Tallinn toetab laste ja perede vaimse tervise taastumist

Koroonaepideemiaga on märkimisväärselt kasvanud vajadus psühholoogilise nõustamise ja abi järele, mistõttu suurendab Talllinn psühholoogilise nõustamisteenusele suunatud raha enam kui 100 000 euro võrra.

Tallinna abilinnapea Betina Beškina sõnul on möödunud aasta olnud kõigile väga raske ning avaldanud mõju vaimsele tervisele ja heaolule.

„Nii on ka aina suurem vajadus laste ja perede psühholoogilise abi järele, kuid paraku ei ole teenus abivajajatele piisavalt kiiresti kättesaadav. Meie lastekaitsetöötajad suunavad peresid näiteks meie lepingupartneri EELK Perekeskuse poole, kuid seal on hetkel teenuse ootejärjekorrad ligi kolm kuud,“ rääkis Beškina. „Seepärast soovime olukorda leevendada ning täiendavate spetsialistide värbamiseks ja olemasolevate töötajate koormuse vähendamiseks suuname täiendavalt 107 888 eurot laste ja perede psühholoogilise toe pakkumisele.“

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) Perekeskuse tegevust toetatakse täiendavalt 19 300 euroga, et pakkuda täiendavas mahus perenõustamist, psühholoogilist nõustamist, vanemluskoolitusi, loovteraapiat ja vägivalla tõkestamise teenust. Selleks, et linnaosade lastekaitsetöötajad saaksid suunata lapsi-peresid psühholoogilisele nõustamisele ja teraapiatele ka erateenuse osutajate juurde, planeeritakse täiendavalt 49 800 eurot.

2-8 aastaste laste vanematele suunatud programmile „Imelised aastad“ suunatakse täiendavalt 34 788 eurot, et viia läbi täiendavad koolitused lapsevanematele. Hetkel on nii alg- kui ka jätkukoolitustele järjekorrad. Koolitused aitavad leevendada vanemlikku stressi ja lapsega toimetulekut.

Esmakordselt viiakse Tallinna Laste Päevakeskuse töötajatele läbi agressiivsuse asendamise treeningu (ART) treenerite koolitus, mis keskendub individuaalsete pädevuste arendamisele. Programmis käsitletakse erinevaid emotsionaalseid ja sotsiaalseid aspekte, mis aitavad kaasa noorte agressiivsele käitumisele. Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade ja praktilised teadmised ART programmi läbiviimiseks asutuses, et vähendada noorte agressiooni ja vägivalda. Esimene koolitajate ehk treenerite koolitus toimub tänavu augustis-septembris, selle läbinud saavad seejärel hakata pakkuma agressiivsuse asendamise treeningut lastele ka linnaosade päevakeskustes.

Selle aasta algusest, jaanuarist aprillini on EELK Perekeskuse kaudu psühholoogilist abi osutatud 126-le inimesele, Tallinna Perekeskusest on psühholoogilist abi saanud 665 perekonda ja programmi Imelised aastad on läbinud või veel jätkukoolitusega läbimas 49 abivajajat. 

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.