Uuno Laul: Balti kett näitas tugevalt Eesti rahva meelsust

Tuntud laulus räägitakse veskist, mis ootab noort veskimeest. Kunagisele Kuremaa tuulikule andis uue hingamise toonane Jõgeva vallavalitsuse majandusspetsialist Uuno Laul, kes on pannud tiibu liikuma aga ka ühiskonnaelu veskitel. Kaheksakümnendate aastate lõpul juhtis ta Jõgevamaal Kuremaal Rahvarinde tugigruppi ja viis kohaliku rahva Balti ketile.

Ajal, mil loodi Rahvarinne ja hakati organiseerima Balti ketti, töötasite Kuremaa sovhoostehnikumis peainsenerina. Millised poliitilised meeleolud selles haridus- ja põllumajanduskoldes olid?

Poliitilist tausta on alati väga palju mõjutanud majanduslik olukord. Tavainimene otsustab suuresti selle järgi, kas tulla või mitte tulla kaasa ühe või teise loosungiga. Kuremaal oli aga avara silmaringiga ja haritud rahvas. Õpetajad on alati palju teadnud ja ühiskonda analüüsida osanud. Mõtteerksus ja tegutsemistahe iseloomustas ka põllumajandustöötajaid.

Üsna kiiresti pärast Rahvarinde loomist moodustati Kuremaal tugigrupp, kuhu kuulus kolmkümmend liiget. Jõgeva rajoonis juhtis Rahvarinnet jurist Reet Laul.

Mäletan, et koosolekutel tunti huvi erinevate teemade vastu. Arutasime keeleteemat, koostasime toetuskirju. Sageli küsiti, millal saab seaduslikuks sinimustvalge lipp.

Mõnikordki sai vastatud, et iga asi omal ajal. Algul oligi ju eesmärgiks parandada demokraatiat olemasolevas süsteemis. Leidus aga ka juhtivtöötajaid, kes nõukogude võimu kukutamise üle hirmu tundsid.

Kuidas suhtus muudatustesse nimekas Kuremaa tehnikumi direktor, selle välja ehitaja ja hilisem põllumajandusettevõtja Endel Sööt?

Laulva revolutsooni perioodil Endel Sööt Kuremaal ei elanud ega töötanud. Arvan aga, et Eesti taasiseseisvumise liikumisest oleks ta kindlasti täie hooga kaasa haaratud olnud.

Kas mäletate, millal võis Kuremaal esmakordselt lehvida sinimustvalge lipp?

Ma arvan, et sinimustvalge heisati siis, kui see sai ametlikult Eesti riigi- ja rahvuslipuks. Mäletan aga juhust, kus veel enne sinimustvalge lipu legaalseks kuulutamist jooksid sellega mööda linnatänavat ringi keskkoolipoisid. Võimuorganid võtsid nendel lipu ära. Poiste seltskonnas oli teadaolevalt ka rajooni parteikomitee esimese sekretäri poeg, samuti ka minu poeg. Asjast tehti suurt pahandus. Noormeeste kaitseks astusid välja nende klassijuhataja, ajalooõpetaja Eino Veskis, samuti ajalooõpetaja ja pikaajaline Jõgeva gümnaasiumi ja Jõgeva põhikooli direktor Taisto Liivandi. Nii avanes neil poistel võimalus keskkool lõpetada.

Meenuvad ka Kuremaa tehnikumi suhted Eesti Elektrijaamaga Narvas, millele olime šeflusmajandiks. Mäletan, et sõitsime koos kolleeg Priidu Raudkatsiga elektrijaama ja selgitasime selles nõukogudemeelses ettevõttes Eesti ajalugu ja poliitilisi meeleolusid. Priidu oskas hästi vene keelt ja esines isegi elektrijaamas toimunud miitingul.

Ja kuidas Kuremaa rahvas Balti ketile jõudis?

Saime ikka kokku bussitäie rahvast. Mina sõitsin Balti Ketile oma sõiduautoga, kaasas olid toonane abikaasa ja poeg Andro. Tütar Kristi oli veel väike ja jäi koju. Tee oli autosid täis. Nii ei jõudnudki me päris sinna kohta, kus pidime olema. Meelde on jäänud ka topeltread. Bussis olid kaasas Eesti lipud. Loosungid joonistas teenekas Kuremaa kultuurijuht Vello Pütsep.

Balti keti organiseerimine oli aga suur organiseerimistöö. Alati ei teatud, palju rahvast tuleb ja kes tuleb. Paljugi selgus viimastel minutitel. Ja kaasas olid transistorraadiod.

On teil Balti keti aegne raadio alles?

Raadio kaudu levis ju sõna „vabadus”. Vaevalt, et mul see raadio aga alles on.

Milline uus hingamine pärast Balti ketti algas?

Eks see rahvusvaheline sündmus näitas ikka väga tugevalt Eesti rahva meelsust. Tugigrupid tegid tugevat tööd ja sündmustega tuldi hoogsalt kaasa. Pärast Balti ketti tulid aga ka N Liidu keskvõimudelt direktiivid, et Baltimaade rahvaste eksistents võib olla ohus. See võis tähendada sõjalist võimukehtestamist, liikumisvabaduse piiramist; polnud välistatud ka uued küüditamised. Õnneks jätkus aga siiski pööre vabaduse ja iseseisvuse suunas.

Usutles Jaan Lukas

1 Kommentaar
  1. Sellele 3 aastat ago
    Reply

    ühtsusele rajas tee kreml. Sest kommude eesmärk oli et kõik oleks ühtviisi vaesed, vaid väike rühm natuke vähem vaene. Nüüd on röövlid ja röövitavad ning selline ühtsus puudub. Uut ketti ei tule kindlasti.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.