Tallinn toetab abimeetmetega linlasi ja ettevõtjaid

Tallinna linnavalitsus kehtestas täiendavad abimeetmed, leevendamaks COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalike piirangute negatiivset mõju.

Lapsevanemad vabastatakse 11. märtsist kuni aprilli lõpuni lasteaia kohatasust, spordiklubid ja ettevõtjad ei pea maksma linna pindade eest üüri ning sporditoetuse maksmine spordiklubidele jätkub täies mahus. Linn pakub toetusi ka majandusraskustesse sattunud linlastele. 

Tallinna sotsiaal- ja tervishoiu valdkonda kureeriva abilinnapea Betina Beškina sõnul on koroonakriis ühel või teisel moel mõjutanud meid kõiki ning paljud on sattunud tõsistesse raskustesse. „Selleks, et leevendada piirangutega kaasnevat negatiivset mõju Tallinna linna elanikele ja meie lepingupartneritele – isikutele ja ettevõtjatele, keda piirangud enim puudutavad –, töötas linn välja täiendavad abimeetmed,“ rääkis Beškina.

Nii vabastatakse lasteaias käivate laste vanemad lasteaia kohatasu maksmisest 11. märtsist kuni 30. aprillini. Otsuse peab veel kinnitama linnavolikogu. Munitsipaallasteaia kohatasu ulatuses ehk 71,25 eurot kuus antakse soodustust ka eralasteaias käivatele laste vanematele ning samas ulatuses makstakse täiendavat hüvitist lapsehoiuteenust kasutava lapse vanemale, eestkostjale või asendushooldusteenusel oleva lapse hooldajale. Munitsipaalhuvikoolides käivate laste vanematele kehtib sajaprotsendiline õppetasuvabastus alates 1. märtsist.

Spordiklubid on 11. märtsist kuni 30. aprillini vabastatud linna spordirajatiste, sealhulgas koolide spordisaalid üüritasude maksmisest ning klubidele sporditoetuse maksmine jätkub täies ulatuses. Üürivabastusega toetab linn ka ettevõtjaid. Sajaprotsendiline üürivabastus linna pindadel laieneb üle linna – aprilli lõpuni vabastatakse üüri maksmisest linnale kuuluvatel äripindadel tegutsevad kauplejad, toitlustajad ja teised valitsuse piirangute alla jäävad ettevõtted. Lisaks tasub linn kriisi ajal partnerite esitatud arved võimalikult kiiresti ehk kümne tööpäeva jooksul varasema 21 või 30 päeva asemel.

Samas rõhutab abilinnapea, et kuigi abivajajaid ja nõrgemaid tuleb märgata igal ajal, on keerulisel ajal vaja neid veelgi enam julgustada ja toetada – muuhulgas sellekski, et nad teaksid, millist abi on võimalik saada ja kust seda küsida. „Linn ulatab abikäe erinevate teenuste osutamise ja toetuste kaudu. Nii saab raskustesse sattunud linlane taotleda toimetulekutoetust ja vajaduspõhiseid toetusi, majandusraskustes lastega peredele jagatakse toiduabi. Abistamise võimalusi on sõltuvalt inimese murest teisigi ja seetõttu julgustame raskustesse sattunud linlasi pöörduma abi saamiseks oma elukohajärgsesse linnaossa, kuid kontaktide vältimiseks võiks praegu eelistada e-kanaleid või helistamist,“ ütles Beškina. 

Toimetulekutoetust saab taotleda iga kuu viimase tööpäevani. Toetuse eesmärk on leevendada abi vajavate inimeste ja perekondade materiaalset puudust, tagades minimaalsed vahendid esmavajaduste, näiteks eluaseme kommunaalkulude katmiseks. Toetuse määramisel võetakse arvesse inimese või kõigi pereliikmete eelmise kuu sissetulekut, millest on maha arvatud maksud, makstud elatis, eluasemekulud ja toimetulekupiir. Sellel aastal on toimetulekupiiriks ühele inimesele 150 eurot, igale järgnevale täiskasvanud pereliikmele 120 eurot ja igale alaealisele lapsele 180 eurot. 

Vajaduspõhist ehk sissetulekust sõltuvat toetust saab taotleda muuhulgas toimetuleku tagamiseks ning tervise säilitamiseks, taastamiseks ja abivahendite soetamiseks tehtud kulude katmiseks. Toetust määratakse inimesele või perele, kelle netosissetulek esimese pereliikme kohta on vähem kui 584 eurot ehk alla kehtiva palga alammäära ning iga järgmise pereliikme kohta alla 467,20 euro. Taotlus tuleb esitada kolme kuu jooksul pärast kulutuste tegemist. Toetuse määramiseks hinnatakse inimese ja tema pere abivajadust iga juhtumi puhul eraldi.

Majandusraskustes peredele jagatakse koostöös Toidupangaga ka toidupakke. Tegemist on samuti sissetulekust sõltuva abimeetmega ja toidupakkide jagamise sagedus selgub abivajaduse hindamise tulemusena.

3 kommentaari
 1. Uudis 1 aasta ago
  Reply

  Täna, 18. märts 2021 on taas ajalooline päev, sest Eesti läks ametlikult tuvastatud koroonaviirusega nakatumiste arvu poolest Hiinast mööda.

  Eestis on pandeemia algusest tuvastatud 91 031 koroonaga nakatumist, Hiinas 90 072, selgub Worldometeri ülevaatest. See on eriti tähelepanuväärne, kui arvestada, et Hiinas elab 1000 korda enam inimesi kui Eestis.

  Eesti on juba möödunud Soomest, kus elab üle 4 korra rohkem inimesi kui Eestis. Soomes on tuvastatud kokku 69 497 koroonaga nakatumist.

  Eesti jõudnud nakatumiste arvu poolest Läti kandedele, Lätis elab samuti rohkem inimesi kui Eestis. Lõuna-Korea on samuti haardeulatuses, seal on tuvastatud 97 294 koroonaga nakatumist. Lõuna-Koreas elab 52 miljonit inimest, 40 korda enam kui Eestis.

 2. ??? 1 aasta ago
  Reply

  Mispärast see pensionärde khta ei keht, kes saavad 390.- staaziga vanauspensioni.? Eriti kui nad üksi elavad.
  Toetust määratakse iniesele või perele kelle netosissetulek on esimese pereliikme kohta vähem kui 584 eur.!
  Ja toiduabi ka veel. Eakad koosnevad samuti valgust ja veest ning neil on inimlikke vajadusi rohke,gi veeel kui noorematel.

 3. lollusest väsinud kdanik 1 aasta ago
  Reply

  MEIL JU EI LÕIGATA KOERA SABA JUPITI, VAID LAUSA VIILITAKSE SEDA !
  VAENE LOOM SEE EESTI.
  HAIGUSELE TULEB PIIR PANNA ABSOLuuTSE ERIOLUKORRAGA – KINNI KÕIK PIIRID.VÄLISPIIRID JÄÄVADKI KINNI, SEST SEE EI JÄÄ AINSAKS TÜVEKS EGA HAIGUSEKS – SEEGA POLE MEILE KA TuRISMI, MAJUTUST, LENNUKEID jms. VAJA, SPAASID EGA RESTOSID.KA TULEVIKUS MTTE. TULEB LEIDA TäIESTI UUED LÕBUVAHENDID.
  INIMESTEVAHELISTEST KONTAKTIDEST TEKIVAD UUED TÜVED.
  LOMAPIINAMISEST HAIGUSED.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.