Tallinna kliimakava seob linna tegevuse rohelise majandusega

Tallinna linnavalitsus esitas kolmapäeval linnavolikogule kliimakava eelnõu, mille eesmärk on saada pealinn 2050. aastaks kliimaneutraalseks ja 2030. aastaks vähendada kasvuhoonegaaside heidet 40 protsendi võrra.

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul tuleks võtta eesmärgiks vähendada linnaelu ja majanduse mõju kliimale, kuid teha seda majandust ja linnakeskkonda rikastaval viisil. „Oleme kindlalt pühendunud rohelisele tulevikule, aga jõuame sinna ainult siis, kui suudame teha muutusi eri valdkondades toimuvad korraga ja koostoimes. Ettevalmistatud kliimakava viib kooskõlla linna eri valdkondade arenguplaanid ja tegevused,“ ütles Kõlvart. „Praeguseks on möödas aeg, kui loodust ja inimeste elu edenemist vastandati – oleme õppinud innovatsiooni ja arengut seostama just kestliku majanduse ja rohelise mõtlemisega.“

Kliimaneutraalse Tallinna kava seab eesmärgi välja töötada kogukondlike taastuvenergiaühistute mudel, edendada rattaliiklust, parandada ühistranspordi ligipääsetavust ning toetada korterelamute tervikrekonstrueerimist energiatõhususe nõudeid arvestades.

Tihedas koostöös erasektoriga kavandatakse kaugküttevõrgu laiendamist, kaugjahutusvõrgu arendamist ja ringmajanduse põhimõtete rakendamist energia tootmisel. Kliimakindlas linnas toetatakse elurikkust ja kasutatakse looduslikke ressursse ringselt võimalikult väheste kadudega. Need tegevused muudavad linnakeskkonna meeldivamaks ja puhtamaks.

Arengudokument täpsustab kõiki valdkondi arvestades kehtiva pikaajalise arengustrateegia „Tallinn 2035“ rohelise pöörde alaeesmärgi täitmist. Muutustega energiamajanduses, transpordis ja hoonestuses on kavas vähendada aastaks 2030 süsinikuheidet 40 protsenti võrreldes 2007. aastaga ning aastaks 2050 on kavas saavutada kliimaneutraalsus.

Oluline roll on ka kliimamuutustega kohanemisel: looduspõhiste lahenduste kasutamine linnaplaneerimises, ilmastikuoludest tingitud riskidele reageerimise võimekuse parandamine ja mitmekülgne teavitus loovad soodsa pinnase, et vältimatute kliimamuutustega linnakeskkonnas edukalt toime tulla.

Kliimaneutraalse Tallinna kava on koostatud linnapeade paktiga „Mayors Adapt“ liitumisel võetud kohustustest. Nii „Tallinn 2035“ kui „Kliimaneutraalne Tallinn“ lähtuvad Euroopa Komisjoni rohelisest leppest ja Euroopa Liidu pikaajalisest visioonist „Puhas planeet kõigi jaoks“, mille Eesti valitsus kiitis heaks 2019. aasta oktoobris. Visioon seab eesmärgiks, et aastal 2050 oleks kogu Euroopa Liit kliimaneutraalne ehk meie maailmajagu ei paiska õhku rohkem kasvuhoonegaase, kui ökosüsteem siduda jõuab.

Kliimakava dokumendi leiab aadressilt https://www.tallinn.ee/est/strateegia/Kliimakava .

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.