Ministeerium muudab KOV sotsiaalteenuste toetuse paindlikumaks

Tanel Kiik

Sotsiaalminister Tanel Kiik allkirjastas määruse, millega muudetakse paindlikumaks kohalike omavalitsuste (KOV) sotsiaalteenuste projektitoetuse kasutamine tööturul osalemist toetavate hoolekandeteenuste pakkumisel.

Muudatuste eesmärk on tööealiste erivajadusega inimeste, hoolduskoormusega ja toimetulekuraskustega inimeste toimetuleku ning tööelus osalemise toetamine.

Määrusega võimaldatakse teisest ja kolmandast avatud taotlusvoorust oma projektidele toetust saanud kohalikel omavalitsustel esitada toetuse muutmise taotlus ja muuta eriolukorrast lähtuvalt oma tegevusi.

Samuti laiendatakse teenust saavate inimeste sihtgruppi – lisaks erivajadusega ja hoolduskoormusega inimestele lisatakse teenuse saajate hulka ka toimetulekuraskusega inimesed.

Seni ette nähtud tegevusi ehk hoolekandeteenuste osutamist täiendatakse võimalusega osutada teenuseid ka 18-aastasele ja vanemale toimetulekuraskustes inimesele, kes ei suuda igapäevaste toimetustega hakkama saada ja kelle pereliikmel ei ole võimalik teda abistada.

“Arvestades prognoositavat majanduslangust seoses COVID-19 levikuga, on ette näha, et abivajajate hulk kasvab ning näiteks üksi elavate ja liikumispiiranguga majanduslikes raskustes inimeste hulk suureneb ka pärast eriolukorra lõppu,” selgitas Tanel Kiik.

Ta lisas, et seetõttu kasvab ka ootus kohalike omavalitsuste abile ning KOV-id vajavad toetust nimetatud sihtrühmale toimetuleku kindlustamisel ka kriisist väljumise järel. Kiige sõnul on lähikuudel oluline toetada kohalikke omavalitsusi teenuste osutamisel, mis aitaksid hoolduskoormusega ja erivajadustega inimestel ning toimetulekuraskustega inimestel tööd teha ja aktiivset elu elada.

Kokku on aastatel 2016-2019 läbi viidud kolm tööturul osalemist toetavate teenuste toetusmeetme taotlusvooru, milles rahastatakse koduteenuse, tugiisikuteenuse, isikliku abistaja teenuse, väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse, hoolduskoormusega inimesele nõustamisteenuse ja tugigruppide ning integreeritud hoolekandeteenuse arendamist ja osutamist.

Määrus jõustub tagasiulatuvalt alates Vabariigi Valitsuse kehtestatud eriolukorra algusest ehk 12. märtsist 2020.

Sotsiaalministeerium valmistab ette ka neljandat avatud taotlusvooru, kus KOV teenuste toetamiseks struktuurivahenditest on ette nähtud 5 miljonit eurot. Neljas taotlusvoor planeeritakse avada selle aasta suve lõpus.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.