Vald: Kiviõli I Keskoolis kavandatav streik oleks ebaseaduslik

Kiviõli

TALLINN, 3. jaanuar, BNS – Lüganuse vallavalitsus kutsub Kiviõli I Keskkooli õpetajaid loobuma 13. jaanuariks kavandatud streigist, millel puudub seaduslik alus ning kavandamisel ei järgita õigusaktides sätestatut.

“Lüganuse vallavalitsus tunnustab õpetajate õigust väljendada oma sõnavabadust ja mõistab toetust oma endisele kolleegile, kuid juhin tähelepanu, et kooli direktor valitakse kooli pidaja, mitte töökollektiivi poolt,” ütles vallavanem Viktor Rauam.

Kavandatav streik on ebaseaduslik, sest õpetajad nõuavad direktori tööle ennistamist, mitte oma töötingimuste parandamist. Seadus ei luba töötajatel streigiga nõuda neile meelepäraste personaliotsuste tegemist või asuda kohtu asemel õigust mõistma. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse järgi valitakse kooli direktor avaliku konkursiga kooli pidaja poolt, kelleks ei ole töökollektiiv või koolipere.

Põhiseaduse kaitse all on streigid, mille eesmärgiks on töötajate oma õiguste ja huvide kaitse. Toetusstreigid on lubatud ainult teiste seaduslike streikide toetamiseks.

Streigiõigust reguleerib kollektiivse töötüli lahendamise seadus, mis käsitleb töötüli lahkarvamusena, mis on tekkinud kollektiivlepingute sõlmimisel ja täitmisel ning uute töötingimuste kehtestamisel.

Vallavalitsusele kui tööandjale jääb samuti arusaamatuks streigi korralduslik külg, sest läbimata on kohustuslikud lepitusprotseduurid ning pole tutvustatud seaduslikult vormistatud otsust streigi korraldamisest. Tänaseni pole selge, kes ja kuidas on valitud streikijate esindajaks või streigijuhiks.

Vallavalitsuse ja -volikogu esindajad soovivad leppimiseks kohtuda õpetajate esindajatega 7. või 8. jaanuaril. Vallavalitsus soovib lahendada puhkenud tüli, rääkida uue direktori leidmisest ja kooli arengust.

Kiviõli I Keskkooli õpetajad saatsid 30. detsembril Lüganuse vallavalitsusele kirja, milles teatasid, et kui usalduse kaotamise tõttu ametist vabastatud direktorit Heidi Uustalu ametisse ei ennistata, alustatakse 13. jaanuaril streiki, mis kestab  kuni nõudmise täitmiseni.

Uustalu kaotas usalduse, sest kasutas korduvalt oma ametiseisundit erakondlikuks propagandaks koolimajas, samuti oli pooleli järelevalvemenetlus tööga mitte seotud välisreisi kulude suhtes. Ametist vabastamist saab Uustalu vaidlustada nii kohtus kui ka töövaidluskomisjonis.

1 Kommentaar
 1. Muidugi 2 aastat ago
  Reply

  on see streik ebaseaduslik. Kuid sama on ka see koolide allutamine omavalitsustele. Kui põhiseadus käsib haridust anda riikliku kava järgi ühtse õppekava järgi, siis peavad ka kõik haridusasutised alluma valitsusele. Meie juhul siis Mailisele, kuid Mailis ei julge sõnagi poetada. Tema tegemata töö.
  Mida aga teha streikijatega? Kui see ikkagi toimub. Asi lihtne, karm aga õiglane – õppeaasta tuleb tühistada ehk vahele jätta! Järgmisel aastal alustavad samast klassist ja õppekavakohast. Suvel aga valitakse selline koolijuht, kes pole viimased 5 aastat kuulunud ühtegi poliitilisse seapessa. Seega peaks ka seadusesse viima nõude, et koolijuht ei tohi olla parteilasenärakas. Ning kui ta kasutab kooli poliitiliselt kelle tahes huvides, siis saab ta ELUaegse juhtimiskeelu. See paneks ta värisema, sest muud sellised ju teha ei oskagi. Ka see jääb impotentse ehk ajusurnud Mailise ülesandeks.
  Kui keegi aga soovib kooli lõpetada, siis valigu selleks teine keska. Uurib välja, kus asub koolis peldik, saab selle eest 1 punkti ja tunnistuse ning jätkab aavijsoo koolis teadusetegemist.
  TEHKE ÄRA!

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.