskkonnasõbralikumale kasutamisele ka edaspidi,“ lausus peaminister.

Ratas lisas, et riigi eelarvestrateegia arutelu käigus otsustas valitsus suurendada Ida-Virumaa programmi eelarvet 1,6 miljoni euro võrra, ning see ulatub perioodil 2019-2023 kokku 20,2 miljoni euroni. „See kava kutsuti ellu eelkõige eesmärgiga tõsta Kirde-Eesti piirkonna majandusaktiivsust, parandada selle elukeskkonda ja  aidata luua siinses tööstuses kõrgepalgalisi töökohti. Tööstusettevõtete investeeringute toetusmeetmega on juba toetatud üle 70 kõrgepalgalise töökoha loomist ning ootel on veel mitu projekti. Samas on nii efektiivne põlevkivi kasutus kui ka kõrgepalgaliste töökohtade loomine muudes tööstusvaldkondades võimalikud ainult läbi õpihimuliste töötajate.“

Arutelu käigus lepiti kokku, et võimalike lahenduste leidmiseni aitab jõuda kolmepoolne kohtumine, kuhu oleks kaasatud Eesti Energia juhtkond, ametiühingud ja valdkonnaga seotud ministrid.

Pärastlõunal arutas Jüri Ratas Narva linnavõimu esindajatega linna hetkeolukorda ja tulevikuplaane. Päeva lõpus kohtus peaminister MPEÕK-i Narva ja Peipsiveere piiskopi Laatsarusega. Tänavu tähistab Narva piiskopkond 10 aasta täitumist selle taastamisest. Nende aastate jooksul on tehtud tihedat koostööd hooldekodudega, aidatud kaasa sõltuvusega isikute rehabiliteerimisele ja alla vaesuspiiri elavate inimeste toetamisele ning panustatud noorsootöö-, kultuuri- ja spordivaldkonda.

1 Kommentaar
  1. Miks 2 aastat ago
    Reply

    peab midagi tegema riik, miks mitte valitsus? Rahval ju sõnaõigust taolistes küsimustes pole.
    Sõnade asemel võik Jurka rahva ette tuua tõsise ülesande – valitsus ja riigikogu Viivikonda ja Sirgalasse kolida.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.