Aab tahab muuta KOV volikogu liikme mandaadi kasutamise paindlikumaks

Jaak Aab

Riigihalduse ministri Jaak Aabi hinnangul peaksid omavalitsuste ametnike ja töötajate võimalused volikogu liikme mandaadi kasutamisel olema paindlikumad ja ta esitas riigikogu põhiseaduskomisjonile ettepanekud kohaliku omavalitsuse (KOV) korralduse seaduse muudatuse algatamiseks.

„Tegin ettepaneku, et kui omavalitsuses töötav inimene valitakse linna- või vallavolikogusse, siis oma tööd jätkata soovides saaks ta volikogu liikme kohast loobumise asemel selle ajutiselt peatada,“ ütles Aab pressiesindaja teatel. „Siiani tuli volikogu liikmeks valituks osutunud linna- või vallavalitsuse töötajal teha nende kahe võimaluse vahel lõplik valik. Samas ka muudatuse järel ei saa inimene olla korraga tööl kahel toolil, nii volikogu liikme kui ka töötaja või ametnikuna, kuid ta saab oma otsust soovi korral ka hiljem muuta.“

Sellisele seisukohale jõudis Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium aprillikuise otsusega, mis tunnistas alates 2020. aasta 17. oktoobrist kehtetuks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse sätte, mis näeb ette kohaliku omavalitsuse volikogu liikme volituste lõppemise, kui ta töötab sama omavalitsuse ametiasutuses töölepingu alusel. Kohus leidis, et huvide konflikti on võimalik vältida ka volikogu liikme volituste ajutise peatamisega.

Rollide eristamine on vajalik huvide konflikti vältimiseks. Riigikohus selgitas lahendis, et kuigi ametiasutuse töötaja ei teosta avalikku võimu, võib volikogu liikme volituste ja töökoha huvide vahel tekkida volikogu toimimist kahjustav huvide konflikt. Näiteks võib samaaegne töö valla- või linnavalitsuse alluvuses takistada volikogu liikmel valitsuse ja teiste valla- või linnaasutuste kontrollimist ning mõjutada tema otsuste langetamist volikogus.

Ministri ettepanek on hõlmata sama reegliga ka kohaliku omavalitsuse ametiasutuse ametnikud. Kuna avaliku teenistuse seadus võimaldab ametnike ja töötajate piiritlemiseks laia kaalutlusõigust, siis tuleks ametnikke ja töötajaid kohelda võrdselt. Muidu tekiks olukord, kus ühes omavalitsuses loetakse inimene ametnikuks ning tema volitused lõppeksid. Teises omavalitsuses võib samu ülesandeid täitev isik olla aga hoopis töötaja, kelle puhul volitused üksnes peatuksid.

Kuni 17. oktoobrini kehtib jätkuvalt senine kohaliku omavalitsuse korralduse seadus, mis loeb volikogu liikme volitused lõppenuks nii ametnike kui ka töötajate puhul.

Riigikogu põhiseaduskomisjoni 11. mai arutelul toetas komisjon riigihalduse ministri ettepanekuid ja otsustas vastava seaduseelnõu algatada.

1 Kommentaar
  1. See 9 kuud ago
    Reply

    on ehtjaagulik ettepanek – saaks aga rohkem sahkerdada!

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.