Välisminister Eva-Maria Liimets pöördus eelmisel nädalal pikendatud Soome reisipiirangute asjus Euroopa Komisjoni poole

Eva-Maria Liimets Foto: Välisministeerium

Välisminister Eva-Maria Liimets saatis täna, 9. juunil kirja Euroopa Komisjoni transpordivolinik Adina Valeanile, siseasjade volinik Ylva Johannsonile, õigusvolinik Didier Reyndersile ja tööhõivevolinik Nicolas Schmidtile, et tõstatada Soome valitsuse eelmisel nädalal vastu võetud otsustele viidates Soome rakendatavate reisipiirangute proportsionaalsuse küsimus. Samal teemal võttis minister transpordivolinikuga ühendust ka telefoni teel ja juhtis komisjoni tähelepanu piirangutele, mille Soome on Schengeni alal vabale liikumisele kehtestanud.

Eestile teeb muret asjaolu, et kuigi Soome valitsuse 3. juuni otsuste kohaselt võivad Soomes töötajad alates 7. juunist riiki siseneda, on see võimalik vaid lennuühenduse kaudu saabudes. Piirangutele esitatud põhjendused jäävad seejuures ebaselgeks.

„Eesti peab äärmiselt oluliseks isikute vaba liikumise põhimõtet. See on üks Euroopa Liidu aluspõhimõtteid. COVID-19 pandeemia tõttu on mitmed riigid kehtestanud tervisekaitse eesmärgil vabale liikumisele mitmesuguseid piiranguid. Need peavad siiski olema põhjendatud ja proportsionaalsed ning mitte tekitama praktilisi takistusi piiriülesele töörändele. Kui liikmesriigid rakendavad nendele kriteeriumidele mittevastavaid piiranguid, eriti kui see puudutab töörännet, on sellel tõsine mõju teiste liikmesriikide kodanike huvidele ja õigustele. Soovin juhtida Euroopa Komisjoni tähelepanu piirangutele, mille Soome on kehtestanud vabale liikumisele Schengeni alal,“ rõhutas minister oma tänases pöördumises.

Eesti hinnangul ei ole Soome kehtivad vaba liikumist takistavad piirangud proportsionaalsed ega põhjendatud. Välisminister palub Euroopa Komisjonil hinnata nende vastavust Euroopa Liidu õigusele.

„Soovin veel kord esile tõsta, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 21 lõike 1 kohaselt on igal liidu kodanikul õigus vabalt liikuda ja elada liikmesriikide territooriumil, kui aluslepingutega ja nende rakendamiseks võetud meetmetega kehtestatud piirangutest ja tingimustest ei tulene teisiti. Liikumis- ja elukohavabadus on ette nähtud ka ELi põhiõiguste harta artikliga 45. Vaba liikumise piirangute vastuvõtmisel ja kohaldamisel peaksid liikmesriigid järgima ELi õiguse põhimõtteid, eelkõige proportsionaalsuse ja mittediskrimineerimise põhimõtet. Taolised piirangud peavad olema viimane võimalus erakorralistes olukordades ning proportsionaalsed. Meie hinnangul Soome piirangud seda enam ei ole,“ selgitas minister.

1 Kommentaar
  1. Mida 10 kuud ago
    Reply

    me kraaksume Soome peale, kui meie võltsvalitsus ise on lasknud satika sisse tuua ja siis seda üle Eesti levitada. Aasta tagasi seadsime ise piiriks 15 nakatunut 100000 kohta ja panime teistele piiri kinni. Vahepeal oli meil 1500 nakatunut päevas ja inimesi suri valitsuste käpardlikkusest kümneid päevas. See on massimõrv! Kuid mitte ükski otsustaja ei vastuta. Nagu nii peakski olema.
    Nüüd on soomlased meist kõvasti ees, mida me möliseme? Viime samuti oma nakatumisnäitaja alla 15 ja siis saame juba asjalikult sõna võtta.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.