Tööjõukulude otsetoetuse meede aitaks võita aega restruktureerimise kvaliteetsemaks läbiviimiseks

Piret Mürk-Dubout

Piret Mürk Dubout, Tallink Grupp AS juhatuse liige

Kokkuvõttes näitas pandeemia kriisi esimene laine, et tööhõive korraldusse on vaja tuua palju enam paindlikkust. Kehtiv regulatsioon on liiga staatiline, et näiteks jätkuvalt kriisis olevas ning turutõrgetega arvestama pidevas transpordi ja turismiteenuste sektoris efektiivselt struktuurseid muudatusi läbi viia.

Esimesed sammud „tööampsude“ võimaldamiseks on küll astutud, kuid vajalikud on järgmised sammud mitmete lühiajaliste töölepinguliste suhete võimaldamiseks, et vähendada oluliselt renditööjõu kasutamist ning minimeerida võimalikke maksuriske. Turbulentses keskkonnas, kus pole teada kui kaua kriis reaalselt kestab, on oluline  ka koondamistähtaegade edasilükkamise võimalus koos kohalduva hüvitiste paketiga ja töötaja ajutine tööle taas-lubamine koondamisprotsessi lõpetamata. Mitmetele kriisis märkimisväärselt kannatada saanud sektoritele on tõusetunud vajadus vaadata üle TLS paragrahvis 37 p 1 sätestatu, et võimaldada  paindliku tööaja rakendamist senise 3 kuu asemel 6 kuu vältel.  

Tunnustada tuleb Vabariigi Valitsust selle eest, et Töötukassa palgatoetuse meede sai kiirelt otsustatud. See meede oli kindlasti võtmetähtsusega ning aitas ettevõtetel tegeleda ennenägematult ulatusliku toimimiskeskkonna ja turunõudluse muutustega. Jätkuvalt kriisis olevatel sektoritel on aga selge ootus, et tööjõukulude otsetoetuse meede jätkuks senisest konkreetsemalt ja suunatult kuni järgmise kevadeni, et tagada kriitiline kogus töökohti, oskusteavet ja kompetentsi kriisijärgseks taastumisperioodiks.

Ilmselt ei ole hetkel ühtegi pandeemiast mõjutatud sektorit, mis ei tegeleks opereerimismudeli ülevaatamise ja tõhustamisega, kuid tööjõukulude otsetoetuse meede aitaks  võita aega  restruktureerimise kvaliteetsemaks läbiviimiseks, täiend-ja ümberõppe vajaduste väljaselgitamiseks ning laus-koondamiste vältimiseks, mis alternatiivkuluna võib olla riigile suurem koormus. Täiendavat meedet väärivad ettevõtted ja töötajad, kes on olnud sama tööandja juures tööl kogu kriisi vältel, ehk siis enne 12.märtsi 2020 aastal.

1 Kommentaar
  1. Nõus 1 aasta ago
    Reply

    madaam Tübuuga, et vaja on muutusi elukorralduses ja tööhõivas, kuid mina läheks kaugemale.
    Ei mingeid toetusi, anda tuleb ainult võlgu! Sest iga töötaja peab ise oma elu korraldama raskustes selliseks, et suudab end ka muul alal teostada ja ülal pidada. Mitte ei oota armuande nagu meil sotsialistlikult kombeks.
    Paljud kutsed ja ametid on liigsed või valed, sellest tuleb aru saada. Peab lõpetama udujutlustajate lõpmatu rahastamise rahva rahast. Just Uhannisatikas aitaks sellele tõhusalt kaasa, kuid kardan põhjendatult, et võimubanded jätkavad jätkusuutlikku mandumist ja sotsialismi ülesehitamist. Ning Piret ei suuda samuti millegagi kaasa aidata selle mandumise tõkestamiseks.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.