Kõlvart: abilinnapea Beškina on linna sotsiaalvaldkonna arendamisel vastutustundlik ja pühendunud

Betina Beškina

Tallinna Linnavalitsuse üheks prioriteediks on sotsiaalvaldkond, sealhulgas abi lastele, ning laste toetamiseks mõeldud vahendeid kasutab linn alati sihipäraselt.    

„Sotsiaalvaldkonnas on kindlasti parandamist vajavaid kitsaskohti, mida tuleb tunnistada ja parandad ning seda arutasime ka tänasel linnavalitsuse istungil. Näen, et valdkonna abilinnapea Betina Beškina on linna sotsiaalvaldkonna arendamisel vastutustundlik ja pühendunud ning teeb oma tööd südamega,“ ütles linnapea Mihhail Kõlvart. 

„Me oleme alati püüdnud leida lahendusi abivajajate probleemidele. Ka viimastel päevadel meedias tähelepanu alla sattunud asendushoolduspere puhul on praeguseks lisavajadust arvestav toetus määratud. Abi pakkumise operatiivsusega peame aga kindlasti tegelema,“ tõdes linnapea. „Kuid kui jutt on rahast, peavad kriteeriumid toetuste määramisel olema selged ja ühetaolised ning praktika muutine peab olema põhjalikult läbi kaalutud.“

„Siiski võib väita, et Tallinna sotsiaalabi süsteem on unikaalne, linn pakub abivajajatele hulgaliselt toetusi ja teenuseid, mida ükski teine omavalitsus ei paku ja mis on ka üheks tallinlaseks registreerimise põhjuseks,“ rääkis Kõlvart. „Näiteks on Tallinn jätkuvalt ainus omavalitsus, mis pakub sotsiaalseid elamispindu, praegu on ehitusjärgus eakatele mõeldud üürimaja, järjest ehitatakse ning renoveeritakse sotsiaalmaju. Selle aasta eelarvest eraldasime ligi kaks miljonit eurot raske ja sügava puudega laste tugiisiku teenusele, mida oli varem toetatud Euroopa Liidu vahenditest.“

Tallinn osutab üle 50 erineva sotsiaalteenuse, sealhulgas lastele, puuetega inimestele, eakatele ning teistele riskirühmadele. Lisaks riiklikele toetustele on linnal kümme erinvat sotsiaaltoetust. Sotsiaalvaldkonna eelarvet on linn viimastel aastatel järjepidevalt suurendatud, tänavu on kasv võrreldes 2019. aastaga 10 protsenti, sotsiaaltöötajate palgad suurenevad ning kasvavad ka toetused.

„Leian, et oleme valdkonna arendamisel õigel teel ning abilinnapea Betina Beškina roll on selles olnud märkimisväärne,“ nentis linnapea. „Sotsiaalteenuste ja tugisüsteemiga abivajajate ootustele vastamiseks on lisaks riigi ja kohaliku omavalitsuse heale koostööle vaja ka riigi tasandil selget sihti, kuidas me paigutame piiratud ressurssi vananevas, kasvava hulga erivajadustega inimestega ja järjest rohkem sotsiaalteenuseid vajavas ühiskonnas.“

1 Kommentaar
  1. Elmer Hill 1 aasta ago
    Reply

    Muidugi, Misha, omadega tuleb solidaarne olla, eriti kui neiu rühmab seda va tööd teha-nii palju, et kadedad lausa umbusaldavad.Arvan, et ka sind tuleks samuti tule alla võtta.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.