Omavalitsuse tulud kasvavad uuel aastal üle 2,3 miljardi euro

Jaak Aab

Valitsus andis kolmapäeval riigikogule üle 2020. aasta riigieelarve eelnõu, mille kohaselt kasvavad omavalitsuste tulud järgmisel aastal üle 2,3 miljardi euro – viimase kolme aastaga on tulud kasvanud 28,6 protsenti ehk 521 miljonit.

„Kiirele tulude kasvule on kaasa aidanud nii maksutulude hea laekumine kui ka riigi otsus suurendada omavalitsuste tulumaksu ja tasandusfondi laekumist aastatel 2018–2021 täiendavalt 185 miljoni võrra,“ rõhutas riigihalduse minister Jaak Aab. „Sellest tulubaasi suurendamiseks antud rahast laekub omavalitsustele järgmisel aastal 55 miljonit eurot.“

Maksutuludest laekub omavalitsustele tuleval aastal ligi 1,4 miljardit eurot. „Võrdluseks, et 2010. aastal oli see 0,7 miljardit eurot,“ lisas Aab. Väiksema tuluga omavalitsuste rahaliste võimaluste suurendamiseks antav tasandusfondi toetus on kasvanud 107 miljoni euroni, 2010. aastal oli see 70 miljonit eurot.

Omavalitsuste toetusfondi maht on kümne aastaga kasvanud kaks korda, mis tähendab, et järgmisel aastal ulatub toetus üle 440 miljoni euro. „Toetusfondist muuhulgas toetatakse erinevaid omavalitsuste ülesandeid nagu näiteks koolihariduse pakkumine, kohalike teede hoid ja huvitegevus,“ selgitas Aab.

Kiire tulude kasvu toel on omavalitsuste finantsiline võimekus muutunud tugevaks. Prognooside kohaselt ulatub omavalitsussektori investeeringute maht aastatel 2020–2023 üle 2 miljardi euro, sh järgmisel aastal 0,5 miljardi euroni. „Suuremad rahalised vahendid annavad omavalitsustele rohkem võimalusi investeerida kodukandi arengusse ja panustada kohalikesse teenustesse. Seda raha võib kasutada näiteks koolimaja uuendamiseks, koduteenuste arendamiseks või teede seisukorra parandamiseks,“ lisas minister Aab.

Lisaks toetatakse piirkondade arengut läbi erinevate regionaaltoetuste järgmisel aastal kokku 17,1 miljoni euroga. Sellele lisanduvad täiendavalt välisvahenditest ja kvoodituludest makstavad toetussummad. „Regionaaltoetused kasvavad järgnevatel aastatel kokku 9,8 miljoni euro võrra. See aitab kaasa piirkondade arengule,“ tõi välja minister.

Kvaliteetse ja ohutu taristu loomiseks kavandatakse järgmise aasta riigieelarvest kruusateedele katete ehitamiseks täiendavalt 10 miljonit eurot. Veel suunatakse 7 miljonit eurot investeeringutoetusesse, et omavalitsused saavad parandada kohalikke teid, mida läbib transiitliiklus ja on seotud ettevõtlusega. Eesmärk on toetada kohalikke omavalitsusi, kelle teelõikudel tekivad täiendavast liikluskoormusest tingitud lisakulud.

Eestis on kokku 79 kohalikku omavalitsust, kelle korraldada on näiteks lasteaiad ja koolid, teed, kultuuri- ja sporditegevus, sotsiaalkaitse, huvitegevus ja teised avalikud teenused. Omavalitsuste tuludest 61 protsenti laekub maksudest, 24 protsenti tasandus- ja toetusfondist ning 15 protsenti muudest allikatest.

BNS

4 kommentaari
 1. Ei 1 aasta ago
  Reply

  viitsi arvutama hakata, kuid Jaaguke oleks võinud ise tuua võrdlused, palju on omavalitsuste kulud ja tulud muutunud viiasel 5-l aastal eelarve ja palga suhtes. Ning kuhu kaob vaheraha?

 2. andrey 1 aasta ago
  Reply

  Elektrienergia eest saate tasuda 40% vähem, ilma et petad ja seadust rikkumata! Soovitan kõigil seda artiklit lugeda – http://bit.do/eepower Ma olezn seda kasutanud alates detsembrist ja tegelikult peaaegu kaks korda!

 3. to autor 1 aasta ago
  Reply

  Paluks tüpset kirjeldust KOHUSTUSTEST, mis on KOV-idel seoses eakate abistamisega /nii neile liiga koormavate materiaalsete olukordade tekkides . kui ka koduteenuste mõttes/
  Kruusateede asfalteerimine ja mingi linnukese tekitamiseks loodud huviring, ei kaalu ometi üles Elusolendite elukvaliteeti. Pensionärid loen ka elusolendite hulka.
  Tüpsed seadused, määrused Rakendusseadused ja Kontrollorganid ,viimaseid peab olema mitu korrupts. pärast,, sagedused jms.
  TÄPSELT paluks, et isegi lollikspeetud penskar saaks siit lugeda oma võimalusi toimetulekuks, mitte rumalat toimet. toetuse summat 140 võt 150 euri ,millest antakse kätte PIIR.

 4. to Harry 1 aasta ago
  Reply

  Harryt kirjutab õigust – vaese tarkust põlatakse ja tema sõnu ei võeta kuuld.
  Lisan, et alpidel pole tarkust, ometi nad trügivad ette ja on meistrid selles.
  Ja rahvas on harjunud ,sest harva pääseb valitsema tark, ikka alp, sest tark ei kuluta ennast tühja pärast.

  KAALUTI. KAALUTI JA LEITI KERGE OLEVAT.
  Heebrea k. tõlge . Piibel.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.