Aab: linnad ja vallad peavad saama suurema otsustusvabaduse oma töö korraldamises

Jaak Aab

Rahandusministeerium saatis avalikule kooskõlastusringile kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) muudatuste eelnõu väljatöötamiskavatsuse (VTK). Sellele eelnes aastapikkune põhjalik ettevalmistus koostöös eksperdikomisjoniga, kuhu kuulusid omavalitsuste ja riigi esindajad ning tunnustatud eksperdid.

„Seaduse muutmisega soovime regulatsioone ajakohastada ja luua rohkem paindlikkust,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Sisuliselt vaatame üle kogu kohaliku omavalitsuse toimise ja põhilised ülesanded. Näiteks on vaatluse all omavalitsuste vaheline koostöö, elanike kaasamine ning e-võimaluste kasutamine töökorralduses. Omavalitsustele tuleb anda suurem valiku- ja otsustusvabadus, eriti linnade ja valdade sisemise töö korraldamisel.“

Eesti linnade ja valdade liidu tegevdirektori Veikko Luhalaiu sõnul võeti kehtiv KOKS vastu rohkem kui 25 aastat tagasi. „Alates vastuvõtmisest on sinna tehtud väga palju parandusi, mis on muutnud selle terminoloogiliselt ja stiililt ebaühtlaseks. Esmane ülesanne ongi KOKSi tekst ühtlustada ja muuta arusaadavamaks. Eesmärk on ka parandada seaduses need lüngad, mis on aja ja tehnoloogia arenemisest tingitud. Võimalusel tuleks välja võtta liigsed normid ja need, mis on reguleeritud teiste seadustega, kuid loogiliselt võiksid siiski olla osa KOKSist. Seda ikka selleks, et muuta kohaliku elu korraldamine selgemaks ja paindlikumaks,“ lisas Luhalaid.

VTK protsessi jooksul selgitatakse välja olulisemad probleemid ja nende lahendamise võimalused. Lisaks soovitakse saada asjassepuutuvatelt asutustelt põhimõtteline heakskiit, et  rahandusministeerium saaks koostada seaduseelnõu.

KOKSi revisjoniks loodud laiapõhjaline eksperdikomisjon (PDF) arutas 16. juuni kohtumisel VTK kavandi sisu ja kiitis heaks  kooskõlastusringile esitamiseks.  Rahandusministeeriumi spetsialistid on kohtunud viimase kahe aasta jooksul erinevate kohalike omavalitsuste ja riigiasutuste esindajatega, et koguda kokku ettepanekud KOKSi ja teiste seaduste revisjoniks. „Mitmekülgne kaasamine on oluline, et lõpptulemusena muudetud seadust tunnustaksid valdkonna olulised osapooled. Seetõttu oodatakse ka kõigi huvitatute aktiivset tagasisidet väljatöötamiskavatsusele,“ lisas Aab.

Ennetamaks muret, et tagasiside andmise aeg jääb ainult suvekuudesse, on VTK vastuste lõpptähtajaks 18. september. VTK tekstiga saab tutvuda eelnõude infosüsteemis.

KOKS eksperdikomisjoni arutelude protokollid ja tellitud analüüsid on kättesaadavad rahandusministeeriumi omavalitsusveebis: https://omavalitsus.fin.ee/koks/.

2 kommentaari
 1. Aava 8 kuud ago
  Reply

  Jaak on kindlasti üks tegelinski, kelle suust ei usu ma ÜHTEGI sõna.

 2. rumalus rumaluse otsa 8 kuud ago
  Reply

  SIIS EI TEE NAD ÜLDSE MIDAGI VAJALIKKU, VASTUTUSTUNDLIULT EGA LOOMINGULISELT, PIDADES SILMAS
  NENDE HEAOLU, KELLELE TEHAKSE.
  MÕTTEKOHT ON MUIDUGI SEE, ET KAS ISE TEEKSITE.
  VALITSUS ANNAB OHJAD KOHALIKE OPMANITE KÄTTE NAGU LAISK MÕISNIK – EI VIITSI VALITSEDA.
  HÄRRASED, MILLE EEST TEILE PALKA M;AKSTAKSE ???
  TÄIESTI VALE SUUND! KUI SEDA JÄTKATE KÄIB KÕIK VEEL ROHKEM ALLA.
  A NO ÜKSTAKÕIK MIS TEILE RÄÄKIDA, EGA TE EI MÕTLE JU SELLE ÜLE JÄRELE. …VAMKER VEEREB AGA MUUDKUI EDASI.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.