Peaminister: ajalugu on näidanud Atlandi-ülese koostöö tähtsust

Peaministri kõne American Enterprise Instituudis. Foto: Riigikantselei

Washington, 30. oktoober 2019  – Peaminister Jüri Ratas pidas täna kõne mõttekojas American Enterprise Institute ning rõhutas, et Euroopa ja USA koostöö on turvalise, rahumeelse ning jõuka maailma alus. Atlandi-üleseid suhteid toetab ELi ja NATO hea koostoimimine, kus tegevusi täiendatakse, mitte ei dubleerita.

“Ajalugu on näidanud, kui tähtis on USA ja Euroopa ühine tegutsemine. Vaid siis, kui seisame ühtsena, on rahu, julgeolek ja jõukus tagatud. Neil kordadel, kui me pole suutnud kokku hoida, on tagajärjed olnud katastroofilised.”

“Eesti teab vabaduse hinda väga hästi,” lisas peaminister. “75 aastat tagasi, aastal 1944 põgenesid eestlased, lätlased ja leedulased Nõukogude Liidu okupatsiooni eest teadmatuses, kas nad saavad kunagi oma kodumaale tagasi pöörduda või seda näha. Paljud meie kaasmaalased leidsid USAs uue kodu ja võimaluse oma elu uuesti üles ehitada ja vabaduses tulevik leida. USA oli ka koht, mis hoidis elus unistust vabast ja demokraatlikust Eestist.”

Julgeolekust rääkides juhtis Ratas oma kõnes tähelepanu sellele, et olukord maailmas on muutumas keerulisemaks. “Vastuseis demokraatiale, vabaturumajandusele ja õigusriiklusele on kasvamas. Meid ähvardavad rahvusvaheline terrorism, hübriidrünnakud ja küberohud ning Venemaa hoolimatu suhtumine rahvusvahelisse õigusse koos destabiliseerivate tegevuste ja agressiivse sõjalise käitumisega,” ütles peaminister.

Ratas rääkis ka sammudest, mida Atlandi-ülese koostöö parandamiseks teha saame. Kõige olulisem roll julgeoleku tagamisel on NATO-l, rõhutas Ratas. “Mul on hea meel, et oleme viimastel aastatel näinud sel suunal tõelist edasiliikumist. Oleme toonud kollektiivkaitse tagasi NATO tähelepanu keskmesse ja astunud samme oma sõjaväe valmisoleku parandamiseks. Oleme taganud meie regioonis liitlaste, s.h USA kohaloleku.”

Ratas pidas oluliseks ELi ja NATO koostoime suurendamist. “Eesti on üks kindlamaid atlandiülestesse suhetesse uskujaid maailmas ja samal ajal üks kõige EL-i meelsemaid riike. Siin ei ole vastuolusid.”

Peaministri sõnul saab Eesti Atlandi-ülese koostöö tihendamisele kaasa aidata läbi ÜRO julgeolekunõukogu liikmesuse, aga ka Kolme mere algatuse jõulise eestvedamisega.

Ratas osales täna ka julgeolekupoliitika teemalisel ümarlaual mõttekojas The Heritage Foundation, kus räägiti suhetest Venemaaga ning uutest väljakutsetest rahvusvahelises julgeolekus ja Eesti majandusest ja tulevikust.

1 Kommentaar
  1. ? 5 aastat ago
    Reply

    kas ka edaspidi ?

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.