Ratas sõidab erakorralisele ELi kohtumisele järgmist seitsmeaastast eelarvet läbi rääkima

Euroopa Liidu Ülemkogu, Foto: Riigikantselei

Stenbocki maja, 20. veebruar 2020 – Peaminister Jüri Ratas sõidab täna Brüsselisse, et arutada Euroopa Liidu riigipeade ja valitsusjuhtidega erakorralisel ülemkogul järgmist seitsmeaastast eelarvet.

Peaminister Jüri Ratase sõnul on oluline, et liikmesriigid jõuaks ELi eelarves aastateks 2021-2027 võimalikult kiiresti kõiki rahuldavale kokkuleppele. „See on ambitsioonikas eesmärk, kuid Eesti on läbirääkimisteks valmis. Kokkulepet on juba praegu vaja, et investeeringuid inimeste elujärje parandamiseks ja uute töökohtade loomiseks saaks hakata tegema kohe järgmise aasta jaanuarist,“ sõnas peaminister. Samuti pidas ta oluliseks, et uus eelarvekava toetaks liikmesriike nii seniste kui ka uute väljakutsetega tegelemisel, sealhulgas kliimaeesmärkide saavutamisel.

Ratas lisas, et kuigi ülemkogu eesistuja Charles Micheli ettepanekus oli Eesti jaoks tagasihoidlikke positiivseid arenguid, on läbiräägitavat veel palju. „Ühtekuuluvuspoliitika rahastuse vähenemine ja omafinantseeringu kasv peavad olema hoolimata Eesti kiirest majandusarengust esitatud ettepanekutest sujuvamad. See tugi on olnud meie riigile väga oluline investeeringute ja reformide tegemisel, mille tulemusel on inimeste elatustase märkimisväärselt paranenud,“ sõnas peaminister.

„Samuti tuleb tagada meie põllumeestele võrdsed konkurentsitingimused teiste Euroopa Liidu liikmesriikide põllumeestega. Seetõttu soovime otsetoetuste kiiremat ühtlustamist. Väga kaalukaks peame ka Rail Balticu toetamise jätkamist. See on meie jaoks strateegilise tähtsusega raudteeühendus, mis võimaldab keskkonnasõbralikku transporti ja reisimist meie inimestele, aga ka kiiret põhja-lõunasuunalist kaubakoridori ettevõtjatele,“ lausus peaminister.

Ülemkogu alguses kohtuvad liikmesriikide juhid Euroopa parlamendi presidendi David Sassoliga. Selle järel arutavad ELi riikide liidrid tulevast eelarvekava ettepanekut.

Enne ülemkogu toimub Eesti, Leedu, Läti Rootsi, Soome ja Taani (NB6) riigijuhtide nõupidamine. Lisaks toimub eraldi ka Eesti, Läti ja Leedu juhtide kohtumine, et arutada ühiseid prioriteete tulevase eelarve läbirääkimistel.

Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Michel esitas 14. veebruaril liikmesriikidele eelarvekõnelusteks oma ettepaneku. Selle kohaselt oleks eelarve kogumaht järgmiseks seitsmeks aastaks 1 094,8 miljardit eurot, mis tähendab, et see moodustaks 1,074% liikmesriikide rahvuslikust kogutulust. Eelarvekava vastuvõtmiseks on vaja kõigi liikmesriikide ühehäälset toetust ja Euroopa Parlamendi nõusolekut.

Kiire kokkuleppeni jõudmine on vajalik järgmise perioodi eelarvest toetatavate programmide ja tegevuste alustamiseks alates 2021. aastast. Pikaajalise eelarvekava kokkuleppe järel on vaja eelarvemahud ja läbirääkimiste tulemused viia nn fondimäärustesse, lõpetada nende läbirääkimised Euroopa Parlamendiga, õigusaktid EL riikide keeltesse tõlkida ja Euroopa Liidu teatajas avaldada, et need saaksid 2021. aasta algusest jõustuda. Juhul, kui kokkulepet ei saavutata õigeaegselt, võivad otsustusprotsessid kuni eelarve vastuvõtmiseni seiskuda.

Ülemkogu ajakava ja lisainfo: https://www.consilium.europa.eu/et/meetings/european-council/2020/02/20/

1 Kommentaar
 1. harry 2 aastat ago
  Reply

  koguja4

  Kohus on Jumala päralt
  4
  1 Ja ma nägin taas kõiki rõhumisi, mida pandi toime päikese all, ja
  vaata, seal olid rõhutute pisarad, aga neil ei olnud trööstijat!
  Nende rõhujate käes oli võim, aga neil ei olnud trööstijat.
  2 Siis ma kiitsin surnuid, kes olid ammu surnud, õnnelikumaks kui
  elavaid, kes veel tänini elavad,
  3 ja et parem kui neil kummalgi on sellel, keda veel ei ole olemas,
  kes veel ei ole näinud seda kurja tööd, mida päikese all tehakse.
  4 Ja ma nägin, et kõik vaev ja kõik saavutused töös tekitavad
  inimeses ainult kadedust ligimese vastu. Seegi on tühi töö ja vaimunärimine!
  5 Alp paneb käed risti ja sööb omaenese ihu.
  6 Parem üks peotäis rahuga kui kaks peotäit vaeva ja
  vaimunärimisega.
  Üksindusest ja sõprusest
  7 Ja taas nägin ma tühja tööd päikese all:
  8 seal on keegi üksik, tal ei ole kedagi, ei poega ega venda, kuid
  ometi pole otsa kogu ta vaeval ja ta silmad ei saa rikkusest
  küllalt. Aga kelle pärast ma siis ennast vaevan ja keelan oma hingele
  head nautimast? Seegi on tühi ja õnnetu töö!
  9 Parem on olla kahekesi kui üksi, sest neil on oma vaevast hea
  palk:
  10 kui nad langevad, siis tõstab teine oma kaaslase üles. Aga
  häda sellele, kes üksik on, kui ta langeb, ega ole teist, kes ta üles
  tõstaks!
  11 Nõndasamuti: kui kaks magavad üheskoos, siis on neil soe; aga
  kuidas üksik sooja saab?
  12 Ja kui ka üksikust jagu saadakse, siis kaks panevad ometi vastu;
  ja kolmekordset lõnga ei kista katki nii kergesti.
  13 Parem on vaene, aga tark nooruk kui vana ja alp kuningas, kes
  enam ei taipa hoiatust tähele panna.
  14 Sest too tuli vangikojast valitsema, kuigi oli sündinud vaesena
  tema kuningriigis.
  15 Ma nägin kõiki elavaid, kes liiguvad päikese all, olevat tolle
  teise, nooruki poolt, kes pidi astuma tema asemele.
  16 Ei olnud lõppu kogu sellel rahval, neil kõigil, kelle eesotsas
  ta oli; ometi ei tunne järeltulijad temast rõõmu. Sest seegi on tühi
  töö ja vaimunärimine.
  Tormaka tõotuse meeletus
  17 Hoia oma jalga, kui sa lähed Jumala kotta! Kuulamaminek on
  parem kui alpide ohvriand, sest need ei tea, et nad teevad kurja.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.