TAN: millist teadust me tahame?

Foto MARGUS ANSU/SCANPIX

Laulasmaal toimunud teadus- ja arendusnõukogu väljasõiduseminaril pakuti välja suunised uue teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse (TAIE) arengukava koostamiseks. Senisest enam soovitakse teadus- ja arendustegevuses rõhku panna Eesti ettevõtluse ja ühiskonna arengu toetamisele.

Kevadel teadus- ja arendusnõukogus tutvustatud kehtiva strateegia täitmise aruanne kinnitas, et kui teaduse kõrge taseme ja tiheda rahvusvahelise koostöö saavutamine on hästi edenenud, siis just sotsiaalmajanduslike eesmärkide täitmine pole eesmärgipäraselt õnnestunud.

„Üheks suuremaks väljakutseks on strateegiliste valikute tegemine nii, et need toetaks Eesti ettevõtete ja ühiskonna arengut,“ ütles nõukogu tööd juhtinud peaminister Jüri Ratas. Ta lisas, et oluline on haarata teadlased kaasa mõtlema ja teadustööd tegema neis valdkondades, milles näeme vajadust tulevikku vaatavateks otsusteks – näiteks kliimaküsimused, demograafia või põlevkivisektor,“ lisas Ratas.

Suunistena tõi teadus- ja arendusnõukogu (TAN) uue arengukava koostamiseks välja vajaduse tõhustada valdkonna juhtimiskorraldust; vaadata üle ministeeriumide ja TANi roll ja vastutus; soodustada teadlaste ja inseneride liikumist ülikoolide, ettevõtete ja avaliku sektori vahel; teha edaspidi strateegilisi valikuid koos vajalike rahastamisotsustega; leida viise teadus- ja arendustegevuse tellimuste täpsemaks defineerimiseks ning parandada erasektori innovatsioonivõimet.

Teadus- ja arendusnõukogu seekordsel kohtumisel tegid ettekande Jaak Aaviksoo ja Erkki Karo TalTechist ning Indrek Tammeaid MKM-ist.

Taust
Teadus- ja Arendusnõukogu (TAN) nõustab valitsust teadus- ja arendustegevuse strateegia küsimustes. Selle esimees on peaminister Jüri Ratas. Nõukogusse kuuluvad ka väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister, haridus- ja teadusminister, rahandusminister ning valitsuse nimetatud liikmetena Jaak Aaviksoo, Toomas Asser, Toomas Luman, Gunnar Okk, Mart Saarma, Oliver Väärtnõu, Tarmo Soomere ja Toomas Tamsar.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.