Vladimir Svet: Kesklinna pargid on muutunud turvalisemaks

Tallinn Kanuti aed, 28.08.2018 Kanuti noored. Noortejõukude vägivallalaine tõttu otsustas Tallinna linnavalitsus, et kesklinna pargid saavad mehitatud valve. Foto: Joakim Klementi/Scanpix

25.09.2019

Tallinna kesklinna pargid ja avalik linnaruum Kesklinna vanema Vladimir Sveti hinnangul turvalisem ennetusmeetmete ja noortele pakutud tegevuste tõttu.

“Eelmisel sügisel sai selgeks, et vajame terviklikumat lähenemist, tegelemaks alaealiste riskikäitumise ja noorte vaba aja veetmise võimalustega. Aasta jooksul on palju tehtud,” ütles Svet tutvustades aasta jooksul avaliku korra tagamiseks tehtut. Linnas rajati kolm suurt, eeskätt noortele mõeldud spordiparki: Kivila park Lasnamäel, Vilde park Mustamäel ja Uue Maailma Koidu park, kus noored saavad spordiga tegeleda ja omavahel suhelda.

Sveti sõnul suurenes oluliselt noortega tegelevate inimeste arv. Ainuüksi kesklinna lastekaitsega liitus kaks uut töötajat, üle linna palgati juurde aga kaheksa lastekaitsjat, lisaks suurenes mobiilsete noorsootöötajate arv kaks korda – neljalt kaheksale. Täiendust sai samuti kesklinna noortekeskus. Eesmärk on pakkuda noortele iga päev tegevusi ja tuge seal, kus nad parasjagu viibivad. Suve läbi korraldatigi noortele üritusi ja sportlikku tegevust nii Kanutiaias kui teistes parkides.

„Väga suurt ja olulist tööd tegi politsei, kes hakkas vanalinna käidavamates kohtades tihedalt patrullima juba kevadest. Kesklinna valitsus vaatas koos politsei ja arhitektide liiduga üle kõik piirkonna pargid eesmärgiga muuta need turvalisemaks. Lisaks kaeti kõik olulisemad kogunemiskohad turvakaameratega. Ei jäänud protsessist eemale ka mupo, kes aitas oma patrullekipaaži ja noortele keskendunud spetsialistidega olukorda kontrolli all hoida. Augusti lõpust septembri keskpaigani kaasasime ka turvafirma, kes aitas Kesklinna parkides korda hoida. Nende kogemusest muide selgus, et enamasti ei rikkunud parkides korda noorukid, vaid alkoholijoobes täiskasvanud. Selle probleemiga tahame tegelda juba järgmisel aastal,“ lisas Svet.

Turvalisuse huvides lammutati pikka aega korrarikkujaid meelitanud kuur Snelli tiigi kaldal. Samuti korrastati pargiteid ja tehti põõsaste harvenduslõikust, et vähendada võõraste pilkude eest varjatud ja riskikäitumist soodustavaid nurgakesi, üle on vaadatud parkide valgustus.

„Selle suure töö tulemusena ei kuulnud me sel suvel Kanutiaia noortekampadest. Tuleb rõhutada, et meie tegevus noorte riskikäitumise ennetamisel ja parkide turvalisuse suurendamisel on tulemuslik üksnes koostöös partneritega – politsei, mupo, linna spordi- ja noorsoameti, arhitektide liidu, Kalev Spa ja McDonalds’i ning teistega. Aga probleem, mis paneb noori käituma vägivaldsel moel, ei ole kadunud. See peitub juba kodudes, usaldussuhete ja sõbraliku toetuse puudumises, kodus ja koolis eksisteerivates pingetes. Kui tahame, et noorte riskikäitumine väheneks, peame oluliselt rohkem tegelema perede toetamise ja nõustamisega ning arendama erinevate ametkondade ja spetsialistide koostööd,“ rääkis Kesklinna vanem.

BNS

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.