Kadri Simson: Euroopa Komisjoni soovitus on suunata õiglase ülemineku fondi toetus Ida-Virumaale

Kadri Simson

Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson esines täna Riigikogus Keskerakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelul “Rohepööre – nii väljakutse kui võimalus Eesti jaoks”. Simsoni sõnul näitavad avaliku arvamuse uuringud, et üheksa eurooplast kümnest peavad kliimamuutust tõsiseks probleemiks ja leiavad, et keskkonna kaitse on nende jaoks isiklikult oluline.

„Kliimamuutused ja keskkonnaseisundi halvenemine on tõsine oht Euroopale ja kogu maailmale. Probleeme ei saa lahendada vaid üksi nurgas nokitsedes ja parimat lootes. Keegi peab olema suunanäitaja, kelle tegevused tõmbavad teisi kaasa. Euroopa teeb seda. Rohelepe on lisaks ka meie uus kasvustrateegia, mis aitab samas kaasa kliimaprobleemide lahendamisele,“ ütles Simson Riigikogu ees peetud kõnes.

Euroopa rohelise kokkuleppe üheks põhiliseks eesmärgiks on saavutada kliimaneutraalsus aastaks 2050 nii, et samal ajal ei unustata ega hüljata ühtegi piirkonda. Simsoni sõnul tuleb Eestis seetõttu rohkem tähelepanu pöörata Ida-Virumaale ning Euroopa Komisjoni poolt on selleks loodud Õiglase Ülemineku fond, mis pakub tuge just regioonidele, mis sõltuvad täna fossiilsete kütuste kaevandamisest või tööstusharudest, mis heidavad õhku palju CO2-te.

„Kokkuvõttes saavad õiglase ülemineku fondi 17,5 miljardi suurusest toetusest osa kõik liikmesriigid, sest kõigil on mõni rohkem toetust vajav regioon. Eesti osa sellest fondist on 340 miljonit eurot, millele lisanduvad vahendid tehniliseks abiks. Siinkohal on hea märkida, et Eestile osaks saav toetus inimese kohta on Euroopa suurim. Euroopa Komisjon ei kirjuta ette, kus raha konkreetselt kasutama peab ja iga liikmesriigi valitsus peab välja tulema oma plaaniga. Küll aga on Euroopa Komisjon 2020. aasta riigipõhistes soovitustes soovitanud Eesti puhul suunata õiglase ülemineku fondi toetus Ida-Virumaale,“ rääkis Simson.

Täna Riigikogus toimunud olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelul tegid lisaks Kadri Simsonile ettekande keskkonnakomisjoni esimees Erki Savisaar ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu õiglase ülemineku platvormi koordinaator Hardi Murula.

1 Kommentaar
 1. Miks tapeti Muammar Gaddafi?

  * Nicolas Sarkozy laenas valimiskampaaniaks üle $50 miljoni, mida ei suutnud tagasi maksta
  * Riigis oli hea elujärg ja majanduslik õitseng
  * * Igaühel oli õigus elamispinnale:
  * * * Kinnisvaraäri ja vahendus oli keelatud
  * * * Intressivaba laen korteri ostmiseks
  * * * Noorpaar sai pere rajamiseks $64000 elamispinna soetamiseks
  * * * Korterti üürimine tasuta
  * * * Tasuta elekter
  * Üliodav bensiin, 1 liiter maksis $0.14
  * Tasuta haridus ja meditsiin
  * Sünnitoetus vanematele $5000
  * Lastetoetus $1000 aastas
  * Minimaalne töötukindlustus $730
  * Sulges riigis NATO baasid
  * Medõe palk alates $1000
  * Ühekordne äri alustmise toetus $20000
  * Madalad maksud ja lõivud
  * SKP elaniku kohta $14000
  * Õppimine välismaal riigi toega
  * Osa ravimeid tasuta
  * Ravimite võltsimine karistatav surmanuhtlusega
  * Kuiv seadus
  * Riigi toetus auto soetamisele 50%, sõjaväelastel 65%
  * Võimule saades lõi riigist välja rahvusvahelised suurkorporatsioonid
  * Keskmine eluiga riigis kasvas tema võimu ajal 51.5 aastalt 74.5 aastale
  * Muutis Liibüa sõltumatuks rahvusvahelistest pankadest ja tema eeskujul tahtsid seda teha veel 12 nö araabiamaad.

  Nõuka ajal polnud kodutuid ja puudust kannatavaid inimesi

  Nõuka ajal olid kõik inimesed õnnelikud.Kõik said hariduse,puudusid töötud ja kodutud-inimestel polnud probleeme….
  Peale nõuka aja lõppu ma pole enam näinud õnnelikke inimesi.Koos Nõukogude liiduga hukkusid õnnelikud inimesed…Kapitalism on vaimuhaigus ja seetõttu on võimatu leida õnnelikke inimesi…ka pea liiva sisse peitnud mediteerijad jms. usklikud kes usuvad,et nad on õnnelikud aga nad ikkagi ei ole nõnda õnnelikud kui seda olid inimesed nõuka ajal…
  Isegi maailma kõige rikkamate inimeste nägudesse on ikkagi kirjutatud kurbus,nad ei ole õnnelikud…
  Vaadake nõuka aja filme ja te näete,et selle aja kõik inimesed on õnnelikud…

  Ma igal hommikul oksendan selle kapitalismi peale….

  Nõuka ajal polnud kodutuid ja puudust kannatavaid inimesi

  Valimised on sama jabur kui maja omanik peaks kandideerima iga nelja aasta tagant oma maja omanikuks.Selliste lugudeni viib vaimuhaige riigikord.
  Hullumeelset riigikorda nad nimetavad vabaduseks…
  Riigis kus eksisteerivad kodutud ei ole vaba.
  Riigis kus inimesed peavad maksma eluaseme eest renti ei ole vaba.
  Riigis kus inimesed peavad kodu muretsemiseks o rja ma panka 30 aastat ei ole vaba.
  Riigis kus inimesed peavad maksma kodukulusid ei ole vaba.
  Riigis kus inimesed peavad ostma vett ei ole vaba.
  Jne.

  Nõuka ajal polnud kodutuid ja puudust kannatavaid inimesi

  Eluase oli tasuta,noored koolide vilistlased said hakata looma peret sest puudus eluaseme probleem

  Ilus oli siis sest puudus pangandus ja kodutus,elu oli muretu sest eluase oli tasuta… puudus eraomand.
  Kuna pangandust ei eksisteerinud siis mitte keegi ei saanud orjata panka Eluasemellaenu kaudu.
  Polnud muret üüri maksmise eest sest polnud kellegile maksta.
  Kapitalistlik maailm pole siiani ehitanud midagi sellist kui kosmosejaam
  ISS.

  Eluase oli tasuta,noored peale kooli said hakata looma peret sest puudus eluaseme probleem

  Ilus oli siis sest puudus pangandus ja kodutus,elu oli muretu sest eluase oli tasuta… puudus eraomand.
  Kuna pangandust ei eksisteerinud siis mitte keegi ei saanud orjata panka Eluasemellaenu kaudu.
  Polnud muret üüri maksmise eest sest polnud kellegile maksta.
  Vesi oli tasuta.
  Parkimine oli tasuta jpms.

  Eluase oli tasuta,noored said hakata looma peret sest puudus eluaseme probleem

  Ilus oli siis sest puudus pangandus ja kodutus,elu oli muretu sest eluase oli tasuta… puudus eraomand.
  Kuna pangandust ei eksisteerinud siis mitte keegi ei saanud orjata panka Eluasemellaenu kaudu.
  Polnud muret üüri maksmise eest sest polnud kellegile maksta.
  Vesi oli tasuta.
  Parkimine oli tasuta jpms.

  Nõuka ajal polnud kodutuid ja puudust kannatavaid inimesi

  Nõuka ajal oli vabadus sest siis eluase oli tasuta.
  Küte oli tasuta.
  Spordisaalid olid tasuta.
  Huvialaringid olid tasuta.
  Vesi oli tasuta.
  Haridus oli tasuta.
  Puudus pangandus ja maksuamet,puudusid riigimaksud.
  Mitte keegi ei saanud pangast raha laenata sest polnud pangandust.
  Polnud eluaseme laenu sest eluase oli tasuta.
  Miilits ehk Politsei tegi tööd ,oli turvaline,puudus kuritegevus.
  Nõukogude liit ehitas kosmose jaama ISS. Kapitalistlik maailm siiani pole suutnud seda teha.
  Autode parkimine oli tasuta.
  Jne.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.