Talupojamõistus on olemas

KURGJA TALUPÄEV. Kündmine hobusega Foto URMAS LUIK/SCANPIX

vaid talupojal endal… Kuna Eestis on talusid jäänud üha vähemaks, on kahanenud ka talupojamõistusega inimeste osakaal. Kuid probleem on siiski palju keerulisem.

21. sajandi algul olin asunud kirjutama raamatukest mõtlemisest, sest õpetajatöös (eriti vanema astme õppurite puhul) olen pidanud mõtlemist ja selle arendamist kõige olulisemaks inimlikuks omaduseks. Fundamentaaluuringutega tutvudes mõistsin, et inimese mõtlejaks kujunemisel on määrav koolieelne aeg, mil koos keeleoskuse omandamisega kujunevad mõisted (J. Bruner jt). Talulapsed on siin olnud eelisolukorras – neil oli/on võimalik igapäevaselt olla vahetus kontaktis ümbritseva loodusega (taimed, puud-põõsad, kalad, linnud-loomad, nende areng ja kasv viljastumisest viljumiseni). See aktiivne suhe (eriti töö kaudu) on ka mõistete kujunemise aluseks – iidne, müstikata ja looduspärane…

Süvenemisel torkavad silma põliste taluinimeste ja linnarahva suured erinevused. Väliselt on linnamees lihvitum, sõna- ja suhtlemisosavam ning elab eelkõige tänases päevas. Siin on liberaalse maailmavaate juured; kommertslikus ilmas ongi just väline tähtis. Tänapäevastel valimistelgi eelistatakse „hästi käituvaid ja ilusasti rääkivaid“ kandidaate. Või kes viitsibki teksti semantikasse süveneda (kadumas on isegi see võime!), kui jutt muidu ilusasti „jookseb“…  Pealiskaudsus valitseb!

Pärinedes nii ema- kui ka isapoolselt vanade eesti talunike hõimust (kirjade järgi on ligi kümme põlvkonda jälgitavad) olen lapsepõlvest peale erinevaid maatöid teinud (adrakurgi hoidnud, harkadra taga kümneid kilomeetreid käinud, vikatiga heinakaarel olnud, koormapuuga heinakoormaid kinni sikutanud, rukkivihke köitnud, lehmi lüpsnud, ojast kalu püüdnud, reega talvisest metsast küttepuid vedanud, karjasepõlvest ning koos talumeestega töötamisest rääkimata). See on jätnud erilise jälje mõtlemisele, mida vaimne töö viimasel 60 aastal on lihvinud…

Rail Baltic tundub seetõttu arutu, Helsingi–Tallinna tunnel lausa rumalus, haldusreform maaelu lõhkuv ja „uus muutunud“ õpikäsitus meie haridust (kogu kultuuri) hävitav?

Läbi aegade on talumees pidanud VÕRDLEMA (võrdlemine aga on üks võimsaid mõtlemisoperatsioone!). Talus tuli kõigil kogu aeg võrrelda kõike: loomi-linde, külve-saake, töid-tööriistu, võimalusi, ilmadest rääkimata. Talumees oli konservatiiv, kes arvestas teistega ja vaatas tulevikku – kõik ju kordub. Tee ise järgmine kord (uuel aastal) midagi arukamalt!

Viimastel aastakümnetel on Rail Baltic’uga võrreldavad suurehitused Euroopas lõpuks läinud kavandatust ca kolm korda (!) kallimaks. Eurotunnelit La Manche’i väina (Inglise kanali) all on suurtel ja rikastel riikidelgi kallis majandada.

Talupojal pole iidoleid ega superstaare, sest tema seisab kahe jalaga maa peal. Vaid loodus ja ilmastik võib olla tema Jumal… Kui täna sajab, siis talumees mõtleb, kuis see mõjutab rukki või mõne teise kultuuri kasvu (resp. saaki) – ilukõned ei maksa midagi. Ta ei imetle end, aga uhkust tunneb vaikselt ikka – oma töö üle. Peres juhtub kõike nagu elus ikka, aga see jääb tema peresse; sellega ei minda laadale… Võigas on kuulda, kuis tänased inimesed – et ise pildile saada – oma vanemaidki (neid ju ei valita!) või teisi pereliikmeid arvustavad… Ja milline on tulemus?

Põlvkondade side oli tugev. Kui suurte elukogemustega esivanemaid alati ei armastatud, siis neid ikkagi austati. Lapsi kasvatati lihtsalt, looduspäraselt, pandi tööle (nüüd on pigem vastupidi!). Peres olid kõigil kohustused… Kalmistuväravani välja. Ei uskunud algul, et meil on nüüd üha enam lapsi, kes ei taha (!) isegi oma vanemate ja vanavanemate eest hoolt kanda, aga nii see on – meie oma kasvatus…

Taluelu aluseks oli töö – tootmine. Midagi ei saanud ega tohtinudki jätta tegemata – loodus sundis; loomad isegi tunnipealt… Kuid tööl on inimesele kõlbelis-kasvatuslik mõju.

Üle 15 aasta tagasi üritas üks USA ajakirjanik toonast Hiina presidenti n-ö nurka suruda: Hiina linnades on tõesti kiire areng, aga külad on mahajäänud – kõikjal käsitsitöö. Vastus tuli ehthiinalikult tark: Hiina tööstus lubab isegi lähiaastatel maatöö mehhaniseerida, kuid mida hakkab siis tegema 800 miljonit inimest? Lisagem – just töö annabki elule mõtte, mitte eelarve…

Mõtlemisraskustega ja lugemisvõimetud hüüavad nüüd: kõik on muutunud, maailmas on kõik teistmoodi! Ja keegi ei taha olla vanamoodne…

Ligi 25 aastat psühholoogia-alaseid fundamentaaluuringuid lugenu ja uurinuna kinnitan – psüühilise olendina pole inimene muutunud. Maailmaga „tutvumine“ virtuaalselt ei kujunda aga lastel mõisteid ja mõtlemist ennast (J. Gibson). Sestap ärge kartke olla vanamoodsad, kui mängus on TEADUS, sest looduspärast talupojamõistust jääbki aina vähemaks ja tuge tulebki otsida teaduselt endalt. Aga see on juba peaaegu võimatu missioon! Tänases infomöllus eriti…

Üks meie ministreid hõiskas paarkümmend aastat tagasi: koolis on nüüd lihtne – teadus ja tarkus on hiireklõpsu kaugusel! Vaene minister unustas, et hiireklõpsu kaugusel on see segamini rämpsuga, millest väärtusliku leiab üles vaid tark ja mõtlemisvõimeline inimene. Selleks tuleb koolis ÕPPIDA nagu muistegi.

Ühe teise poliitiku soovitus polnud parem: kool õpetagu selgeks inglise keele ja arvuti, sest sellest piisab!

Miks mõned tirivad meie rahvast RUMALUSE poole? Õnneks on meil võimalik toetuda rahvuskaaslasest Kanada eksperimentaalpsühholoogi ja neuroteadlase Endel Tulvingu võimsale üldistusele – inimese arukas tegevus toetub kolmele sambale: taju (just vahetu), mälu ja mõtlemine. (Tulving on ka Rootsi Kuningliku Teaduste Akadeemia, Euroopa Akadeemia ja Eesti Teaduste Akadeemia välisliige.)

Heaoluühiskonnas asendub tõeline mõtlemine üha algoritmilise (skeemide järgi) „mõtlemisega“ – sisuliselt mõtlemise kadumisega. Tähtis on voolav võõrapärase ja moodsa sõnavaraga vürtsitatud käitumine (räägime nagu kõik ja teeme kõike pimesilmi nagu teised) – ürgne jäljendamisnähtus! Viimastel aastakümnetel on niiviisi oluliselt langenud inimkonna arukus (IQ), mis – juba on tunda – ei vii elu edasi.

Peep Leppik, teadlasest maakoolmeister

18 kommentaari
 1. Aja Lugu 1 aasta ago
  Reply

  Ükskõik kui arutu ka Rail Baltic ka ei tundu, ehitatakse see valmis. Poolasse lähitulevikus paigutatav USA tankidiviis ja muud väeosad vajavad liiklusarterit, et neid oleks võimalik loetud tundidega toimetada Peterburgi lähistele. Ja siin ei ole lihtkodanikul, ega ka Eesti valitsusel midagi vaielda. Sõjalis-strateegilsed objektid ei peagi endid kunagi ära tasuma. Kui aus olla, siis peaks vähemalt poole selle ehitusest ja ülalpidamisest finantseerima kaitsekulutustest.

  • Väga õige 1 aasta ago

   3.-ks ilmasõjaks peab valmis olema.

 2. mõistus 1 aasta ago
  Reply

  Loomatapp ja loomadel parasiteerimine pole mingi mõistus.
  Samuti see, mis sellest toodetust ära õgitakse, juba noored käivad ringi kui rollmopsid, keskmistel kõhud rasvas ja haigused keres.
  GMO külv, eneste sidumine mõrgi,seemne ja väetiselepingutega pole mõistus.
  Metsaraie ja ahnus ka mitte.
  Kus on MÕISTUS?!

 3. Ühe 1 aasta ago
  Reply

  talupojamõistusega mehe võttis maaelutsemisminister omale nõunikuks. Nimeks el talupojal Mart Ummelas. Nimelt Mart teab teistest erinevalt, et kartuleid tuleb külvata sügisel, siis saab kevadel võtta 1. saagi.

 4. to ajalugu 1 aasta ago
  Reply

  3.sõda ei jää tulemata.
  Aga kas sulle ei tundu, et R-B õhkulaskmine ühe raketiga ei ole mingi kunsttükk.
  Seda,et õda tuleb Poola ja Balti territ.usun küll, nagu ikka. Lootuses, et Euroopa tähtsam osa puutumata jääb.
  Aga…. 3.sõda tuleb hoopis maakera teisel poolel. Sest tuleb Hiinaga. Hiina on huvitet Siiditeest. ütleb ju ise,et – ÜKS TEE, ÜKS EESMÄRK. Kõik ehitatavad teed mis planeerit kollaste poolt, olid ühes ajalehes ära toodud – läbi kogu Euroopa jt. maade.R-B on jupiots.

  • Et 1 aasta ago

   teha mingi raudtee või selle osa kasutamatuks, tuleb puruks lasta mingi oluline sild. Meil on kõige haavatavamaks kohaks Pärnu jõe sild. Ning raketi vastu pole meil mitte kui midagi panna. Samuti on teisi jõgesid hulgi. Lätakatel Daugava nt. Nende taastamiseks kulub mitu päeva.
   Veel oleks tõhus raudtee purustada 3-s kohas raskesti ligipääsetavas kohas, nt metsa vahel või soos. Kui 2-st otsast ka raudteedpidi ligi pääseb, siis lisab keskmine ligipääsmatu osa veel palju aega parandamiseks.

  • Aja Lugu 1 aasta ago

   Varustus ja tankid toimetatakse ootamatult kohale mõned tunnid või päevad varem kui asi tuliseks läheb.Kui paugutamiseks läheb, on võitja see kes juba varem kohal on. Segi pommitatakse nii NATO kui ka Venemaa transpordiarterid.

 5. Ylo 1 aasta ago
  Reply

  Tähistasime 30 aastat Rahvarindest ja inimketi moodustamisest kolme riigi vahel. Oleme aga unustanud, et 60 ssatat tagasi 28.oktoobrit 1956 aasta esimest tösist vastupanu ja vabaduse taotlust Ungari ylestöusu näol. Mind vöeti NA sundteenistusse 7.okt 1956. Ja juba 28. otoobril istusime veoautodes, pyssid käes ja ootasime käsku kusagile söiduks. Ja ma ei saanudki teada aasta aega, sis toimus vahetus läheduses, mis vöis meid ees oodata tookord.Me polnud enne seda isegi pyssilaskmist öppinud. Önneks meid ei viidud kuhugi. Kokku oli 3000 noort meest teadmatuses, miks meid pyssi alla pandi. Kohaks oli Kaliningradi obl. ja Leedu linna Kibartai vahetus läheduses asuv s/o 55120 nimega 20. kauglennuväe mehaanikute kool. Sain kaks korda aasta jooksul linna loa ja siis ka ohvitseri saatel. Koha nimi on Tzernozevskoje kyla. Praegu on seal piirikontrollpunkt Kaliningradi obl. sisenemiseks.
  See oli Ida-Euroopa vabadusvöitluse algus.

  • Ka 1 aasta ago

   üks mu tuttav käis tankistina Prahat vallutamas. Rääkis et mitte midagi ei teadnud, enne kui tšehhis lennuväljal maanduti. Siis tuli ka teave, kuid oma politrukid seda ei arvestanud. Nii täidetigi usinasti ehk eestlaslikult vankade käske.

 6. to ajalugu 1 aasta ago
  Reply

  MIKS MA EI USU, ET 3. SÕJA AJAL RAUDTEE TÄIDAKS TRANSPORDIARTERI ÜLESANNET…
  KINDLASTI ON OLEMAS RAKETTE, MIS KÜNNAVAD SELLE LIIPER LIIPRI JÄRGI ÜLES MÕNE MINUTIGA TÄIENISTI.
  KOHALIKU SÕJA JAOKS KÜLL, JAH, KÕLBAVAD VEEL TANKIDKI, ET SUURI OTSUSTAJAID, KUI NAD PEAKS OMAVAHEL ERIARVAMUSTEL OLEMA, MITTE ÄRA PAHANDADA JA PÄRISSÕDA, PRAEGUSE TEHNOLOOGIA TASANDIL MITTE EUROOPALE JA VENELE LIIGA LÄHEDALE TUUA.
  MISKIPÄRAST ARVAN HIINA LOBBYT JA RAHAGI KA R-B TAGA, AGA NO EKS NÄEN HIRMUUNENÄGUSID H. UNESKI JUBA. KRISTALLKUULI SEEST. EUROOPA MAKSAB JA MEIE KA “NATUKE”.

  • 3. maailmasõda 1 aasta ago

   tuleb vaadata meie ja maailma seisukohalt. Meie jaoks mingit rünnakut ei toimu ning enesekaitseks pole meil ka tanke ega risteljaid vaja, sõda otsustakse õhus ja dessandiga samuti õhust, osalt ka merelt. Meil pole sellele midagi vastu panna. Jääb üle vaid vallutanutele vallutatu teha aja jooksul väga kalliks ja vastuvõetamatuks. Nii nagu seni oleme jäänud lootma vaenlase nõrgenemisele ja nõrgestamisele (ka meie 2 vabanemist toetuvad just sellele, mitte meie üleilmsele kangelaslikkusele), nii jääb ka 3. ilmasõja otsustada, kas saame vabaks nii venemaast kui ka EL-ist.
   Maailmas on asi keerulisem. Meie oleme oma nullilähedaste jõududega tühi kohta ning saame täita ainult rusikariikide ettekirjutatud osa. Et osa sõjatandrist tuleb Eestisse ning siin lüüakse maha 100000, pole enam meie otsustada. Meie ülesandeks jääb siis täita teiste ettekirjutisi üldise sõja käigus. Loomulikult ei tehta aga otsust enda kahjuks ja meie kasuks. Nagu pommitati puruks Narva ja Dresden, kuigi seda polnud ülds evaja, tehakse ka 3. ilmasõjas ning meie oleme taas tõenäosed ohvrid. Just meie osa ühises väes kirjutab meile ette mingite miinijahtijate asutamise ja ülalpidamise, samuti baasid Ämaris ja Tapal, samuti meie ettevalmistuse, mis pole üldse meie huvides. Kui sõda lõpeb ja juhuslikult ka meie osutume olema võitjapoolel, siis avaldatakse kaastunnet langenute omastele aga elu läheb uues ülesehitustöös edasi. Samad juhid saavad pukki ja hakkavad taas oma rahvast petma. Nagu praegugi. Ainuke muutus on see, et mõni senine hädapätakas satub uue võimaluse peale, saab midagi varastada ja rahaks teha ning teiste arvel elada. Ja mõni jällegi põleb, sest ta on oma rahasukka hoidnud vales kohas.

 7. maali maalt 1 aasta ago
  Reply

  Mis tähendab lause -3.ks ilmasõjaks peab valmis olema? Kuidas saab olla valmis tapatalguks? Kahjuks on nii, et me ise 10 küünega aitame iseenda ja meie riigi hävitamisele. Tänases KN-las on esmakordselt avaldatud U.Lahe kiri USA kongressile 1997a. See kiri näitab veelkord, et USA-l oli ammu plaan ümbritseda Venemaad omale ustavate jüngrite ja riikidega. USA maksis 24 miljardit dollarit Jeltsinile, et Vene väed läheks välja 1994 aastaks Baltimaadest ja saaks ise asemele tuua. Need Meri Juulilepped olid lihtsalt suur JAMA, millega Jeltsin võttis meilt 7 nahka. Sama toimub ka Ukrainaga, kui Bolton avaldab suurt armastust Kiievile. Kahjuks, ukrainlased juba ise räägivad, et Maidan koos 5 miljardi dollariga oli samuti USA plaan. Kahjuks Krimmist teha suur sõjaväebaas ja anastada Must meri, läks tal luhta. USA peamine ülesanne on hävitada Venemaa. Tohutud rahad makstakse opositsioonile, et korraldada samasugune Maidan ja kodusõda Venemaale. USA teenib raha kogu aeg maailmas sõdadega. Peale II M.S. on ta 24-s riigis sõda korraldanud.

  • to Maali Maalt 1 aasta ago

   Jälle sa rumal troll ajad suurt JAMA.

  • Kui 1 aasta ago

   inimesed on läbi ajaloo omavahel sõdinud, siis ei saa rääkida mingist lõplikust rahuajast. Kui meil on juba seljataga 1. ja 2. ilmasõda, siis juba matemaatiliselt tuleb ka 3. ilmasõda. Sest teiste mõrvamine on inimliku loomuse põhiomadusi. See tuleneb aga kadedusest ja ahnusest.

 8. Jah 1 aasta ago
  Reply

  Maali Maalt on väga tark inimene ja ma loen huviga tema kommentaare. Alati on kõik õige mida ta kirjutab.

 9. Viiu 1 aasta ago
  Reply

  reformistlikud valitsused suretasid maaelu, arstiabi saamise likvideerisid ära kohapeal. Vaesus aina kasvas. Vaid Tallinnas oli normaalne elu tänu keskerakondlikule valitsusele ja eks inimesed lahkusid küladest. Külap nüüd muutub kõik paremuse poole. Aga aega võtab enne kui parandatakse Ansipi ja Rõivase poot tehtud vead, aga neid on palju.

 10. uskmatu-toomas 1 aasta ago
  Reply

  Tädi Maali kirjutab tõde aga seda on tänapäeva ajupestutel raske tajuda.Vanasti öeldi-ütle kes on sinu sõbrad ja ma ütlen kes sa oled ise ! Polegi midagi imestada,et meil valitseb topeltmoraal kuna meie sõbrad on sellised aga vahel isegi ilma igasuguse moraalita.Valetamine ja katteta lubaduste andmine on saanud elunormiks
  Samas venemaad pole samuti vaja eriliselt kiita,samuti suurriik ja ajab oma asja !
  Vaata kuhu vaatad ja näe lollus ruulib igal tasandil ja seda terves maailmas aga alati kellegile äärmiselt kasulikult ja see ei ole mitte kunagi lihtne inimene !!

 11. talupojamõistuse puudega 1 aasta ago
  Reply

  Lgp Hr., kes kommentaaris Aja Lugu kommenteeris Rail Baltiku ehitamise põhjusest on ilmekas näide TERVEST MÕISTUSEST, erinevalt praegusel ajal eriti laialdaselt plahvatuslikult levinud talupojamõistusest

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.