Turvalisuse loomiseks vajavad omavalitsused lisaõigusi

Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL) volikogu koosolekul tõdes siseminister Kristian Jaani, et kohalikel omavalitsustel ei ole alati võimalik lõpuni enda ülesandeid täita ilma politseid kaasamata.

Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse esimehe Tiit Teriku sõnul vajab teema kahtlemata laialdasemat arutelu. „Omavalitsuse jaoks on oluline olla turvalisema kogukonna eestvedaja. Kui ohus on inimeste elu ja tervis, helistatakse numbrile 112, kõigis muudes sekkumist vajavates olukordades pigem kohalikule omavalitsusele. Selleks on vaja ka rohkem õigusi. Täna puuduvad kohaliku omavalitsuse korrakaitseametnikul näiteks need õigused, mis on turvatöötajatel, keskkonnainspektoritel või päästeametnikel,” tõi Terik esile.

Terik rõhutas, et mitmed teised riigid kasutavad omavalitsuste ressurssi turvalisema ühiskonna loomisel Eestist targemini. “Alates Lätist ja lõpetades Hollandiga on kohalikul omavalitsusel korrakaitselisi pädevusi, mille rakendamine Eestis vabastaks politsei jõudu ja annaks juurde kiirust ja efektiivsust. Lätis on munitsipaalpolitseil juba 30 aastat tugev ja selge roll. On mitmeid näiteid, kus omavalitsuse ametnik ei saa ilma politseid kaasamata lahendada igapäevaseid probleeme. Näiteks kui anda joobnu kainestusmajja viimine MUPOle, saaks riigi politsei vabaneva ressursiga keskenduda näiteks koduvägivallale reageerimisele. Näiteid võib tuua ka taksondusest ja ühistranspordist,” lisas Terik.

„Täna on kohalikel omavalitsustel täita väga oluline roll kogukondade turvalisuse ja turvatunde loomise eestvedaja ning vahetu rakendajana. Omavalitsustele on antud roll ja ülesanne, kuid oleks vaja täiendavaid tööriistu, mis võimaldaks ülesannete efektiivsemat täitmist. Teatud lisavõimalused aitaksid kohalikel omavalitsustel lahendada kergemad turvalisuse väljakutsed algusest lõpuni ise. Nii väldiksime olukorda, kus volitusi on antud ainult poole rehkenduse tegemiseks ja lõpliku lahenduse tarvis tuleb appi kutsuda ikkagi politsei,” tõi siseminister Kristian Jaani näiteks. Siseminister rõhutas, et tegemist oleks võimaluse, mitte kohustusega, ning politsei roll kohaliku omavalitsuse toetamisel turvalisuse küsimustes ei kao, vaid muutub sellega veelgi paremaks.

Liidu juhatuse esimehe sõnul annaks kavandatav seadusemuudatus omavalitsuste jaoks olulise tööriista, mida soovi korral kasutada saaks. “Omavalitsused on mõnevõrra erinevad ning suuremate linnade mured ei pruugi väiksemates valdades aktuaalsed olla. See aga ei tähenda, et seadusandja peaks selle põhjendusega piirama teiste omavalitsuste võimalusi kohalikku elu korraldada,” leidis Terik.

Anija vallavanem Riivo Noor sõnas volikogu koosolekul, et praegusel hetkel on kohaliku omavalitsuse tegevus piiratud ning politsei ei saa ega jõua kõigele reageerida. “Ootame muudatust ning kui kõik reglemendid ja rahastus paika saavad, on tegu suure sammuga edasi,” lisas Anija vallavanem.

1 Kommentaar
  1. Nojah 11 kuud ago
    Reply

    Usun kõike mida räägib Tiit Terik sest ya on usaldusväärne, aus ja hooliv keskerakondlane.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.