Miljon eurot riigimetsa puhketaristusse

Foto allikas: Keskkonnaministeerium

Keskkonnaminister Tõnis Mölder tegi ettepaneku eraldada RMK jaotamata kasumi arvelt miljon eurot, et suunata see raha RMK matkaradade täiendavaks korrashoiuks.

RMK iga-aastasest eelarvest ca 6 miljonit eurot moodustavad loodushariduse ja külastuskorralduse alased tööd. Peaasjalikult koosnevad need loodusõppeks ette nähtud programmide läbiviimisest ning külastajate vastuvõtmiseks rajatud taristu arendamisest ja parandamisest.

Eelmine aasta kujunes suuresti koroonapiirangute tõttu RMK läbi aegade suurimaks külastuste arvuga aastaks – kokku loendati RMK radadel ja teistel taristuobjektidel 2,9 miljonit külastust. „Kõik, mis on suures kasutuses ka laguneb kiiremini,“ hindas keskkonnaminister Tõnis Mölder. „Võib eeldada külastuskoormuse jätkuvat kasvu, seega on vaja suurendada ka puhketaristu korrashoiu ja arendamise mahtu.“ Keskkonnaminister tõstab esile juba töösse pandud plaani  varustada kõik RMK külastuskeskused kaasaegset jäätmete sorteerimist võimaldavate jäätmekogumiskohtadega. „Lisaks õiguspärasest jäätmete käitlemisest saadavale kasule, teenivad nimetatud varumispunktid ka loodushariduslikku eesmärki – 2,9 miljoni külastuse juures ei jääks näidatud eeskuju märkamata pea ühegi eestimaalase jaoks,“ lisas Mölder.  Kokku annaks plaanitud tööde läbiviimine täiendavalt tööd ca 50 inimesele.

Tulemaks toime kasvanud külastuskoormusega nägi RMK oma mullusesse eelarvesse ette 600 000.- euro eest täiendavaid kulusid ja kasvanud külastuskoormust arvestades on koostatud ka tänavune RMK eelarve. „2021 lisaeelarve võimaldab teha korda objektid, mille rekonstrueerimine oli niikuinii plaanis, kuid mis on tänu täiendavale rahastamisele võimalik valmis teha juba sellel aastal,“ ütles RMK juhatuse liige Kristjan Tõnisson. Märgilisemate objektidena uuendatakse Tilleoru matkarada ja Selisoo loodusraja laudtee, rekonstrueeritakse Oru pargi sild, Koigi õpperada ja Taevaskoja matkarada   erivajadusega külastajate tarbeks ning korrastatakse Tellingumäe pärandkultuuri tutvustav rada koos sealsete treppidega, samuti Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala trepid. „Korrastustööd hõlmavad ligi 20 erinevat puhkeobjekti,“ võttis Tõnisson lisarahaga seotud plaanid kokku.

2021. aasta riigieelarves on RMK poolt makstavateks dividendideks ette nähtud 33,44 miljonit eurot. See moodustab RMK 2020. aasta majandusaastal metsa majandamisest teenitud 39 miljoni euro suurusest kasumist 85%, lisades dividendidele ka tulumaksu, peab RMK tasuma riigieelarvesse kogu majandusaasta jooksul teenitud kasumi.

2 kommentaari
 1. maakas 9 kuud ago
  Reply

  parem kui neid pole.
  kohakene kokkuhoiuks,

 2. Almar Glustsenko 9 kuud ago
  Reply

  Tee sohu.

  nagu ABIS andmebaas, mille heaks on ehitatud juba keldrist katuseni uuesti ülesse Stenbocki esised 2 maja ja Rottsildi-Kallase-Ilvese Auleegioni ordeni vabamüürlased Luman ja Sinisalu ehitavad juba täie hooga KaPo uut rahvusvahelise jälgimise keskust.

  OraavaRatas vist ei mõista, et kui nad selle, münesaja miljoni ESM-ist tagasisaadud euro poliitpistise eest, püsti panevad, siis nad on esimene selle ohver, kelle nende tööandjast ADL-Foxmani-Mossad, kui ebavajaliku tunnistaja, koos peredega selle totaaljälgimise läbi uude globaal-avavanglasse paneb.

  Aga lootus on lollide lohutus.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.