Terik: Omavalitsuste parem kaasamine aitab Euroopal edendada majanduskasvu

Reedel toimus Veneetsias Euroopa üleriigiliste omavalitsusliitude katusorganisatsiooni CEMR projekti „Localising the European Semester” kokkuvõttev konverents. Projekti eesmärk on Euroopa poolaasta tegevuste sidumine kohaliku tasandiga.

„Euroopa poolaasta on majandus- ja eelarvepoliitika koordineerimise tsükkel ELis ja selle kohapealse tegevustega sidumisel on võtmeteguriks mitmetasandiline valitsemine ning sotsiaalne dialoog. Oluline on pidev protsesss ning selles osalemine, sest mitmed soovitused, mida protsessi käigus liikmesriigile tehakse, viiakse ellu kohalikes omavalitsustes” ütles Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse esimees Tiit Terik.

Konverentsil osalenud linnade ja valdade liidu tegevdirektor Veikko Luhalaid lisas: „EL piirkondade areng on ebaühtlane, seda nii siseriiklikult kui liikmesriikide võrdluses. Oluline on majandusreformi elluviimiseks suunata tähelepanu ja vahendeid mahajäänud piirkondadesse.”

Euroopa poolaasta eesmärkideks on luua rohkem töökohti ja edendada majanduskasvu ning suurendada investeeringuid, kõik need puudutavad ka suurel määral kohalike omavalitsusi, mistõttu on üleriigilisel omavalitsuste liidul oluline olla protsessi kaasatud. Väga oluline on protsessiga siduda Euroopa Liidu  eelarvevahendite kasutamine, sest reformide elluviimine liikmesriikides nõuab raha. On võimalik, et tulevikus võetakse Euroopa poolaasta protsessis tähelepanu alla ka säästliku arengu näitajad ja see omakorda suurendab veelgi vajadust kaasata soovituste tulemuslikuks elluviimiseks enam kohalikke omavalitsusi.

Igal aastal teeb Euroopa komisjon iga liikmesriigi eelarve-, makromajandusliku ja struktuurireformide kava üksikasjaliku analüüsi. Seejärel esitab komisjon ELi liikmesriikide valitsustele riigipõhised soovitused järgmiseks 12–18 kuuks. Komisjoni ettepanekud kinnitab ja võtab ametlikult vastu EL Nõukogu.

4 kommentaari
 1. Milleks 12 kuud ago
  Reply

  ja kellele sellist sisutühja mula paljundatakse? Kas asjalikest asjadest polegi midagi rääkida, nt kasvõi silmnähtavaid vigu meie elukorralduses parandada? Mis reformidest saab rääkida, kui mingeid muutusi ei kavandatagi teha? Kus on seadusemuudatused, kus on kava mõttetute seaduste ja piirasngute tühistamiseks, kus seadused hädavajalike muutuste tegemiseks? Miks keegi ei esita KAVA, kes mil`lal mida teeb ja oma ametikohaga vastutab? Aina puhas ilge möla!

 2. nüannsid, mida ei taheta mõista 12 kuud ago
  Reply

  Kava esitavad mõnikord inimesed ,kampadest väljaspool ja nendest kavadest ei tehta väljagi – saada ja helista kasvõi riigikogu komisjonide liikmetele, minist., peamin. jms.
  EI TEHTA VÄLJA. Ainult mõi huvitav sna või sõnastus võetkse üle, mis näitab wt on loetud.
  Ehk Euroopas, KUID MITTE EESTIS AITVAD!
  Saan aru,et kesvalitsus tahab oma elu lihtsustada ja vastutusest vabaneda -rahaga,andes kõik otsused ja tegeliku oluk. tundmise kohal.omav. SEE ON VIGA !!! Ka KOV id tahavad hõlpu ja ujuvad siis omas võimus, raha aga kasutat.ebaotstarbekalt ja keegi EI KONTROLLI!. RIIK PEAB KONTROLLIMA, RIIK PEAB TEADMA IGA VIIMASE KUI ÜHE INIMESE /sooit.ka looma / TEGELIKKE ELU JA SUREMISTINGIMUSI, VASTUTAMA!
  Siin, Eestis.

 3. Nojah 12 kuud ago
  Reply

  Me oleme küll mahajäänud piirkond ja vajame tähelepanu ja vahendeid. Aga seda mis tegid meie riigis kaks eelmist valitsust on heastada väga raske. Mitte EL-ust ei olene meie rahva heaolu vaid valitsuse tegevusest. Kaks viimast reformistlikku valitsust ei teinud midagi mei rahva heaolu saavutamiseks ja vaesus aina kasvas. EL ei tulnud appi. Keskerakondlik valitsus on palju head teinud ja seda ilma EL- sekkumiseta. Peavoolumeedia ei . kirjuta sellest, otsib vaid vigu. Väikeriikidest ei olene midagi ja käik on ebamäärane.

 4. Jah 12 kuud ago
  Reply

  Paljudes riikides on ilma EL-ta majanduskasv kõrge. Me oleme olnud iuba tükk aega EL-us aga Ansipi valitsuse ajal majanduskasv seiskus, tekkis palju vaeseid arstiabi saamise võimalused kaotati ära kohapeal jne. Seega majandkas oleneb vaid sellest kuidas valitsus töötab. Hiigid saavad omavahel kaubelda ka ilma EL-ta. Euroopa riikidest kõige ebameeldivamad riigid on Poola ja Ukraina kus töö asemel oma rahva heaks arendatakse vihavaenu mõistmata et nende vihavaenu kannatav rahva pole milleski süüdi.Saa on nii nagu meie kodumaal vihavaenu levitavad reformierakondlased keskerakondlaste vastu, nüüd on hambus ka ekrelased et ajada laiali valitsusliit ja ise asemele tulla ilma töötulemusteta. Eesti pole võimeline andma el-le raha sest meil on palju vaeseid.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.