Põlvas otsiti Kagu-Eesti õnne valemit

Eelmisel nädalal Põlvas alguse saanud ametnike välitööde avakonverentsil nuputasid riigi- ja omavalitsustöötajad, piirkonna ettevõtjad ning kohalikud elanikud üheskoos õnne valemit, kuidas tagada Kagu-Eesti inimestele mugav ja atraktiivne elukeskkond ning regiooni tasakaalukas areng.

„Õnne õuele toomine eeldab sellega tegelemist. Nii me otsisimegi 150 selle piirkonna heaolust huvitatud inimesega neid spetsiifilisi komponente, millest võiks koosneda just Kagu-Eesti terviklik areng ja rahulolu,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Oluline on see, et hea taristu korralike teede ja kiire internetiga toetaks kohalikku elu. Võru, Tõrva ja Valga omavalitsusjuhtidest inspireerituna pakun, et Kagu-Eesti õnne valemi kaks olulist komponenti on kvaliteetsete elamispindade pakkumine ning ettevõtluslaenude ja eluasemelaenude käendus. Usun, et ametnike välitööde lõpuks on meil kokku kogutud ka ülejäänud olulised komponendid, misjärel saame hakata seda valemit tulemuslikult lahendama.“

Rahandusministeeriumi kantsleri Veiko Tali sõnul aitab hästi toimiv regionaalpoliitika kaasa piirkonna arengule, kuid mitte ainult seda. „Eri regioonide tugevus on ühtlasi võti terve Eesti elujõulisuse ja jätkusuutlikkuse tagamiseks. Kagu-Eestis on suurepärane looduskeskkond, tugevad kogukonnad ja ettevõtlikud inimesed,“ ütles Tali. „Nende eeliste oskuslikuks ärakasutamiseks tuleks ka riigil piirkonna arendamisele läheneda terviklikult, nutikalt kombineerides erinevaid meetmeid ja instrumente. Tuleb täies ulatuses realiseerida regionaalpoliitika paradigma muutus, kus seda ei nähta mitte „murede silumise“, vaid eelkõige regiooni potentsiaali avamise vahendina,“ selgitas kantsler.

Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna kohalike omavalitsuste nõuniku ja tänavuse välitööde peakorraldaja Eveli Kuklase sõnul nähtus avaseminaril esinenud kohalike inimeste ettekannetest selgelt, et Kagu-Eesti inimesed peavad oma elupaika Eesti parimaks. „Küll aga nentisid kohalikud, et mündil on ka teine pool ning piirkonnal on oma eripärad, millega tuleb poliitikate kujundamisel ja rakendamisel arvestada,“ ütles Kuklane. „Esinejad rääkisid siiralt ja avameelselt oma maaelukogemustest, samuti nägemusest, kuidas riik ja kohalikud omavalitsused saaksid kohalikele elanikele parema elukeskkonna loomisel enam abiks ja toeks olla. Oluliste märksõnadena toodi välja vajadust tõhusamalt toetada kohaliku ettevõtluse arengut ning vajadust hoida Kagu-Eestit heas ühenduses ülejäänud Eesti ja muu maailmaga.“

Avaseminaril esinesid riigihalduse minister Jaak Aab, Statistikaameti peadirektor Mart Mägi, Rahandusministeeriumi kantsler Veiko Tali, Erkki Koort Sisekaitseakadeemiast, Võru linnapea Anti Allas, Räpina vallavanem Enel Liin, Tõrva vallavanem Maido Ruusmann, Valga vallavanem Margus Lepik, ettevõtluskonsultant Kuldar Leis, Kadri Kangro Võrumaa arenduskeskusest, Kadri Rauba Lindanektar AS juhatusest, Metsavenna talu peremees Meelis Mõttus, Põlva gümnaasiumi vilistlane ja noorsootöötaja Maris Neeno, Arula külavanem Voldemar Tasa ja kogukonna eestvedaja Britt Vahter.

Kui avakonverentsil tegeldi piirkonna portreteerimisega, siis nädala jooksul toimuvatel seminaridel otsitakse lahendusi valdkondlikele väljakutsetele.

Ametnike välitööd kestavad 16. augustini ja toovad ühise laua taha Kagu-Eesti kohalikud omavalitsused ja nende eestvedajad ning ministeeriumid ja riigiametid.

Kesknädal

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.