Juhtkiri: Riik ja kohalik omavalitsus peavad tegutsema üheskoos

Jaak Aab

Jaak Aab, riigihalduse minister

Pärast 2017. aasta haldusreformi ühinemise etappi on Eestis 79 kohalikku omavalitsust, mida on kolm korda vähem kui enne reformi ja mis on keskmiselt kolm korda suuremad. Viimased aastad on omavalitsuste jaoks möödunud muutuste keerises ning nüüd on vaja rahulikku tööperioodi, et uuenenud oludega kohaneda ja oma töö ümber korraldada.

Kuna haldusreformiga anti omavalitsustele ülesandeks kavandada ja suunata ühiselt maakonna arengut ja seeläbi ka suurem sõnaõigus oma arengu ja prioriteetide planeerimiseks, on oluline soodustada kohalike omavalitsuste koostööd erinevate ülesannete täitmisel. Selleks, et aidata omavalitsustel arengustrateegiaid ühiselt ellu viia, oleme neile ette näinud toetuse, mille eelarve käesolevaks aastaks on 6,15 miljonit eurot.

Kohaliku tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks toetame piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute kaudu. Eesmärgiks on ettevõtete areng ja kasv, ettevõtlusaktiivsuse ja tööhõive kasv ning noorte ettevõtlikkusteadlikkusele kaasa aitamine. PTK toetuse abil saab teha investeeringuid piirkonna eripära rõhutavate turismiatraktsioonide arendamiseks, ettevõtlusele vajaliku avaliku tugitaristu rajamiseks tööstus- ja ettevõtlusalade juurde, inkubatsiooni- ja tootearendusvõimaluste väljaarendamiseks, linnakeskuse avaliku ruumi ettevõtlusele atraktiivsemaks muutmiseks ning keskuste ja tagamaa vaheliste ühenduste, näiteks ühis­transport ja kergliiklusteed, arendamiseks.

Eestis on praegu viis kompetentsikeskust: väikelaevaehituse kompetentsikeskus (Kuressaares), põlevkivi kompetentsikeskus (Kohtla-Järvel), tervisedenduse ja taastusravi kompetentsikeskus (Haapsalus), teadmistepõhiste tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskus PlantValor (Pollis) ning puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus TSENTER. Regionaalsed kompetentsikeskuste toetamine on vajalik, et luua tingimused teadmistemahukaks ettevõtluseks väljaspool Harju ja Tartu maakonda.

Keskmõte: Eesti regionaalarengu seisundi tasakaalustamine nõuab riigilt senisest suuremat panustamist piirkondliku arengu edendamisesse.

Lapsehoiukohtade nappuse vähendamiseks suuremates linnapiirkondades toetame uute lasteaiahoonete või hooneosade ehitamist ja olemasolevate hoonete või ruumide ümberkohandamist.

Selleks, et kasvaks kohalik ja regionaalne arendusvõimekus, toetame kohalike omavalitsuste, omavalitsusliitude ja maakondlike arenduskeskuste juhtide ja töötajate arendusalaseid koolitusi ja nõustamist. Samuti piirkonna elanikke esindavate ja teenuseid pakkuvate vabaühenduste koolitusi ja nõustamist. Teise tegevusena toetame arendusprojektide ja analüüside läbiviimist, mis on suunatud piirkondliku arendusvõimekuse suurendamisele ning avalike teenuste paremale pakkumisele.

Mitmekesised ja hästi tasustatud töökohad ning eluase on hädavajalikud maapiirkondade atraktiivsuse tõstmiseks elamispaigana. Eluasemeprobleemi lahendamist toetab riik üürimajade programmi ning tühjenevate korterelamute probleemi lahendamiseks elluviidava näidisprojekti kaudu. Tühjalt ja/või pooltühjalt seisvad korterelamud, mille korterite järgi ei ole nõudlust, on koormaks nii omanikele, kohalikele omavalitsustele kui ka riigile.

Olen veendunud, et Eesti regionaalarengu seisundi tasakaalustamine nõuab riigilt senisest suuremat panustamist piirkondliku arengu edendamisesse ja arenguerinevuste vähendamisse. Sama oluline on see, et koostöö nii omavalitsuse sees kui ka riigi keskvalitsuse ja kohaliku omavalitsuse vahel toimiks suurepäraselt. See on eelduseks, et liikuda ühise eesmärgi poole – et elu oleks jätkuvalt võimalik igas Eestimaa nurgas.

2 kommentaari
 1. Elmer Hill 2 aastat ago
  Reply

  Kui seda fotot näen, õigemini seda larhvi fotol, tuleb kohe meelde tegelane suurepärasest huumoriga vürtsitatud raamatust Robin Hood, sest seal on üks tegelane hüüdnimega Will Lukumurdja.See nimetatud karakter on positiivne, kuid kas seda saab öelda ka Keskerakonna kontorilukulõhkuja ja roolijoodiku Sm.Aabi kohta?vaevalt.
  Aga minister ta on ja ajab ka mullikesi.

 2. ? 2 aastat ago
  Reply

  AGA SA ÄRA INVESTEERI RIIGI RAHA KOV-idele, SEST NAD EI TEE SELLEGA MIDAGI MÕISTLIKKU.
  KULUTAVAD KÜLL, SEST MUIDU PÄRAST EI ANTAGI. ÜKSKI AMETNIK EI TAHA TÖÖD EGA VASTUTUST, KUIGI EGA VASTUTUST MEIL KEEGI EI NÕUAGI.
  RIIK PEAB TEGEMA PLAANI TEADLASTE / MITTE LOBBYGRUPPIDE POOLT ÄRA OSTETUD TEADLASTE/ ABIGA IGA MAAKONNA KOHTA, MIDA SEAL TOOTA VÕI TEHA VÕIKS = VAJALIKKU!!! MITTE LIHTSALT NIISAMA:JA NEED EI PEA OLEMA ÜLDSE SENISED TEGEVUSED. JA SIIS KONTAKTEERUMA KOV-idega JA LASKMA NEIL OMA ARVAMUSE ÖELDA/ RAHVAL KA/ JA NENDE NÄGEMUSE_TEGEVUSPLAANI. JA SIIS TEGEMA JA SIIS ALLES INVESTEERIMA: SEE ON PLAANIMAJANDUS. ILMA PLAANITA EI EHITATA KOERAKUUTIGI.
  LIBERAALNE TURG POLE IMEPUU, MIS MAA SEEST KULDSELT SÄRADES KERKIB JA IMEÕUNU KANNAB. HÄDA JA VILETSUS ON TA JA LAISKADELE JA AHNETELE ON TA TULUKS:SEST PRAEGU ON VAID TOHUTU HULK HALBU VALIKUID OLGU TOIDUPOES VÕI APTEEGIS JNE: EI OLE AGA HÄID VALIKUID VAJAJATELE.
  SAITE ARU ??? MIKS ON SIIS KÕIKIDES APTEELIDES ÜHESUGU KAUBAD – SEST TULEVAD 1-2 LAOST KUHU OSTAVAD KAUPA ÄÄRETULT PEALISKAUDSE MÕTLEMISEGA TEGELASED. ON KA KONTSERNIDE KOKKULEPPED… KUS JA KAS ON KAPO ASI- PEAKS OLEMA. MIKS ON HINNAD KÕIKIDES POODIDES JA ISEGI TURUL MÜÜJATEL SARNASED ? KAUBAD KA?

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.