Täna täitub Keskerakonna, Isamaa ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna valitsusliidu esimene aasta

Stenbocki maja. Foto: Riigikantselei

Stenbocki maja, 29. aprill 2020 – Aasta aega tagasi, 29. aprillil andis Eesti Keskerakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ja Isamaa erakonna valitsus Riigikogu ees ametivande.

„Valitsusliidu esimene aasta on olnud sündmusterohke ning pakkunud meile mitmeid väga sisulisi väljakutseid. Olgu need siis valitsuse ametisse astumise järel hoo sisse saanud arutelud Eesti ja Euroopa majanduse kliimaneutraalsuse saavutamise võimaluste üle või koalitsiooni esimese aasta lõppu jäänud koroonaviiruse tingitud tervishoiu- ja majanduskriis. Mul on hea meel, et oleme suutnud neis olukordades leida vajalikke lahendusi ja suutnud teha kaalukaid otsuseid,“ nimetas peaminister Jüri Ratas aastat raamistanud sündmusi.

Peaminister tõdes, et juba praegu on selge, et järgmine tööaasta kulub suuresti sellele, et oma igapäevaelu koroonaviiruselt tagasi võtta ja taastada meie normaalne elukorraldus. „Nii Eestis kui terves maailmas inimeste tervise ja elu ohtu seadnud viirus on juba muutnud meist enamiku tavapäraseid harjumusi, aga selle mõjud argielus, majanduses ja mujal jäävad meiega veel pikaks ajaks. Riigi ja valitsuse ülesanne on nende muutustega tegeleda, vajadusel neile lahendused leida ning toetada selle juures meie tööinimesi, ettevõtteid ja panustada ka kõige haavatavamate ühiskonnagruppide toimetuleku tagamisse,“ lausus Ratas.

Peaminister sõnastas kolm keskset küsimust, mis meie ees seisavad:

 • Leida jätkusuutlikud lahendused küsimustele, mis määravad meie inimeste, perede, ettevõtete ja seeläbi terve Eesti heaolu.

Näiteks: tervislikku käitumist soodustavad sotsiaalsed normid, uued töökohad teenistuseta jäänud kaasmaalastele, valmisolek võimalikeks tulevasteks kriisideks.

 • Arendada kriisi ajal võimendunud eeliseid ja avanenud võimalusi.

Näiteks: digilahenduste arendamine igapäevases elus, töös ja õppes, meie rahvusliku lennundusettevõtte taaskäivitamine.

 • Kaasajastada meie tulevikukäsitlusi.

Näiteks: 2020. aastal peaks valmima Eesti pikaajaline strateegia „Eesti 2035“, mille eesmärk on kasvatada ja toetada meie inimeste heaolu nii, et Eesti oleks ka 15 aasta pärast parim paik elamiseks ja töötamiseks. Lisaks on sel aastal lõppemas ka suur osa valdkondlikke arengukavasid ning nende uuendamisega seab valitsus järgmisteks aastateks strateegilised eesmärgid erinevates valdkondades.

Valitsuse esimese aasta suuremad otsused:

PEREDE HEAOLU TÕSTMINE JA PALGATÕUSUD

 • 1. jaanuaril jõustunud tulumaksu seaduse muutmise seaduse eelnõuga muutus riigis maksustamine laste- ja peresõbralikumaks. Muudatusega kasvas maksuvaba tulu lapse eest alates kolmandast lapsest 100 euro võrra kuus. Samuti lahendati aasta lõpus sünnitajate maksustamise probleem.
 • 1. jaanuarist tõusis põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja miinimumpalk 1315 euroni kuus. See 65-eurone palgatõus puudutab ligikaudu 13 000 üldhariduskoolide õpetajat.
 • Valitsus suurendas 2020. aasta riigieelarves kultuuri- ja sotsiaaltöötajate, treenerite ning politseinike ja päästjate palgafonde.
 • 1. aprillist tõusid tervishoiutöötajate palgad. Mitmekordistati seniseid perearstide kaugusetasusid ning laiendati kaugusetasu saajate ringi kõigile perearstidele, kes tegutsevad väljaspool suuremaid keskusi. Samuti tõusid arstide, õdede ja hooldajate palgad vastavalt kollektiivleppes kokku lepitule.

PENSIONITÕUS JA PENSIONIREFORM

 • Tänavu 1. aprillist tõusis Eestis keskmine vanaduspension indekseerimise ja erakorralise tõusu koosmõjul 45 eurot. Tegu on suurima pensionitõusuga viimase 12 aasta jooksul. Valitsus otsustas 2020. aasta riigieelarve koostamisel eraldada 20,8 miljonit eurot erakorraliseks pensionitõusuks.
 • II samba reform. Valitsus otsustas, et inimeste pensionivara kogumine muutub vabatahtlikuks ja tekib võimalus kogutud raha enne pensioniiga investeerida ja kasutusele võtta.

RIIGIJUHTIMISE PARANDAMINE

 • Valitsus on esimesel tööaastal riigireformi raames liitnud mitmeid ametiasutusi. SA Innove, SA Archimedes, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus ning Eesti Noorsootöö Keskuse teenused koondatakse ühendametiks, mille nimeks saab haridus- ja noorteamet. Ühendatakse veel keskkonnainspektsioon ja keskkonnaamet, samuti veterinaar- ja toiduamet põllumajandusametiga.
 • Valitsus kiitis heaks maade hindamise läbiviimise. Hindamise protsess plaanitakse läbi viia 2022. aastal ning puudutab ligikaudu 750 000 maatükki. Maamaksu tulude kasv võimaldab kohalikul omavalitsusel suunata rohkem raha elukeskkonna kvaliteedi hoidmisega seotud avalikesse teenustesse, näiteks teede ja tänavate korrashoiuks. Kasvab ka eraomanike kinnistute väärtus.
 • Valitsus alustas põhjaliku riigieelarve revisjoni läbiviimist.

KIIRETE ÜHENDUSTE ARENDAMINE

 • Detsembris sai nurgakivi Rail Balticu raudteetrassi esimene objekt, Saustinõmme maanteeviadukt Tallinna ringteel. Teiste Balti riikide peaministritega lepiti kokku Rail Balticu projekti edenemise regulaarne jälgimine, et rahvusvaheline raudtee saaks kindlasti valmis järgmise pikaajalise Euroopa Liidu eelarve raames.
 • Valminud teehoiukava näeb ette kolme põhimaantee neljarajaliseks ehitamist. Hoogsam ehitus algab aastal 2024. Üle 15 miljoni euro eraldas valitsus kruusateede tolmuvabaks muutmise programmile.
 • Valitsus eraldas lisaeelarves 15 miljonit eurot viimase miili väljaarendamiseks ehk sideettevõtjate toetamiseks kestliku sidevõrgu rajamisel. Samuti on ette nähtud lõpptarbija toetus kiire internetiga liitumisel.

TOETUS KLIIMANEUTRAALSUSE EESMÄRGILE

 • Valitsus kiitis oktoobris heaks seisukohad Euroopa pikaajalise strateegilise visiooni „Puhas planeet kõigi jaoks“ kohta, millega Eesti toetab põhimõtteliselt kliimaneutraalsuse eesmärgi seadmist Euroopa Liidu üleselt aastaks 2050.
 • Tänavu juulis moodustati valitsuse juures kliima- ja energiakomisjon, kuhu lisaks peaministrile kuulub veel kuus valitsusliiget.
16 kommentaari
 1. Pask 10 kuud ago
  Reply

  Kus kohast võib seltsimees Kruve meelisteemasid-pedeseks ja muud keskerootikat näha-lugeda?

 2. vana 10 kuud ago
  Reply

  Jõudu tööle järgnevateks kolmeks aastaks!

 3. Huvitav 10 kuud ago
  Reply

  miks ei esitata aruandes tegemata jäänut/jäetut ja vigu? Ikka enesekiitus laipade arvel. Piinlik!

 4. Nojah 10 kuud ago
  Reply

  Selle aastaga on palju ära tehtud, parandatud reformistlike valitsuste poolt tehtud vigu, käima pandud majanduskasv mis varem seiskus, antud raha meditsiie sest Ansipi ja Rõivase valitsused kaotasid ära võimaluse saada arstiabi kohapeal tekitades suuri järjekordi suuremates linnades. Tõsteti palku õpetajatel mis olid imeväikesed, noortele õpetajatele kes asusid tööle peale ülikooli lõpetamist anti 6000 eurot raha elu alustamiseks, Pandi lõpp vaesuse kasvule ja saime juba vaesematest riikidest välja. Palju on tehtud aga kahjuks koroonaviirus mis sai alguse ei tea kuidas katkestas mõneks ajaks praeguse valitsuse tubli töö kuid tänu just keskerakondlikule valitsusele tuleme sellest võitjatena välja ja edasiminek on kindlustatud.

 5. Muidugi 10 kuud ago
  Reply

  Minul on positiivselt meeles see valitsus kui peale rahva jaoks rasket Laari valitsemisaega sai peaministriks Siim Kallas ja kutsus valitsusliitu Keskerakonna, S.Kallas ja tema pooldajad on parim osa Reformierakonnast. Kaks tarka meest S.Kallas ja E.Savisaar tegid suurepärast koostööd ja elu läks paremaks igas valdkonnas isegi pensione tõsteti 30 protsenti. Aga Ansipi tulekuga peamnistriks algas vaesuse kasv ja jätkus ka Rõivase valitsemise ajal . Tehti üks vale otsus teise järgi mida praegune valitsus pidi parandama ja edasi minema. Reformierakond asutas tagatoa kus mõned tegelevad vaid laimu ja valesüüdistuste leiutamisega segades teiste tööd ja rikkudes inimeste tervist ja vaid selleks et võimule saada ilma töötulemusteta.

 6. Jane 10 kuud ago
  Reply

  Keskerakond on alati olnud parim erakond kuid mulle meeldis ta rokem kui esimees oli Edgar Savisaar. Kuid siis poleks olnud valitsusliitu sõlmida sest teine tubli erakond Rahvaliita aeti laiali kellega oleks võinud valitsusliitu luua. Praegu ma näeksin Isamaa asemel sotse. Aga peab au andma et Isamaa on muutunud paremaks peale meie kurikaela E.N.Krossi lahkumist seal ja saades endale tubli esimehe. Aga paistab et Isamaa prioriteet on sõjandus, kuigi keegi ei kavatse meid rünnata. EKRE valimiseelne tegevus mulle ei meeldinud aga paistab et nii saab hääli kuid praegu on mul hea meel et nad on valitsuses. Ma lootsin nendelt rohkem kriitikat reformierakondlaste suhtes aga see on hädaohtlik tegevus sest kohe pannakse külge mõni koruptsioonisüüdistus mis on reformierakondlaste lemmiksüüdistus. Ka see ajakirjanik kes kirjutas artikli E.N.Krossi kuritegudest sai kohe sellise süüdistuse. Ebaõiglust on palju kahjuks.

 7. Ott 10 kuud ago
  Reply

  Kellega ka Keskerakond ei ühineks oleks see valitsus parim. Väga palju on seda mis mulle meeldib selle valitsuse töös kuid Reformierakond peab arvestama ka teiste valitsusliidu erakondadega. ma kirjutan mis mulle ei meeldi. Keskerakondlased ei oska end kaitsta reformierakondlaste laimu eest. Ju nad ei taha laskuda laimajate tasemele.Mulle ei meeldi NATO kohalolek sest meid ei kavatse keegi rünnata ja kui teejski seda poleks NATO kaitsja sest ta pole kedagi kaitsnudki. Ei meeldi mulle et abistame teisi riike olles ise abivajajad. Ei meeldi et kaotati ära TTV kus oli parim saade Meedia keskpunkt. Muidugi oleks pidanud sinna lisama veel häid saateid aga seal olid tuböid ajakirjanikud. Kuidas on võimalik et peavoolumeedia on paljuski Reformierakonna hääletoru ja võimendab nende valesid, laimu ja ärapanemisi. Kas okka kõik õigusmõistjad on õiglased kuna karistada ei saa kunagi reformierakondlased vaid need keda nad laimavad.EL-u suhtes olen ma ka septiline. Seal olles pole me elu paremaks läinud reformistide valitsuse ajal kus vaesus aina kasvas. Seal ei tehtud midagi et seda takistada. Kõik oleneb ikka valitsusest Ei tea mille eest reformistlik valitsus andis Ukrainale suure summa kui meil on nii palju vaeseid kes vajavad abi jnd.Ei mõista miks me Venemaad kirume. Praegune Venemaa pole meile midagi halba teinud.

 8. Ootasin 10 kuud ago
  Reply

  Helme Mardi valitsuselt enamat. Kuid rohkem on jäänud jutuvada valda, tegusid on vähe. Ei tea täpselt, milline vahekord seal teki all on, kas teised bandiidid teda segavad ega lase asjalikku teha või on Mart ise bandiidistunud ega erinegi senistest petistest. Kui nii, siis ei looda ka järgmisest valimisest midagi paremat.

 9. Pask 10 kuud ago
  Reply

  Tuttavate nimedega imbetsillile anti lõuga ja kohe vend kribimas tagasi, kuigi ei viitsinud.
  Aga karistamise käigus vennikese psüühika veidi kannatada saanud, sest kirjutas eestikeelse sõna “tublid” asemel venekeelse “tupoid” ajakirjanikud. Tegelikult on see sõna õige, iseloomustamaks Meedia keskpunkti kloune.

 10. oleme sunnitud vabandama sic 10 kuud ago
  Reply

  No naera ennast ribadeks. See pasaleht oleks järgmistel huumoriauhindade jagamisel oma staarkommentaatoriga küll esinominent! TUPOID AJAKIRJANIKUD MEEDIA KESKPUNKTIS!

 11. Harryle 10 kuud ago
  Reply

  Paluge Jumalat et saaksime lahti koroonaviirusest ja teisest viirusest mis tuleb Reformi tagatoast valesüüdistuste ja laimu näol. Paluge et keskerakondlik valitsus kestaks ja et mitte kunagi ei saaks võimule reformistlik valitsus sest veel ühte reformistlikku valitsust ei elaks Eestimaa üle.

 12. Jaja 10 kuud ago
  Reply

  Oleks meil kogu aeg olnud keskerakondlik valitsus oleks meie elu palju parem. Kui ei oleks Ansipi ja Rõivase valitsust poleks vaesust, ebaõiglust, laimu ja õrapanemist.

 13. Jajaa 10 kuud ago
  Reply

  Parandan vea peab olema ärapanemist.

 14. Pooldan Helme parteid ja lootus neil. 10 kuud ago
  Reply

  Muudatused nendega on tulemas kui nad ei pea keskaga arvestama. Järgmistel valimistel näeme. Praegu on siiski arusaam. et meil riiki veel ei ole. Ootasime Savisaare juhtimist kuid reeturitest Ratta punt tegi meie riigile korvamatut kahju.

 15. vana 10 kuud ago
  Reply

  EKRE`le
  Teile pannakse ära igapäev. Teie vastane “koalitsioon” koosneb reformaritest, sotsidest, ajakirjandusest, televisioonist, ERR`rist, mingist – 200-st,vahel isegi presidendist ja eile kraaksatas
  ka ajakirjanike õppejõud!
  Millest seline globaalne vihkamine eelnimetatud seltskondade poolt. Mida Te neilt olete ära võtnud või justkui ahistate neid iga päev, et nad iga päev hommikust õhtuni Teie peale kraaksatavad?
  Palun selgitage see küsimus eesti rahvale ka igapäevaselt lahti.
  Kui on mingite kommunikatsioonide vahendite puudus, siis looge need?

 16. Nii 10 kuud ago
  Reply

  Valitsus kuhu kuulub Keskerakond on parim ja viletsaim valitsus on olnud kuhu kuulus Reformierakond kes on teinud palju halba meie riigile ja rahvale. Soovin edu praegusele valitsusele.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.