Kiik soovitab raviasutustele kindlustust töötaja tervisekahjude osas

Sotsiaalminister Tanel Kiik soovitab tervishoiuasutustel hankida kindlustusandjatelt ühes patsiendikindlustusega ka tööandja vastutuskindlustus puhkudeks, kui töötaja peaks töökeskkonna ohuteguri tõttu kandma tervisekahju.

Valitsus otsustas 4. juunil maksta erakorralist toetust 50 000 eurot koroonaviiruse tõttu hukkunud haiglatöötaja lähedastele. Kiige sõnul vajab tervishoiusüsteem kahju hüvitamise lahendust, mis tagab tervisekahju kandnud töötajale või tema lähedastele  õiglase hüvitise ilma valitsuse erakorralise otsuseta.

Tervishoiutöötajate liitudele saadetud kirjas märgib Kiik, et toetab põhimõtet, kus kõikidele tervishoius töötavatele inimestele oleks tagatud eeskujulikud sotsiaalsed garantiid ning tööülesannete täitmisel tekkinud kahju hüvitamine toimuks ladusalt ja tervishoiuteenuse osutaja igapäevaelu võimalikult vähe häirival viisil.

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse alusel raviasutuselt kahju sissenõudmine tervishoiutöötaja või tema lähedaste poolt võib kujuneda keeruliseks ja pikaajaliseks protsessiks ega pruugi olla mõistlik lahendus kummalegi osapoolele, märkis Kiik.

BNS

1 Kommentaar
  1. Mis 3 aastat ago
    Reply

    tase on sellises raviasutises, kus ei suudeta oma haigeid ravida?

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.