Andrei Novikov: Elektritõukerattal liiklemine tuleb seadusega reguleerida

Tallinna linnavalitsus on seisukohal, et liiklusseadusesse tuleb lisada tõukerattaga liiklemise regulatsioon, sest praegu ei ole teised kergliiklejad suurt kiirust arendavate elektritõukerataste eest piisavalt kaitstud.

Novikov tõdes, et transpordi valdkonnas areneb tehnoloogia palju kiiremini kui sedasama tehnoloogiat kasutada võimaldav seadusandlus. „Viimastel aastatel on liiklusseadust kohaldatud nii tasakaaluliikurite kui ka pakirobotite tarvis. Tänane murekoht on aga uueks trendiks muutunud elektritõukerataste regulatsiooni puudumine,“ nentis Novikov kirjas justiitsministrile.

Kehtiva liiklusseaduse redaktsiooni kohaselt tuleb tõukerattal liiklejale kohaldada jalakäija kohta käivaid sätteid – ka tõukeratast kasutav liikleja loetakse jalakäijaks. Tõukeratta legaaldefinitsioon liiklusseaduses aga puudub. Ka ei reguleeri liiklusseadus elektritõukeratastega seonduvat, mistõttu loetakse jalakäijaks ka elektritõukeratast kasutav liikleja. Faktiliselt ei kohaldu elektritõukeratastele ei tasakaaluliikuritele ega jalgratastele kehtivad sätted ning elektritõukerattal sõitjad saavad liigelda jalgteel ja ülekäigurajal ilma igasuguseid nõudeid järgimata.

„Tallinna linn on seisukohal, et liiklusseadust on vajalik muuta selliselt, et elektritõukerataste kasutamisel seatakse tasakaaluliikuri juhile sätestatuga sarnased piirangud. Kõnealune muudatus aitaks tagada jalakäijate ohutuse kõnniteedel,“ ütles abilinnapea Andrei Novikov. „Jalgsi ja elektritõukerattal kulgejate vahel on juba liiklusõnnetusi ette tulnud, mille tagajärjed võimaldavad järeldada, et elektritõukeratastel liiklevatest isikutest lähtub arvestatav ohufaktor.“

Tallinna linn teeb ettepaneku täiendada Liiklusseaduse § 2 tõukeratta definitsiooniga selliselt, et tõukerattaks oleks liigitatav ka mootoriga tõukeratas. „Tõukeratta maksimaalseks lubatud sõidukiiruseks tuleks sätestades kuni 20 km/h ja ühtlasi võrdsustada liiklusseaduse sätetes tõukeratas tasakaaluliikuriga,“ ütles Novikov. „Turvalisuse tagamiseks oleks samuti mõistlik täiendada nõudeid selliselt, et kiivri kandmise kohustus laieneks ka alla 16-aastasele elektritõukeratturile.“

Märgitud muudatuste tulemusena kohalduks ka tõuke- ja elektritõukeratturitele keeld kõnniteel, jalgteel ning jalgratta- ja jalgteel sõites jalakäijat ohustada või takistada ning kohustaks neid jalakäija vahetus läheduses sõitma jalakäija tavakiirusega.

Lisaks jalakäija ja jalgratta definitsioonile tuleks seaduses eraldi kehtestada ka tõukeratta legaaldefinitsioon koos tõukeratastele, sh elektritõukeratastele esitatavate nõuetega ja nendega liiklemise regulatsiooniga.

Raepress

1 Kommentaar
 1. harry 5 aastat ago
  Reply

  Saalomoni Tarkuseraamat«15
  Iisrael ei teeni ebajumalaid
  1 Aga sina, meie Jumal, oled hea, aus ja
  pikameelne ning valitsed kõike halastusega.
  2 Sest kui me ka pattu teeme,
  oleme ometi sinu omad, tundes sinu väge.
  Meie aga ei taha pattu teha,
  teades, et meid arvatakse sinu omaks.
  3 Sest arusaamine sinust on täielik õigeksmõistmine,
  ja sinu väe tundmine on surematuse juur.
  4 Sest meid ei ole eksitanud
  inimeste kurikaval leiutis
  ega maalija viljatu vaev:
  kirevate värvidega määritud kuju,
  5 mille nägemine äratab rumala himu,
  nõnda et hakatakse ihaldama
  surnud kuju hingetut olemust.
  6 Kurja armastajad
  ja tühise lootuse väärilised
  on niihästi nende valmistajad
  kui ka ihaldajad ja austajad.
  Rumalad ebajumalakuju valmistajad
  7 Sest ka potissepp sõtkub suure vaevaga pehmet savi
  ja vormib iga riista meie tarbeks.
  Ent samast savist vormib ta niihästi astjad,
  mis määratud puhtaiks toimetusiks,
  kui ka vastupidiseiks – kõik selsamal viisil.
  Aga milleks igaüht neist tarvis on,
  otsustab potissepp.
  8 Ja kurjasti kasutatud vaevaga
  vormib ta samast savist võimetu jumala,
  tema, kes ise äsja on maamullast sündinud
  ja peagi läheb jälle sinna, millest ta on võetud,
  kui laenuks antud hing tagasi nõutakse.
  9 Temale ei teegi muret see, et ta peab hääbuma,
  ega see, et temal on üürike elu,
  vaid ta võistleb hõbe- ja kullasseppadega,
  matkib vasevalajaid ja loeb enesele auks,
  et ta pettekujusid valmistab.
  10 Tema süda on tuhk
  ja tema lootus on mullast tühisem,
  tema elu on vähem väärt kui savi,
  11 sellepärast et ta ei tunne seda,
  kes tema on loonud,
  kes on temasse puhunud teovõimsa hinge
  ja sisendanud elava vaimu,
  12 vaid ta arvab, et meie elu on mäng,
  ja meie olemine kasutoov turupäev.
  „Sest,” nii ta ütleb,
  „on ometi vaja kasu saada, kas või kurjast.”
  13 Seesugune teab ju ise paremini kui kõik muud,
  et ta pattu teeb,
  valmistades muldsest ainest
  hapraid riistu ja nikerdatud kujusid.
  Iisraeli rõhujate rumalus: ebajumalateenistus
  14 Aga nad kõik on rumalamad
  ja haletsusväärsemad kui lapse hing,
  need sinu rahva vaenlased,
  kes teda on rõhunud.
  15 Sest nad on pidanud jumalaiks
  kõiki paganlikke ebajumalakujusid,
  millel ei ole silmi nägemiseks,
  ei ninasõõrmeid õhu hingamiseks,
  ei kõrvu kuulmiseks,
  ei kätel sõrmi kompamiseks;
  ja nende jalad ei kõlba kõndimiseks.
  16 Sest need on inimese tehtud,
  vaimu laenukssaanu on need kujundanud.
  Aga ükski inimene ei suuda ometi valmistada Jumalat,
  kui see ka oleks ainult tema enesega sarnane.
  17 Kui surelik saab ta ju oma ülekohtuste kätega
  valmistada ainult surnut.
  Sest tema ise on ometi parem kui need, keda ta austab:
  tema ise ju elab, need aga mitte.
  18 Nad koguni austavad vastikuid loomi,
  kes teistega võrreldes on oma rumaluse tõttu veel armetumad.
  19 Kes ei ole ka nii ilusad, et nad meeldiksid,
  nagu muidu loomi nähes sünnib.
  Ei, need on jäänud ilma
  Jumala heakskiidust ja õnnistusest.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.