Omavalitsused saavad uue seadusega selgemad ülesanded

Jaak Aab

01.10.2019

Riigihalduse ministrile Jaak Aabile nõu andev eksperdikomisjon arutles septembri algul toimunud kohtumisel kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse uuendamist. Komisjon leppis kokku, kuidas peamised omavalitsuste tegevusvaldkonnad läbi vaadata ja nende alusel kohalike omavalitsuste korralduse seadust uuendada.

„Tänu haldusreformile on meil nüüd üle-eestiliselt oluliselt võimekamad omavalitsused, kui olid veel mõne aasta eest,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Neil on oskusi, teadmisi ja vahendeid kandmaks veelgi vastutusrikkamaid ülesandeid, kui nad on seda siiani teinud. Väärtuslikku ressurssi tuleb ära kasutada, andes kohaliku elu asjatundjatele suuremat valiku- ja otsustusvabadust piirkondliku elu korraldamiseks. Seetõttu oleme algatanud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse revisjoni, et koostöös laia ringi selle valdkonna ekspertidega kaardistada omavalitsuste korraldusega seotud seaduste muutmise vajadused.“

Komisjon leppis kokku põhimõttelise aja- ja tegevuskava, kuidas teemade arutamisel lähema kahe aasta jooksul edasi liigutakse nii, et kõik olulised kohalike omavalitsuste korralduse valdkonnad saaksid põhjalikult läbi vaadatud.

„Uus kohaliku omavalitsuse korralduse seadus peaks looma õigusselgust riiklike ning omavalitsuslike ülesannete paremaks eristamiseks ja määratlemiseks,“ ütles Eesti Linnade ja Valdade Liidu tegevdirektori kohusetäitja Jan Trei. „Kohtumisel tõdesime, et kohalike omavalitsuste ülesannete loetelu on aegunud. Leppisime kokku, et pakume koostöös töörühma liikmetega välja kaasaegsema lähenemise omavalitsuste ülesannete kirjeldamiseks.“

Haldusreformi järel on oluliselt muutunud Eesti omavalitsuste pilt, kuid kehtiv kohaliku omavalitsuse korralduse aluseid reguleeriv seadusandlus ei paku kõigile vajalikele ja ajakohastele arengutele enam alati sobivaid lahendusvõimalusi. Rahandusministeeriumi spetsialistid on kohtunud paljude kohalike omavalitsuste esindajatega, et koguda ettepanekuid kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja teiste seaduste revisjoniks ning seaduseelnõu väljatöötamise ettevalmistuseks.

Praegune kohalikke omavalitsusi puudutav seadus on kehtinud alates 1993. aastast, ja seda on selle aja jooksul peaaegu sadakond korda muudetud. Uue seaduse väljatöötamise ootus on olnud õhus juba pikalt. Osaliselt on tegemist vananenud terminoloogiaga ning seikadega, kus regulatsioon on jäänud lünklikuks. Paljudes kohaliku elu küsimustes on seadusandja kirjutanud protseduurireeglid ette äärmise detailsusega, nii et see liigselt kitsendab linnade ja valdade enesekorraldusõigust.

Vastavalt valitsuse tegevuskavale peab kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse jt seaduste muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus valmima aastal 2020.

Kesknädal 

4 kommentaari
 1. Kogu 2 aastat ago
  Reply

  aeg on kuulutatud, et omavalitsused otsustavad oma elukorralduse eest ise, nüüd tuleb Jaaguke ja hakkab luulutama, et neile kirjutatakse ette uued ülesanded. Mis OMAvalitsus siis see enam on, kui kõik alluvad Jaagukesele?

 2. to kogu 2 aastat ago
  Reply

  Kohalikud rikkurid ja tööandjad otsustavad jah, kuis neil parem on ja sõidavad samuti neist sõltuvate seljas. Või tekitavad spekulats. sõltlasi juurde.
  Just nimelt nende KOHUSTUSTEST tahaks lõpuks siit lehest lugeda – konkreetselt, täpselt, millised seadused, määrused,rakendusseadused riigipoolsed määravad need ja kontrollorganid,mida peab olema mitu / sest pole korrupt. kohta kui omav. alluvad piirk., tihedus jms.

 3. Et 2 aastat ago
  Reply

  vältida võimalusi rahvast petta kohalikes omavalitsustes, on vaja kõikidele anda hääletada elukorralduslikud küsimused ning kontrolliõigus nende võimalike rikkumise korral. Nt riigikohus ei saaks tõkestada omavalitsuse rahva soovi mingis kuriteos selgust tuua, proksidest rääkimata. Kui nad seda teevad, lendavad kui sitapurujutt eluks ajaks kohtuametitest välja. usu, nad raisad värisevad, kui nad rahapaja juurest eemale kistakse.
  Praegu on aga omavalitsused äraostetavate kohtunike ja süüdistajate võimuses. Tõsi on siinjuures aga ka see, et seadused ja määrused on laialivalguvad ning võimaldavad meelevaldset tõlgendamist (üks näide: mõistliku aja jooksul, mis laseb kohtuasja menetlemisel venida aastakümnetesse). Kõik need ürikud peavad olema täpsed ja keeleliselt üheselt selged. Muidugi kaob siis paljudel kaitsjatel tulus leib, kuid seevastu see kaitseb rahvast petiste vastu.

 4. harry 2 aastat ago
  Reply

  Taaveti korraldused Saalomonile templi ehitamiseks
  29
  1 Ja kuningas Taavet ütles tervele kogudusele: „Minu poeg
  Saalomon, ainus Jumala valitu, on noor ja vilumatu, aga töö on
  suur, sest see palee ei ole inimese jaoks, vaid on Issandale
  Jumalale.
  2 Seepärast olen ma kõigest jõust hankinud oma Jumala koja
  tarvis kulda kuldasjadeks, hõbedat hõbeasjadeks, vaske
  vaskasjadeks, rauda raudasjadeks, puid puuasjadeks,
  karneoolikive ja ilustuskive, türkiise ja mosaiikkive,
  kõiksugu hinnalisi kive ja marmorit suurel hulgal.
  3 Ja veel enam, kuna mu Jumala koda on mulle armas, siis ma
  annan oma isiklikust kulla ja hõbeda varast oma Jumala koja
  heaks, lisaks kõigele sellele, mis ma pühakoja tarvis olen
  hankinud:
  4 kolm tuhat talenti kulda, Oofiri kulda, seitse tuhat
  talenti selitatud hõbedat kodade seinte kardamiseks,
  5 kulda kuldasjadeks, hõbedat hõbeasjadeks ja igasuguseks
  seppade käsitööks. Kes tahaks täna vabatahtlikult ka oma kätt
  Issanda heaks täita?”
  6 Ja perekondade peamehed, Iisraeli suguharude vürstid,
  tuhande- ja sajapealikud ning kuninga tööde ülevaatajad andsid
  vabatahtlikke ande.
  7 Nad andsid Jumala koja töö heaks viis tuhat talenti ja
  kümme tuhat adarkoni kulda, kümme tuhat talenti hõbedat,
  kaheksateist tuhat talenti vaske ja sada tuhat talenti rauda.
  8 Ja kellel leidus kalliskive, andis need Issanda koja
  varanduste hulka geersonlase Jehieli käe alla.
  9 Ja rahvas rõõmustas nende vabatahtlike andide pärast, sest
  nad olid rõõmsa südamega Issandale ande andnud; ja kuningas
  Taavetki oli väga rõõmus.
  Taaveti kiituslaul
  10 Ja Taavet kiitis Issandat terve koguduse silma ees. Taavet
  ütles:
  „Ole kiidetud, Issand,
  meie isa Iisraeli Jumal,
  ikka ja igavesti!
  11 Sinul, Issand, on suurus ja vägevus,
  ilu ja hiilgus ja au,
  kõik, mis on taevas ja maa peal.
  Sinul, Issand, on kuningriik
  ja sa oled ennast tõstnud kõigile peaks.
  12 Rikkus ja au tulevad sinult,
  sina valitsed kõike,
  sinu käes on jõud ja vägi,
  sinu käes on voli kõike
  teha suureks ja tugevaks.
  13 Ja nüüd, meie Jumal, me täname sind,
  ja me ülistame sinu aulist nime!
  14 Sest kes olen mina ja kes on mu rahvas,
  et meil on jõudu nõnda vabatahtlikult anda?
  Tõesti, kõik tuleb sinult
  ja sinu käest oleme sulle andnud!
  15 Sest me oleme võõrad su ees ja majalised,
  nõnda nagu kõik meie vanemad.
  Meie päevad maa peal on otsekui vari
  ja lootust ei ole.
  16 Issand, meie Jumal,
  kogu see rikkus, mille oleme hankinud,
  et ehitada sulle koda, su pühale nimele,
  on sinu käest, ja sinu oma on kõik.
  17 Ja ma tean, mu Jumal,
  et sina katsud südame läbi
  ja tunned aususest rõõmu.
  Mina olen siirast südamest
  kõike seda vabatahtlikult andnud
  ja olen nüüd rõõmuga näinud,
  et ka su rahvas, kes siin on,
  on sulle vabatahtlikult andnud.
  18

  Issand, meie vanemate Aabrahami, Iisaki ja Iisraeli Jumal,
  hoia seesugust meelsust igavesti oma rahva südames ja juhi nende
  süda enese poole!
  19 Ja anna mu pojale Saalomonile siiras süda, et ta paneks
  tähele su käske, manitsusi ja seadlusi, ja teeks kõike seda ning
  ehitaks selle palee, mille jaoks ma olen teinud ettevalmistusi!”
  20 Siis ütles Taavet tervele kogudusele: „Kiitke nüüd
  Issandat, oma Jumalat!” Ja terve kogudus kiitis Issandat, oma
  vanemate Jumalat, ja nad kummardasid ning heitsid Issanda ja
  kuninga ette.
  Saalomon võitakse kuningaks
  21 Ja järgmisel päeval tapsid nad Issandale tapaohvreid ja
  ohverdasid Issandale põletusohvreid: tuhat härjavärssi, tuhat
  jäära ja tuhat talle koos nende joogiohvritega ja palju
  tapaohvreid kogu Iisraeli eest.
  22 Ja nad sõid ja jõid sel päeval suure rõõmuga Issanda ees
  ja tõstsid Saalomoni, Taaveti poja, teist korda kuningaks; nad
  võidsid tema Issanda vürstiks ja Saadoki preestriks.
  23 Ja Saalomon istus Issanda aujärjel kui kuningas oma
  isa Taaveti asemel, ja tal oli edu; ja kogu Iisrael kuulas
  teda.
  24 Kõik vürstid ja vägevad, samuti ka kõik kuningas Taaveti
  pojad heitsid kuningas Saalomoni alamaiks.
  25 Ja Issand tegi Saalomoni väga suureks kogu Iisraeli
  silma ees ning andis temale kuningliku au, millist ei olnud
  ühelgi kuningal, kes enne teda Iisraelis oli olnud.
  26 Taavet, Iisai poeg, valitses kogu Iisraeli üle.
  27 Ja aega, mis ta Iisraelis valitses, oli nelikümmend
  aastat; Hebronis valitses ta seitse aastat ja Jeruusalemmas
  valitses ta kolmkümmend kolm aastat.
  28 Siis ta suri kõrges vanuses, tal oli olnud küllalt päevi,
  rikkust ja au, ja tema poeg Saalomon sai tema asemel kuningaks.
  29 Ja kuningas Taaveti lood, varasemad ja hilisemad, vaata,
  need on kirja pandud nägija Saamueli lugudes, prohvet Naatani
  lugudes ja ilmutaja Gaadi lugudes
  30 koos kogu tema valitsemise ja võimu ning sündmustega, mis
  juhtusid temale ja Iisraelile ning kõigi maade kuningriikidele.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.