Eesti ja Rootsi alustavad tulevikukoostöö raporti koostamist

Foto allikas: Välisministeerium

Välisminister Eva-Maria Liimets kuulutas täna, 30. juunil Stockholmi visiidil koos Rootsi välisminister Ann Linde ning kaasautorite Raul Eametsa ja Pär Nuderiga alanuks Eesti ja Rootsi esimese tulevikukoostöö raporti koostamise.

„Eesti ja Rootsi on lähedased sõbrad ja partnerid, keda seob pikk ajalugu, kultuur ja tihedad inimestevahelised kontaktid. Mul on väga hea meel, et sel aastal, kui tähistame Eesti ja Rootsi diplomaatiliste suhete sajandat aastapäeva ja nende suhete taastamise 30. aastapäeva, saame vaadata ühiselt tulevikku ja alustada meie esimese koostööraporti koostamist. Usun, et see annab hea võimaluse vaadata süsteemselt üle meie praegune koostöö ning otsida üles seni veel kasutamata võimalused,“ sõnas minister Liimets.

Raport valmib järgmise aasta suvel ning selle koostamisel käsitletakse Eesti ja Rootsi suhteid järgmise 10–15 aasta perspektiivis. Selle kaasautorid on Tartu ülikooli makroökonoomika professor Raul Eamets ning Eesti-Rootsi koostööfondi juhatuse liige ja Rootsi endine rahandusminister Pär Nuder.

Välisminister Liimetsa sõnul on Eesti ja Rootsi tulevikukoostöö raport väga hea võimalus pakkuda värskeid viise meie riikide ja inimeste koostöö edendamiseks. „Raporti koostamise protsess toob kokku nii Eesti kui ka Rootsi erinevate valdkondade ja elualade eksperdid ning selline mõttevahetus on juba omaette väärtus, mis annab võimaluse vaadelda meie suhteid avara pilguga. Kindlasti sünnib selles protsessis rohkelt uusi lähenemisi ja ka konkreetseid samme, mida tasub järgnevatel aastatel ellu viia,“ ütles Liimets.

Kohtumiselt Rootsi välisminister Lindega tõi Liimets esile mõlema poole soovi tihendada meie koostööd nii kahepoolselt kui ka rahvusvahelisel areenil. „Kindlasti saame teha senisest veelgi enam kübervaldkonnas ning samuti soovime laiendada Eesti ja Rootsi partnerlust arengukoostöö ja humanitaarabi alal nii idapartnerlusriikides kui ka Aafrikas.“

„Väga olulised võimalused on meil ka rohepööret puudutavas koostöös ja ühisosa leidmisel rohetehnoloogia arendamisel. Arvestades Eesti liikmesust ÜRO Julgeolekunõukogus ja Rootsi eesistumist OSCE-s, siis saame kindlasti aidata neis formaatides kaasa ka inimõiguste ja demokraatia edendamisele. Samuti on nii Rootsile kui Eestile oluline Euroopa Liidu idapartnerlus ja selles osalevate riikide edukus reformide elluviimisel,“ sõnas Liimets. Ministrid vahetasid mõtteid ka Venemaa tegevuse üle rahvusvahelisel areenil ja olukorrast Valgevenes.

Välisminister Liimets külastas Stockholmi visiidil veel rahvusvahelist demokraatia ja valimisküsimuste instituuti IDEA ning kohtus Rootsi eestlaskonna esindajatega.

1 Kommentaar
  1. Jah 9 kuud ago
    Reply

    Loodan et välisminister piirdub Estile kasulike lepingutega ja jätab vihavaenu õhutamise. Rikkad väikeriigid tavaliselt ei topi oma nina teiste riikide siseasjadesse vaid tegelevad oma rahva heaolu saavutamisega.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.