Minister Aab kohtus Riigireformi Radari esindajatega

Riigihalduse minister Jaak Aab kohtus eile Riigireformi Radari esindajatega, et arutada riigireformi elluviimise otsuse eelnõu ettevalmistamist.

Riigireformi tegevuste tulemuslikuks teostamiseks plaanib riigihalduse minister lähiajal esitada valitsusele riigireformi elluviimise otsuse eelnõu. Kohtumisel arutati, millised on võimalused täiendada eelnõud nii, et see annaks reformile võimalikult konkreetse fookuse.

„Eelnõuga sõnastatakse riigireformi tegevussuunad ja eesmärgid,“ ütles minister Aab. „Eelnõu moodustab terviku valitsuse riigireformi tegevuskavaga, kus on kirjas konkreetsed tegevused koos tähtaegadega. Näiteks otsustas valitsus augustis luua erinevates ministeeriumides viis ühendametit. Praeguseks on kahe ministeeriumi konkreetsed plaanid valitsuses heaks kiidetud, kolm on ettevalmistamisel.“

Minister tutvustas kohtumisel jaanuari lõpuni avalikul kooskõlastamisel ja kaasamisega laekunud ettepanekuid ning kuulas ära Radari seisukohad. „Tunnustan Riigireformi Radarit eelnõu ettevalmistamisse panustamise eest – nende varasematest ettepanekutest on mitmed ka eelnõus juba kirjas,“ lisas minister.

Eelnõu kohaselt korraldatakse valitsussektor ümber selliselt, et riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste toimimine toetab ühiskonna terviklikku arengut ning tootlikkuse kasvu. Riigireformi tegevussuundi rakendatakse konkreetsete algatuste kaudu.
Riigikogu ja valitsuse eelnõude algatamisel arvestatakse otsuse põhimõtteid ning nende põhimõtetega arvestamist kirjeldatakse mõjuanalüüsides. Riigireformi tegevussuunad on kategoriseeritud nelja temaatilise eesmärgi lõikes, mis moodustavad ühtse terviku üldeesmärgi saavutamiseks. Neli tegevussuunda on tulevikule orienteeritud riik, kohanemisvõimeline ja tegus riik, inimeste vajadustele suunatud riik ning regionaalselt tasakaalus riik.

Rahandusministeeriumi riigihalduse valdkonna eksperdid analüüsivad praegu laekunud ettepanekuid ning täiendavad eelnõu projekti. Riigihalduse minister esitab valitsusele riigireformi elluviimise otsuse eelnõu heakskiitmiseks ja seejärel esitatakse see valitsuse poolse sisendina parlamendile arutamiseks.

Kohtumisel osalesid Riigireformi Radarist Maarjo Mändmaa, Arto Aas, Jaak Aaviksoo, Liia Hänni, Heldur Meerits, Tarmo Jüristo, Rauno Vinni ja Liis Kasemets.

Riigireform on valitsuse 2019-2023 prioriteetne tegevus, mille eesmärk on kujundada jätkusuutlik, tõhus ja elanikkonna vajadustega arvestav riigivalitsemine. Valitsuse tegevusprogrammi 2019-2023 p 3.3 alusel esitab riigihalduse minister valitsusele Riigikogu otsuse eelnõu riigireformi elluviimiseks.

1 Kommentaar
  1. Jah 2 aastat ago
    Reply

    Reformierakondlased teevad kõik mis võimalik et halvustada valitsuse tegevust, et näidata teda halvas valguses. Meil on sisemine vaenlane kes karistamatult tegutseb rajades omale teed võimule ja halvustades teiste tööd. Kui reformierakond võimul oli siis keegi ei seganud neid võtmast vastu reforme mis edendasid vaesuse kasvu. Nad tegid mida tahtsid ja Ilves n’ustus kõigega.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.