Tribuut välismaale – pensionäride arvel

Olev Raju, majandusteadlane

Viimasel ajal on (LÕPUKS!) päevakorda tõusnud küsimus õnnetust pensionifondi II sambast. Et tegemist on surnultsündinud vasikaga, oli selge juba siis, kui selle samba kehtestamist arutati Riigikogus.

Aga alustame algusest. Pension koosneb nn. kolmest sambast. I sammas – riiklik pension. Seda reguleerib riik ja maksab riigieelarvest. II sammas – ebaefektiivne segapudru riiklikest ja eravahenditest. Ning III sammas – vabatahtlik kindlustus; mingil määral võrreldav reisikindlustusega.

Alljärgnevalt vaatleme seda nn II sammast.

Süsteem on järgmine. Selle sambaga ühinemine on kohustuslik. Tööandja maksab 2% sotsiaalmaksuga maksustatavast summast, ülejäänu maksab inimene ise. Raha läheb pensionifondi (meil sisuliselt mingi pangaga seotud juriidiline keha) kätte. See fond peaks raha efektiivselt paigutama nii, et pensionieas tuleks siit lisasissetulekut.

Paberil on ilus, aga vaatame sisuliselt. Meie ettevõtted maksavad riikliku maksu (sotsiaalmaks) alusel raha välispankade kontrolli all olevatesse pensionifondidesse, kes lõviosas kasutavad seda välismaal. Raha maksnud ettevõte ei saa selle eest vastu mitte midagi. Rahandusettevõte aga saab riigi abiga garanteeritud sissemakse, mis pealegi ei kao aastate jooksul kuhugi. Hoiuselt tuleb maksta intressi, ja see võib välja minna; pensionifondi sissemaksed aga muudkui tulevad ja jäävad fondi arvele aastakümneteks. Pangad laenavad seda odavalt – sisuliselt tasuta – saadud stabiilset raha välja välismaale, kuna Eestis ei olevat häid investeerimiskohti, ja teenivad kasumit. Ja kui eksitakse, siis pole hullu, see ju niisamasaadud raha… Kaotajaks jääb pensionär, kes saab väiksemat lisapensioni.

Kokkuvõtlikult: see süsteem paneb Eestis tegutsevad ettevõtted sisuliselt maksma tribuuti välisfirmadele. Võib ju panna sellele ilusa nime, aga sisuliselt on see nii. Ka andameid välisvaenlasele on juba antiikajast nimetatud iga-aastaseks sõpruskingituseks…

Aga inimese seisukohast? See rahakulutus ei õigusta ennast. Keskmine inimene, kes on ise maksnud ja kelle eest on riik maksnud aastaid, saab pensionilisa kuskil 50–70 eurot kuus. See ei päästa midagi.

Keskerakond minu teada otsib praegu intensiivselt võimalusi koheselt tõsta igakuiseid pensionimakseid kuni 100 euro võrra.

Nüüd, aga mitte kuskil 30 aasta pärast, kui inflatsioon on sellest lõviosa ära söönud. Ja pealegi ilmub üha rohkem fakte, et fondide tegevus on olnud ebaefektiivne – rahapaigutused on ebarentaablid ja halduskulud liiga suured. Seega on ka summa kasv tagasihoidlik.

Loomulikult on pensionifondide huvi praeguse süsteemi säilitamise vastu suur. Kuid kõigi teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega on asi vastupidi. Lugesin selle seaduse viimast varianti. Ca 10 korda pikem kui see, mida sai omal ajal Riigikogus arutatud. Ja lisad on põhiliselt üheks asjaks – et inimestel oleks raskem oma raha kätte saada. Üks juriidiline konks teise otsa! Kuid kui inimesed ka hakkavad samuti lähenema, siis on neil õigus lähtuda sellest, millised olid nende õigused sel momendil, kui nad liitusid selle süsteemiga. Nii et see abrakadabra on lihtsalt inimeste lollitamiseks, samuti ehk ka täiendavaks teenistuseks advokaatidele.

Kerkib küsimus: miks selline süsteem üldse sündis? Kui Siim Kallas kaitses seda süsteemi Riigikogu ees, siis küsisin: Kas ta tõesti usub, et see lahendab Eestis pensioniprobleemi?, ja sain vastuseks: Ei lahenda, kuid ta lahendab sundsäästu probleemi! Erialainimesele selge ja resoluutne; teistele vist udune.

Esimene pool on lihtne. See ei lahenda pensioniprobleemi. Kui Tiit Vähi II valitsuse ajal arutati, kas üle võtta Saksamaa pensionisüsteem, mis XX sajandil pidas vastu suurtele vapustustele, või püüda leida midagi kaasaegsemat, siis nüüd loobuti üldse pensioniprobleemi korralikust lahendamisest. Aga mis see sundsäästu-probleem siinkohal on? Nimelt ei saa ükski riik kogu SKP-d ära tarbida, osa tuleb investeerida. Kuna eestlased olid aastakümneid pidanud elama alatarbimise olukorras, siis on selge, et kui tekkisid esimesedki võimalused tarbida, siis kulutati oma (NB! väike!) sissetulek tarbimisele. Säästmiseks ja investeerimiseks ei jäänud rõhuval osal inimestest midagi. Sel ajal investeeriti põhiliselt välisabi. Selle andjad aga hakkasid nõudma: kus on teie kasvõi väikegi osa?! Meie sõnakuulelikult sitsivad puudlid lubasid: Ja-jah, kohe teeme ära!

Nii sündiski see kogumispensionide seadus. Ainult et see raha küll säästetakse, kuid investeeritakse välismaal… Ja kui nüüd mõned selle süsteemi apologeedid kiidavad seda kui hästitoimivat, siis kerkib küsimus: Kelle ja mille jaoks hästi toimiv?!

Mis saab edasi?  Mida rutem me selle ettevõtete ja inimeste jaoks jama lõpetame, seda parem. Selleks tuleb muuta kogumispension vabatahtlikuks ning viimasest kogumispensioniseadusest välja visata kõik see, mis takistab inimestel NENDE ENDI raha kasutamist. Kuna asi on vabatahtlik, siis lõpetada sotsiaalmaksu sundkorras suunamine erafondidesse (vähemalt uutel liitujatel). Võimaldada soovijatel teha pensionikindlustust mõnes soliidses välisfondis (nende huvi Eestisse laieneda polegi nii väike).

 

6 kommentaari
 1. Feja Räim 2 aastat ago
  Reply

  Keskerakonnas volikogu sotsiaalkomisjonis surus omalajal selle II samba läbi Siiri Oviir, kelle teadmised majandusest ja rahandusest on teatavasti olematud. Siin pole midagi arutada, iga inimene peaks taipama, et sõelaga vett kanda ei saa. Inflatsioon on fakt, nagu surm ja maksud. See näiliselt seisev raha teenib vaid neid, kes seda kasutavad omale raha teenimiseks. Midagi jaburamat on võimatu rahanduses korraldada. Raha läheb ju iga päevaga odavamaks. Inimesed on teinud väga rumala investeeringu. Rahvatarkus ütleb, et loll saab ka kirikus peksa. See II sammas tuleb otsekohe kaotada ja kogu see 2 % koos senise rahaga suunata I sambasse. See on ju ühtlasi teiste pensionäride tagant ärandatud raha. Ja kohe.

 2. to Feja 2 aastat ago
  Reply

  OMETI ÜKS ÕIGE JUTT!!!
  Meil käib KÕIK PENSIONÄRIDE ARVELT. JAGAMINE SIHUKENE…REFILAADNE, EESTI SOTSIDE MOODU.
  SEe nagu vanast Eesti talus, kui vanemad olid pojale talu üle andnud ja ise sauna elama saadetud, nagu meil ju tavaks oli-on… Rahvamoraaliga=tavaga ,või oli ka vastav seadus?, pidi poeg kindlustama muretu vanaduspõlve – andma toiduained,rõivad, tubakaraha taadile ja kommiraha eidele ja südametunnistuse järgi, mida õpetati kirikus, tulenes selest ka arsti kutsumine haiguse korral, taskuraha,mis võimaldas elust rõmu tunda ning täielik vabastus tööst.Seda võisid vanad teha soovi korral.Neil võisid olla ka oma lemmikloomad ja mõni tootmisloom.
  Praegune olukord,tänu reffidele ja sotsidele /viimased peaksid ometi seisma iinimeste hea käekäigu eest ,eriti nõrgemate=vanemate.,sarnaneb HUKKALÄINUD POJALE, KES OSTAB UUE KAARIKU, UUED TULISED TÄKUD SELLE ETTE, KUDUURI, VIHMAVARJU,JALUTUSKEPI KULDNUPUGA JA LÄHEB SIIS LINNA LAIAMA. SOETAB KAHTLASI SÕPRU, TEEB KOHUSTUSLIKKE KINGITUSI MÜÜDAVATELE SÕBRANNADELE, KAOTAB MÄNGUPÕRGUS JA LAOSTAB OMAS LOLLUSES IGATVIISI VANEMATE KOGUTUT. VANEMAD AGA ISTUVAD POOLKÜLMAS, POOLNÄLJAS, TASKURAHAST JA RÕÕMSAST RAHUST HOOPIS ILMAJÄET. MINIALE SILMA ALLA SATTUDA KEELATUD. VALLVANEM SEKUB KUI TALU PANKROTIS JA SAADAB VAESTEMAJjA e. HOOLDUSASUTUSSE VANEMAD. ALATU POEG PÕGENEB AMEERIKASSE.
  TULEB TUTTAV ETTE. KUST KÕIK NEED HULLUD PROJEKTID TULEVAD…PENSIONÄRIDE OSAST !!!

 3. Ajab südame täis. 2 aastat ago
  Reply

  Kus on siis see enneolematu pensionite tõus? Tahaks veidikenegi tunda ennast inimesena. Jahuvad kõik. Ratas lubas ju meile pensioni tõusu. Seda ei ole. See, mis tuleb kolmekümne aasta pärast, see praegu ei toida kedagi. Meie lõime rikkused ja meie valitsused on kõik lagastanud. Tahaks vene aega tagasi. Nii mõtlevad pensionärid. Valitsus aga sügab mune ja arutavad miljardeid maksvate raudteede kulutustele. Nüüd lisaks tunnel.

 4. Feja Räim 2 aastat ago
  Reply

  Ma olen seisukohal, et II pensionisammas tuleb kohe ja täies ulatuses kaotada. Põhjendan oma seisukohta järgmiselt:
  Kui praegu I sambast pensioni saajal jääb peale kohustuslikke makse alles keskmiselt 40 eurot toiduks ja muuks toimetulekuks, siis ei peaks nagu hädas olema. Või kuidas? Eesti kroonides teeks see 600 krooni, see aga omakorda rublades 6000 rubla. Nii palju maksis uus “Volga.” Võiks ju öelda, et auto raha ja ikka näljas? Nii meie president oma loogikaga hõiskabki, et nii rikas pole eesti rahvas kunagi olnud. Milles on siis asi? Aga selles, et sellest arvutusest nähtub, et inflatsioon on olnud 1989. aastaga võrreldes 150 kordne. Seega 30 aastaga on raha väärtus langenud 150korda. Kui nüüd noor inimene hakkab 20 aastaselt koguma raha II pensionisambasse, siis väheneb see summa 40 tööaastaga sedavõrd, et absurdsus peaks olema arusaadav. USA-s on umbes sama ajaga dollari väärtus samuti ju kümnetes kordades kahanenud, nii, et see pole vaid Eesti eripära. Kiiresti tuleb II pensionisammas sulgeda ja selles olev raha kanda sotsiaalfondi, sest kogu see raha on ju olnud käibest kõrvaldatud, teiste sõnadega kaaskodanike tagant ärandatud. Puhtalt. Eesti rahvalt ja riigilt ära võetud raha. Peatage see hullumeelsus. II sambasse makstud raha väärtus on langenud mitu korda. Seepärast ongi õiglane see raha kanda sotsiaalfondi tagasi, mitte inimestele laiali jagada. See pisku pole enam ammu nende raha. Pole tegelikult nende oma olnudki, sest tööandja ja riik maksid ju 2/3, mitte nemad ise. Kogu rahvalt ärandatud raha. Kogu rahvas on selle summa võrra vaesemaks tehtud. Kahjuks.

  • Feja Räim 2 aastat ago

   Lisan, et seda raha seal II sambas nüüd õiglaselt laiali jagada on ju võimatu, sest pole isegi enam tuvastatav, milline on rahasumma tegelik struktuur, milline on II samba iga pensionäri nime taga seisva rahasumma struktuur ja lisaks, teised pensionärid on ju selle võrra vähem pensioni saanud, kusjuures ikka kõvasti vähem. Ja aastast aastasse. Õiglasem on kogu see II samba raha panna I sambale juurde.

 5. Kõikse 2 aastat ago
  Reply

  lihtsam on 2. röövsamba kahjulikkust sundhoiustanule tõestada mitte fondide tootluse %% järgi, vaid suhtosade summaga iga aasta eelarvesse. Kui eelarve on 10 aasta pärast 2-kordne, siis kas ka saadav pinss on sel ajal 2-kordne? Ning kuna hoius peab kasvama (ahnuritest ärikate võlgade arvel), siis kasvõi pisut üle 2 korra?
  Just nimelt viimase näidetest hoidutakse, ehkki saaks mitme nimeka tegelase hoiuste näitel seda suhet näitlikustada.
  Vabalt võiks ka Olev oma mõne tuttava näitel sellise tõestusega hakkama.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.